VERDE

Dowody zebrane przez Krzysztof Jaros

LINK: planetaziemia.net/external/homeopathy/

comments