Leczenie homeopatyczne chorób górnych dróg oddechowych – BADANIA

Kolejne badnie pokazuje nam 

Wpływ leków homeopatycznych na infekcję górnych dróg oddechowych u pacjentów z

 Przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Wyniki obserwacyjnego badania prospektywnego

PUBMED:

Impact of a homeopathic medication on upper respiratory tract infections in COPD patients: Results of an observational, prospective study (EPOXILO) - PubMed (nih.gov)

 

Celem badania była ocena wpływu leczenia homeopatycznego na redukcję infekcji górnych dróg oddechowych w sezonie epidemicznym grypy, u pacjentów leczonych konwencjonalnie z powodu POChP.

 

  • W analizie parametrów wtórnych: w porównaniu z grupą kontrolną zaobserwowano istotne skrócenie (p=0.012) czasu trwania epizodów infekcyjnych w grupie homeopatii , nie stwierdzono różnicy w zaostrzeniu POChP (liczba zaostrzeń, czas trwania epizodu i rodzaj zastosowanego dodatkowego leczenia) i brak istotnej różnicy w jakości życia pacjentów.
  • Istotne zmniejszenie (p=0.014) epizodów infekcyjnych w grupie homeopatii, w porównaniu z grupą kontrolną

 

Badanie to wykazało, że leczenie homeopatyczne pacjentów z POChP może zmniejszyć liczbę wtórnych infekcji dróg oddechowych, które mogą powodować zaostrzenie choroby.

 

Badania są ważne, ale co pokazuje nam obserwacja życia codziennego:

 

I CO NA TO PACJENCI?

OPINIĘ PACJENTÓW MOŻNA PRZECZYTAĆ NA GRUPIE HOMEOPATYCZNEJ:

"Homeopatia Polska"- klasyczna,kliniczna. Odtruwanie Homeo. Porady online. | Facebook

 

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum