Homeopatia na świecie
i w Polsce

"W 2009 roku w Szwajcarii odbyło się referendum, które zaowocowało włączeniem homeopatii do obowiązkowego systemu ubezpieczeń medycznych. I jest to zapisane w Konstytucji."

Homeopatia w szpitalach

"Wyniki badań prowadzonych przez profesora Michalea Frassa wykazały, że leczenie Homeopatyczne ma wpływ na odległy wynik leczenia pacjentów leczonych z powodu sepsy na oddziale intensywnej opieki medycznej."

Badania

prof dr jacques benveniste

                    

  

  W debacie na temat homeopatii poziom ignorancji i niewiedzy krytyków tej metody zawstydziłby niejednego dociekliwego rozmówcę. Powtarzane argumenty na „nie” ukazują ich przywiązanie do przeciętności, konformizm.
Obrońcy nauki i tzw. medycyny opartej na faktach wydają się nie mieć żadnego problemu z krytyką homeopatii, która to krytyka stoi w całkowitej sprzeczności z rzeczywistymi danymi. Krytycy nie widzą żadnego problemu w przekładaniu popularnych poglądów na fakty. A fakty są takie, że ilość dowodów mocno faworyzuje leki homeopatyczne wykazując ich dużą aktywność biologiczną.

       

 

                             Homeopatia od początku rozwijała się w oparciu o doświadczenie kliniczne, a wskazania lecznicze leków homeopatycznych zostały ustalone na podstawie kryteriów przyjętych w farmakologii, to jest w oparciu o:


• dane toksykologiczne i farmakologiczne użytych do ich produkcji substancji
• wyniki badań doświadczalnych
• obserwacje kliniczne lekarzy stosujących te leki w codziennej praktyce.

     
         

 

 

"Lek homeopatyczny to nie placebo lecz biofizyczna metoda przywracania zdrowia":

http://www.lekarzehomeopaci.pl/start/aktualnosci/8-homeopatia/246-lek-homeopatyczny-to-nie-placebo-lecz-biofizyczna-metoda-przywracania-zdrowia 

 

© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum