Weterynaria - leki homeopatyczne dla zwierząt.

 

 

14 marca w szkockim parlamencie miało miejsce wydarzenie uświadamiające, jaką rolę homeopatia może odegrać w żywieniu zwierząt, zastępując i redukując użycie antybiotyków.

Inicjatorem spotkania był Jim Eadie, członek szkockiego parlamentu. Uczestniczyło w nim wielu parlamentarzystów oraz reprezentantów spośród społeczności homeopatów. Do zgromadzonych gości (farmerów, weterynarzy, przedstawicieli środowiska homeopatycznego) głos zabrał Geoff Johnson, członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Weterynarzy Chirurgów Homeopatów. Zwrócił uwagę na sukces, jaki odnieśli weterynarze w Wielkiej Brytanii włączając leki homeopatyczne do swojej praktyki lekarskiej. Podkreślił przy tym wzrastającą liczbę badań klinicznych, pokazujących efektywność i skuteczność leków homeopatycznych w takich obszarach jak: zapalenie sutek u bydła mlecznego, poronienie u świń, salmonella u kurcząt i pasożyty u owiec.

Duże zainteresowanie wśród polityków tym wydarzeniem wiąże się z doniesieniami z końca ubiegłego roku na temat finansowania przez UE projektów badawczych dotyczących leków homeopatycznych. W projektach tych bada się to jak można użyć leki homeopatyczne w leczeniu zwierząt hodowlanych i w redukcji podawanych im antybiotyków. Zakładają one koordynację badań nad użyciem homeopatii i fitoterapii w hodowli zwierząt z powodu wzrastającej antybiotykoodporności. Parlament Europejski wzywa do redukcji użycia antybiotyków, na korzyść używania alternatywnych metod w tym homeopatii i fitoterapii.

źródło : http://pthk.pl/2012/06/ue-zwraca-uwage-na-potrzebe-stosowania-lekow-homeopatycznych-u-zwierzat-hodowlanych/

 

Badania: w postepie leczenia zwierzat przy użyciu leków homeopatycznych :

 

 

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum