Homeopatia na świecie
i w Polsce

"W 2009 roku w Szwajcarii odbyło się referendum, które zaowocowało włączeniem homeopatii do obowiązkowego systemu ubezpieczeń medycznych. I jest to zapisane w Konstytucji."

Homeopatia w szpitalach

"Wyniki badań prowadzonych przez profesora Michalea Frassa wykazały, że leczenie Homeopatyczne ma wpływ na odległy wynik leczenia pacjentów leczonych z powodu sepsy na oddziale intensywnej opieki medycznej."

Badania

 

 W debacie na temat homeopatii poziom ignorancji i niewiedzy krytyków tej metody zawstydziłby niejednego dociekliwego rozmówcę. Powtarzane argumenty na „nie” ukazują ich przywiązanie do przeciętności, konformizm.
Obrońcy nauki i tzw. medycyny opartej na faktach wydają się nie mieć żadnego problemu z krytyką homeopatii, która to krytyka stoi w całkowitej sprzeczności z rzeczywistymi danymi.

Krytycy nie widzą żadnego problemu w przekładaniu popularnych poglądów na fakty. A fakty są takie, że ilość dowodów mocno faworyzuje leki homeopatyczne wykazując ich dużą aktywność biologiczną.

prof dr jacques benveniste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeopatia od początku rozwijała się w oparciu o doświadczenie kliniczne, a wskazania lecznicze leków homeopatycznych zostały ustalone na podstawie kryteriów przyjętych w farmakologii, to jest w oparciu o:


• dane toksykologiczne i farmakologiczne użytych do ich produkcji substancji
• wyniki badań doświadczalnych
• obserwacje kliniczne lekarzy stosujących te leki w codziennej praktyce.

 

 

Lek homeopatyczny to nie placebo lecz biofizyczna metoda przywracania zdrowia":

http://www.lekarzehomeopaci.pl/start/aktualnosci/8-homeopatia/246-lek-homeopatyczny-to-nie-placebo-lecz-biofizyczna-metoda-przywracania-zdrowia 

 

1. BADANIA KLINICZNE: Meta – analizy

2. BADANIA KLINICZNE–dotyczące leczenia bezpłodności

3. Dr Peter Fisher

4. „HOMEOPATIA – EFEKTYWNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ I KOSZTY LECZENIA” - Raport Szwajcarski

5. Badanie EPI – 3 laserBadanie EPI – 3 laser

6. Badania - Lek med K. Szufnarowski

7. Badania - jak o nich mówic ? R. Księżopolski

8. OCENA SKUTECZNOŚCI LECZENIA HOMEOPATYCZNEGO OSTREJ BIEGUNKI U DZIECI

9. Zbiór badań

10. BADANIA - Robert Medhurst

11. Linki po angielsku

12. KONFERENCJA NAUKOWA

13. DOWODY ZEBRANE PRZEZ K. JAROS

14. HOMEOPATHIC RESEARCH

15. GIRI

16. BADANIA - WIĘCEJ

 

© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum