Dr Peter Fisher

Dr Peter Fisher, Dyrektor ds. klinicznych i Dyrektor ds. badawczychDr Fisher

Królewski Szpital Homeopatyczny w Londynie, osobisty lekarz Królowej Elżbiety II.

 

 

Dr Peter Fisher jest dyrektorem ds. klinicznych oraz dyrektorem ds. badań w Królewskim Szpitalu Medycyny Integracyjnej w Londynie (RLHIM), największym europejskim centrum medycyny integracyjnej sektora publicznego, jednym ze szpitali University College London należących do funduszu państwowej służby zdrowia (NHS Foundation Trust). Dr Fisher jest także lekarzem Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II.

Absolwent Uniwersytetu Cambridge oraz wykładowca Królewskiego Kolegium Lekarskiego i Wydziału Homeopatii. Jest aktywnym klinicystą, lekarzem konsultantem posiadającym akredytację w dziedzinie homeopatii i reumatologii.

Jest członkiem Panelu Doradczego WHO ds. Medycyny Tradycyjnej i Komplementarnej, obecnie zaangażowanym w tworzenie strategii w zakresie medycyny tradycyjnej i komplementarnej na lata 2014 – 2023 oraz członkiem Panelu Ekspertów Krajowego Instytutu Zdrowia i Doskonalenia Praktyki Klinicznej (NICE) w Wielkiej Brytanii. Jest redaktorem naczelnym wiodącego międzynarodowego czasopisma Homeopathy wydawanego przez Elsevier.

Prace badawcze dr Petera Fishera koncentrują się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów opieki zdrowotnej, w tym ‘luk w efektywności’, wielochorobowości i polipragmazji, poprzez łączenie najlepszych cech medycyny tradycyjnej i komplementarnej.

Dr Peter Fisher zrealizował wiele projektów badawczych z zakresu medycyny integracyjnej i komplementarnej. Jego zainteresowanie tematyką zrodziło się podczas wizyty w Chinach w czasach Rewolucji Kulturalnej, kiedy był studentem medycyny na Uniwersytecie Cambridge.

 

„To nieprawda, że nie ma dowodów naukowych na skuteczność leków homeopatycznych.

Mamy ponad 288 randomizowanych – kontrolowanych – badań poświęconych homeopatii. Jestem członkiem specjalnej rady Światowej Organizacji Zdrowia, która zajmuje się homeopatią i właśnie przyjęła w tej sprawie strategię na następne lata. „

(Wypowiedź w dzienniku Rzeczpospolita dodatek Zdrowie z dn. 18-19.VI. 2014r.: )


„ W przeglądzie poszczególnych badań klinicznych randomizowanych w homeopatii, które przeprowadzono w okresie od 1975 do 2002 r., ujawniono 93 badań porównujących homeopatię ze stosowaniem placebo lub innej terapii.

Pozytywne efekty homeopatii stwierdzono w 50 przypadkach.    

 

Dokumentacja świadczyła o występowaniu pozytywnego efektu stosowania terapii homeopatycznej w alergicznym nieżycie nosa, biegunce wieku dziecięcego, uogólnionym zapaleniu ścięgien i mięśni, grypie, bólu, niepożądanych efektach radio-/chemioterapii, urazach stawu z naderwaniem więzadeł bez zwichnięcia oraz zakażeniach górnych dróg oddechowych. Podobne wnioski wyciągnięto na podstawie przeglądu 12 systematycznych przeglądów zastosowania terapii homeopatycznej w określonych stanach patologicznych.”
„W nie randomizowanych badaniach dotyczących efektywności kosztów porównano wyniki terapii homeopatycznej z wynikami leczenia tradycyjnego w przypadku rozpoznań stanów przewlekłych powszechnie leczonych w ogólnej praktyce lekarskiej. W badaniu przeprowadzonym w Niemczech stwierdzono, że u pacjentów, którzy zdecydowali się na leczenie homeopatyczne, uzyskano lepsze wyniki przy podobnych kosztach. Porównanie strategii terapii homeopatycznej ze strategią terapii antybiotykowej w rutynowej praktyce lekarskiej w nawracającym ostrym zapaleniu śluzówki nosa i gardła wykazało, że lekarze ogólni stosujący homeopatię uzyskali znacznie lepsze wyniki przy niższym koszcie dla ubezpieczenia społecznego. Dokonamy również przeglądu niektórych obserwacyjnych badań dotyczących wyników. Wszechstronnym, obserwacyjnym badaniem w Homeopatycznym Szpitalu Bristol objęto ponad 6.500 pacjentów z ponad 23.000 wizytami w okresie 6 lat. U 70% pacjentów doszło do poprawy stanu, natomiast u 50% do istotnej poprawy. W prospektywnym, kohortowym badaniu z danymi z 8-letniej katamnezy, które przeprowadzono w Niemczech i Szwajcarii, u 73% spośród 3.709 pacjentów ciężkość przebiegu choroby uległa zmniejszeniu (p < 0,001) w porównaniu ze stanem wyjściowym, po 2 i 8 latach.

The Royal London Homoeopathic Hospital in Great Ormond Street geograph.org.uk 1656486

 


    Biologiczne modele


W metaanalizie przeprowadzono ewaluację 67 biologicznych doświadczeń in vitro z rozcieńczeniami w rozdrobnieniu ultracząsteczkowym, przy czym ich jakość oceniono według zmodyfikowanej punktacji SAPEH. Dodatnie wyniki zgłoszono w prawie 75% wszystkich równolegle przeprowadzanych badaniach oraz w 68% wysokiej jakości doświadczeniach. Żaden z dodatnich wyników nie był wystarczająco stabilny do odtworzenia go przez wszystkich badaczy.
Najlepiej wykonana seria doświadczeń in vitro w dziedzinie homeopatii dotyczy hamowania aktywacji leukocytów zasadochłonnych przez duże rozcieńczenia histaminy. Ten model stanowił przedmiot 17 opublikowanych badań powtórzeniowych, przy czym w prawie wszystkich otrzymano dodatnie wyniki. Najlepiej opracowany model zwierzęcy dotyczy efektu wywieranego przez tyroksynę na metamorfozę u płazów, co jest obecnie odtwarzane w szeregu badaniach.

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_London_Hospital_for_Integrated_Medicine#/media/File:The_Royal_London_Homoeopathic_Hospital_in_Great_Ormond_Street_-_geograph.org.uk_-_1656486.jpg
 

 

 

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum