×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Leki homeopatyczne stosowane w prewencji i leczeniu stanów grypopodobnych

Homeopathic Remedies in the Treatment and Prevention of Flu- Like Disorders

Adam Szafiński

Słowa kluczowe: infekcje, przeziębienie grypa, profilaktyka, odporność, leki homeopatyczne.

           

Streszczenie

W okresie jesienno-zimowym  pacjenci są szczególnie narażeni na infekcje górnych dróg oddechowych. Najczęściej mają one charakter wirusowy. Warto, zatem pomyśleć o lekach homeopatycznych, które mogą zapobiegać większości infekcji przeziębieniowych i grypopodobnych oraz leczyć je. W artykule zaprezentowano szereg takich leków, które poprzez stymulowanie układu immunologicznego wpływają na zwiększenie odporności na infekcje grypopodobne i mogą skutecznie pomóc zwalczyć objawy tych chorób. Dlatego warto je polecać pacjentom, którzy zgłaszają się z problemem ostrych, a szczególnie nawracających infekcji.

Choroba przeziębieniowa oraz grypa to infekcje wywołane przez grupę wirusów, których zanotowana liczba przekracza już 200 typów. Najczęściej wymienianymi i najpowszechniejszymi są wirus grypy i grypy rzekomej, rynowirusy, koronawirusy, wirus RS, adenowirusy i enterowirusy (np. Coxackie).

Do czynników ryzyka zakażenia należą:

 • kontakty bezpośrednie z chorym, w czasie których dochodzi do szczególnej ekspozycji na zarażenie drogą kropelkową,
 • przebywanie w tym samym miejscu, co zakażony (dom, pokój w internacie, sala szpitalna),
 • kontakt bezpośredni twarzą w twarz w odległości mniejszej niż 1 metr w momencie wystąpienia kaszlu, kichania, w czasie rozmowy, pocałunku, kontaktów intymnych oraz w środkach komunikacji publicznej.
 • kontakt ze skażonymi przedmiotami, niedostateczna higiena rąk.

Szczepienie ochronne przeciw grypie jest zalecane jako podstawowa metoda profilaktyki, jednak nie daje ono stuprocentowej gwarancji ochrony przed chorobą (skuteczność zależy od sezonu i stanu zdrowia chorego) i nie zwalnia z przestrzegania ogólnych zasad higieny (higiena rąk, noszenie maseczki w przypadku bliskiego kontaktu z chorym i izolacja chorych).

W zakresie prewencji przeciwgrypowej żaden z leków homeopatycznych nie powoduje serokonwersji. W związku z tym żaden z nich nie może być traktowany jako typowa prewencja pierwotnej grypy. Natomiast doświadczenie i praktyka kliniczna wielu lekarzy stosujących leki homeopatyczne wskazują, że niektóre z nich wzmacniają odporność pacjentów na infekcje grypopodobne.

Poniżej przedstawione zostaną możliwości działania tych leków w różnych okresach:

 • poprzedzającym epidemię,
 • zwiększonej częstości zachorowań na infekcje,
 • w sytuacji narażenia na kontakt z infekcją grypową.

LEKI HOMEOPATYCZNE WPŁYWAJĄCE NA ODPORNOŚĆ

Oscillococcinum – znany lek na stany grypowe stosowany zarówno w leczeniu wczesnych stanów infekcji wirusowych, jak i w prewencji. Według doświadczeń indywidualnych stosowane są różne schematy dawkowania.

Najczęściej proponowane jest następujące podawanie leku:

 • w prewencji: 1 doza 1 raz w tygodniu w okresie jesienno-zimowym,
 • w okresie zwiększonej częstości zachorowań lub epidemii: 1 doza 2-3 razy w tygodniu,
 • w przypadku ewidentnego kontaktu z infekcją grypową: 1 doza 2 razy dziennie przez 2 dni.

Thymuline – lek ten jest zalecany w celu zwiększenia odporności. Największą jego skuteczność obserwuje się przede wszystkim wśród dzieci i młodych osób z tuberkulinicznym sposobem reagowania przewlekłego, dlatego warto go stosować w uzupełnieniu do innych leków głębokiego działania z tej samej grupy (Tuberculinum, Silicea, Aviaire itp.). Niektórzy lekarze stosują go także u osób dorosłych.

Najczęściej proponowane dawkowanie:

 • Thymuline 9 CH – 1 dawka co 15 dni od wczesnej jesieni do wczesnej wiosny naprzemiennie z Oscillococcinum®.

Echinacea angustifolia farmakologia i badania patogenetyczne potwierdzają aktywność immunostymulującą tego leku w niskich rozcieńczeniach. W praktyce najczęściej stosuje się rozcieńczenie 5 CH, a wskazaniami do podawania tego leku są zespoły infekcyjne o ciężkim przebiegu lub z towarzyszącymi procesami ropnymi. Mogą też pojawiać się stany gorączkowe o nieregularnym przebiegu, dreszcze, zmęczenie i senność.

Najczęściej proponowane dawkowanie:

 • w okresie zwiększonego ryzyka epidemią lub we wczesnym okresie zarażenia: Echinacea angustifolia 5 CH – 5 granulek 2 razy dziennie.

LEKI STOSOWANE W PREWENCJI POWIKŁAŃ GRYPOWYCH

Jak rozróżnić pacjentów, którzy mogą przed okresem zarażenia, w momencie kontaktu z zarażeniem lub na początku rozwoju infekcji wymagać szczególnego traktowania z uwagi na ryzyko powikłań ze strony układu oddechowego? Jakie leki należy wybrać ze względu na szczególne podłoże chorobowe? Jakie dawkowanie zastosować?

            Szczególna wrażliwość dróg oddechowych, zwłaszcza u młodych osób, wskazuje na tuberkuliczny sposób reagowania przewlekłego i dlatego w tym aspekcie profilaktyki należy myśleć o lekach głębokiego działania należących do tej właśnie grupy, często stosowanych w prewencji ostrych infekcji dróg oddechowych.

Phosphorus – lek ten jest wymieniany przez wielu autorów z uwagi na ukierunkowane działanie w obrębie tkanki płucnej. Phosphorus stosuje się w leczeniu wspomagającym w przypadku ostrego zapalenia płuc, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia takich charakterystycznych objawów, jak: wysoka gorączka z ogromnym, trudnym do ugaszenia pragnieniem, duszność z widocznym poruszaniem skrzydełkami nosa oraz odkrztuszanie plwociny ze śladami krwi.

            Lek szczególnie wskazany u osób z cechami charakterystycznymi typu wrażliwego tego leku: osoby wysokie, smukłe, o wydłużonych kończynach i wąskiej klatce piersiowej, ze skłonnością do krwawień, szybko ulegające zmęczeniu z naprzemiennością okresów nadpobudliwości i nadwrażliwości czuciowej i intelektualnej oraz okresów depresji z cechami nieśmiałości i lęku.

            Należy dodać, że typ wrażliwy jest wskazaniem do prewencyjnego podawania leku, a w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych o charakterze uszkodzenia organicznego Phosphorus może zastać podany każdemu pacjentowi z takimi zmianami.

            Najczęściej proponowane dawkowanie:

 • Phosphorus 15 CH – 1 dawka co 15 dni zalecane przez cały okres jesienno-zimowy u wszystkich osób prezentujących cechy typu wrażliwego, a w okresie zwiększonego ryzyka epidemią Phosphorus 15 CH – 1 dawka 2 razy w tygodniu,
 • w przypadku podejrzenia powikłań oddechowych Phosphorus 15 CH – 1 dawka 1 raz dziennie przez 3 kolejne dni.

Aviairejest wskazany przy skłonnościach do  infekcji dróg oddechowych u dzieci typu    astenicznego, zwłaszcza w przypadku nawracającego zapalenia oskrzelików (bronchiolitis).

Większość lekarzy stosuje ten lek u dzieci lub osób dorosłych zarówno w prewencji, jak i na początku leczenia infekcji.

            Najczęściej proponowane dawkowanie:

 • Aviaire 15 CH – 1 dawka co 15 dni od początku jesieni do początku wiosny,
 • Aviaire 15 CH – 1 dawka 1 raz dziennie przez 3 dni w początkowym okresie infekcji grypowej, schemat należy powtórzyć w przypadku pojawienia się objawów oskrzelowo- płucnych.

Tuberculinum i VAB są wskazane raczej w infekcjach górnych dróg oddechowych, astmie lub zapaleniach oskrzeli i można te leki stosować jako leki głębokiego działania u dzieci skłonnych do tego typu patologii.

PODEJŚCIE DO PODŁOŻA CHOROBOWEGO

Przyjmując założenie, że utrzymywanie dobrego stanu zdrowia pozwala przeciwstawić się infekcji grypowej, możliwe jest zastosowanie każdego z leków głębokiego działania, z uwzględnieniem szczególnego podłoża chorobowego i sposobu przewlekłego reagowania pacjenta. Szczególne miejsce należy tu przyznać głównym lekom sykotycznego sposobu reagowania przewlekłego: Thuja occidentalis,  Medorrhinum, Silicea oraz Natrum sulfuricum. Są one niezbędne każdej zimy w leczeniu zarówno dzieci, jak też osób starszych obciążonych wielolekową terapią chemiczną z występującym przewlekłym wyciekiem z nosa, odkrztuszaniem wydzieliny z oskrzeli, przy skłonnościach do infekcji grypowych i następujących po nich powikłań.

LEKI STOSOWANE W LECZENIU OBJAWÓW GRYPOWYCH

Oscillococcinum®: – nagły początek objawów z gorączką i zaczerwienieniem twarzy, zaleca się przyjęcie jak najszybciej po pojawieniu się objawów grypowych 1 dozy 2 razy dziennie przez 3 dni.

Nux vomica – stan gorączkowy z dreszczami nasilającymi się podczas każdego ruchu, z uczuciem zimna, skokami temperatury i ogromnym pragnieniem. U pacjenta występuje rozbicie mięśniowe, nocne bóle w okolicy lędźwiowej kręgosłupa i kurcze w obrębie jamy brzusznej. Zalecane dawkowanie: Nux vomica 9 CH – 5 granulek co 2 godziny przez 1-2 dni.

            Istnieją doniesienia lekarzy Nowej Kaledonii o sukcesach w leczeniu epidemii gorączki Denga właśnie tym lekiem.

[Denga to wirusowa choroba odzwierzęca, przyjmująca postać gorączki krwotocznej, występująca u ludzi i niektórych małp. Patogenem odpowiedzialnym za wywołanie choroby są wirusy dengi z rodziny Flaviviridae, przenoszone przez komary z rodzaju Aedes. Do głównych objawów poza wysoką gorączką należą silne bóle i sztywność stawów. Ze względu na brak skutecznej szczepionki i odpowiednich  leków antywirusowych zaleca się tylko leczenie objawowe – przyp. red.].

Sulfur – ostre stany gorączkowe z przekrwieniem w obrębie głowy, skóra jest sucha i nadmiernie ucieplona. Zastosowanie pojedynczej dawki w rozcieńczeniu 9 CH, gdy u chorego występuje objaw przekrwienia głowy, pozwala na uzyskanie szybkiej poprawy  poprzez zmniejszenie objawów przekrwienia. Lek ten stosuje się wtedy, gdy nie następuje postęp w ewolucji choroby – jedna dawka Sulfuru może spowodować pojawienie się rozwiniętych objawów infekcji i odblokować stłumienie choroby.

Arnica montana – ostry stan gorączkowy z osłabieniem ogólnym, zaczerwienieniem i przekrwieniem twarzy (podczas gdy reszta ciała pozostaje zimna, zwłaszcza koniuszek nosa).

            Rozlane bóle mięśniowe, dreszcze, intensywne pragnienie i towarzyszące temu objawy pokarmowe – nudności i bóle w nadbrzuszu (tak jak po intensywnym wysiłku fizycznym).

            Jeden z głównych leków na bóle mięśniowe, także w przebiegu infekcji, skuteczny zazwyczaj u silnych osób, które tym bardziej cierpią z powodu choroby przebiegającej z dużym osłabieniem.

            Zalecane dawkowanie: lek jest często komplementarny do Sulfuru, kiedy dominującym objawem jest przekrwienie. Stosuje się rozcieńczenie 9 CH – 5 granulek co 2 godziny przez 1-2 dni.

Baptisia tinctoria – bóle głowy z przekrwioną i gorącą skórą twarzy i bólami gałek ocznych oraz bóle mięśniowe podobne jak u leku Arnica montana. Zalecane dawkowanie: lek najczęściej używany w przypadku wystąpienia bólów brzucha i cuchnącej biegunki (dlatego jest podstawowym środkiem we wspomagającym leczeniu salmonellozy), a także  w przypadkach ciężkich postaci grypy. Zaleca się rozcieńczenie 9 CH – 5 granulek co 2 godziny.

Zincum metallicum – skuteczny w przypadku objawów osłabienia fizycznego i psychicznego, szczególnie u osób starszych. Niektórzy lekarze podają ten lek w prewencji i w celu stymulacji organizmu oraz w stanach stłumienia w celu odblokowania reakcji organizmu.

            Jest podobny do Gelsemium sempervirens, ale raczej odnoszący się do późniejszej fazy choroby. Zalecane dawkowanie: w przypadku pierwszych objawów infekcji z przewagą dużego osłabienia rozcieńczenie 15 CH – 1 dawka  i powtórzenie  jej po 12 godzinach.

LEKI STOSOWANE W OBJAWACH ROZWINIĘTEGO STANU GRYPOWEGO

Aconitum napellus nagły początek, wysoka gorączka z zaczerwienieniem twarzy, pierwsze objawy pojawiają się niespodziewanie, często po południu. Skóra jest sucha, występuje intensywne pragnienie, może wystąpić zaczerwienienie błon śluzowych gardła i błon  bębenkowych, pojawia się pobudzenie ruchowe i lęk, niekiedy suchy, krtaniowy kaszel. Zalecane dawkowanie: czas kiedy istnieją wskazania do Aconitum napellus jest ograniczony do początku choroby i dość szybko wyczerpuje się jego działanie. Należy stosować rozcieńczenie 9 CH po 5 granulek co 30 minut powtarzając dawkę 3 lub 4 razy.

            Tak jak w przypadku Sulfuru może dojść bądź do szybkiego ustąpienia objawów, bądź mogą się pojawić nowe objawy, będące wskazaniem do podania kolejnych leków.

Belladonna – nagła gorączka, która może mieć charakter oscylujący (typowe V grypowe), przekrwienie głowy z zaczerwienieniem twarzy i potami, pulsujące bóle głowy, pojawia się miejscowe zaczerwienienie: gardła, ucha, suchość błon śluzowych oraz suchy, krótki kaszel.

            Występuje nadwrażliwość czuciowa na światło i zimno oraz naprzemienne występowanie faz osłabienia i nadpobudliwości. Istnieje także ryzyko wystąpienia drgawek gorączkowych.

            Zalecane dawkowanie: lek jest wskazany zwłaszcza, kiedy występuje typowa triada objawów: rubor, dolor, calor u osoby typu stenicznego, zwłaszcza u dziecka. Reaktywny charakter dotyczący  zmiennej temperatury nie powinien być mylony z wahaniami spowodowanymi regularnym podawaniem leków przeciwgorączkowych.  Należy stosować rozcieńczenie 9 CH – 5 granulek co godzinę na początku szczytu gorączki i potem przy każdym wzroście temperatury.

Stramoniumobjawy są podobne do występujących przy leku Belladonna, ale gorączka jest stała, utrzymuje się na jednym poziomie i na ogół występuje brak uogólnionego pocenia charakterystyczny dla Balladonny. Objawy ogólne i behawioralne są w przypadku Stramonium bardziej intensywne, mogą pojawić się urojenia i halucynacje.

            Zalecane dawkowanie: lek szczególnie wskazany, gdy objawy są intensywne, a gorączka jest oporna na wszystkie  tradycyjne leki przeciwgorączkowe. Lekarze homeopaci wykorzystali z powodzeniem ten lek podczas epidemii chikungunya na wyspie Reunion w 2007 r. Należy przepisywać rozcieńczenie 15 CH – 5 granulek co 2 godziny do uzyskania obniżenia temperatury.

            [Choroba chikungunya – tropikalna choroba wirusowa, występująca głównie  w południowej Azji i wschodniej Afryce, w 2006 r. wystąpiły masowe zachorowania na wyspach Oceanu Indyjskiego (Reunion, Majotta, Szeszele, Mauritius, Komory, Madagaskar, Malediwy) oraz zachodnich, nadbrzeżnych rejonach Indii i w Malezji. W 2007 r. zanotowano przypadki w okolicy Rimini we włoskim regionie Emilia-Romania. Był to pierwszy przypadek stwierdzony w Europie. Leczenie jest wyłącznie objawowe i polega na podawaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych, natomiast przeciwwskazany jest kwas acetylosalicylowy – przyp. red.]

Eupatorium perfoliatum bóle mięśniowe, bóle głębokie kości, bóle gałek ocznych  nasilające  się w czasie ich ruchu, suchy kaszel.

Gelsemium sempervirens – przekrwienie w obrębie głowy i bóle głowy, bóle i uczucie ciężkości kończyn, osłabienie i drżenia, brak pragnienia.

Rhus toxicodendron – bóle z potrzebą ruchu i zmiany pozycji, dreszcze w czasie najmniejszego ruchu i odkrywania się. Występowanie opryszczki wargowej i okołowargowej.

            Zalecane dawkowanie: w obrazie trzech wymienionych wyżej leków występują charakterystyczne objawy grypy i nieraz trudno je zróżnicować, szczególnie kiedy objawy choroby są splątane i niejasne. Dlatego równoczasowe przepisywanie Eupatorium perfoliatum, Gelsemium sempervirens i Rhus toxicodendron jest często dobrym rozwiązaniem. Można polecić te trzy leki naprzemiennie w rozcieńczeniu 9 CH po 5 granulek co godzinę.

Phytolacca decandra – grypa z intensywnymi bólami mięśni, ścięgien i kości, występują bolesne kłucia, gardło jest zwykle ciemnoczerwone i bolesne. Zalecane dawkowanie: rozcieńczenie 9 CH – 5 granulek co 2 godziny, zwiększając odstępy w miarę poprawy.

Przegląd wszystkich poprzednich epidemii może stanowić podstawę do opracowania wytycznych dla wyboru najczęściej polecanych  leków w danym sezonie, biorąc pod uwagę, że okoliczności kliniczne i klimatyczne często są ze sobą połączone. I tak: suche zimno wskazuje na Aconitum napellus i Eupatorium perfoliatum, wilgotna pogoda na Rhus toxicodendron, a infekcje pojawiające się wiosną lub przy wyjątkowo dla danej pory roku łagodnej pogodzie sugerują Gelsemium sempervirens.

Carbo vegetabilis – ostra niewydolność oddechowa z zanoszącym się kaszlem i dusznością, ostra niewydolność oddechowa z hipoksją i hiperkapnią.

            Zalecane dawkowanie: jedynie jako lek sytuacyjny, w oczekiwaniu na podjęcie środków reanimacyjnych lub w ich uzupełnieniu, często w połączeniu z lekiem Phosphorus.

Bryoniagorączka stopniowo narastająca, suchość błon śluzowych, intensywne pragnienie, osłabienie ogólne z potami, które przynoszą ulgę, oraz suchy, bolesny kaszel.

            Zalecane dawkowanie: wskazaniem do podania leku Bryonia jest dominowanie  w obrazie klinicznym gorączki (nawet umiarkowanej) utrzymującej się dłuższy czas oraz bolesny kaszel. Przepisywać rozcieńczenie 9 CH – 5 granulek co 2 godziny.

Ferrum phosphoricum – umiarkowana gorączka, wolno wzrastająca, o stopniowym początku, zapalenie oskrzeli i błony bębenkowej, suchy kaszel kurczowy, bolesny, zamostkowy, krwawienie z nosa.

            Zalecane dawkowanie: przepisywać rozcieńczenie 9 CH – 5 granulek 3 razy dziennie. Wskazaniem do podania tego leku w połączeniu z Phosphorus jest pojawienie się odczucia suchości krtani i tchawicy z bólem zamostkowym w czasie kaszlu. Można też rozważyć komplementarne podanie leków z tropizmem do oskrzelików: Ipeca, Antimonium tartaricum.

Arsenicum album – lek, o którym należy myśleć we wszystkich chorobach, których ewolucja charakteryzuje się nawrotem objawów mimo początkowej poprawy. Tego typu charakterystyka choroby jest także spotykana w przebiegu grypy z typowym V grypowym. Nawrót gorączki po jej ustąpieniu stanowi wskazanie do podania  Arsenicum album.

            Zalecone dawkowanie: lek w rozcieńczeniu 15 CH – 1-2 razy dziennie.

OBJAWY POGRYPOWE

Przyczyną wizyty u lekarza może być osłabienie pogrypowe z utrzymującym się, trudnym do wyleczenia kaszlem. W celu pobudzenia reakcji obronnej organizmu można przepisać któryś z wymienionych poniżej leków:

Sulfur iodatum – lek ten wzmaga reakcje prowadzące do zmniejszenia przekrwienia i stanu zapalnego, które odpowiadają zjawiskom fizjologicznym mającym miejsce pod koniec ostrych infekcji. Ma on szczególny tropizm do układu oddechowego. Zalecane dawkowanie: Sulfur iodatum 9 CH – 1 raz 5 granulek wieczorem do ustąpienia objawów. W przypadku utrzymującego się kaszlu lek ten należy uzupełnić podawaniem innych środków leczniczych:  Bryonia 9 CH (kaszel suchy i bolesny), Phosphorus 9 CH (kaszel pojawia się pod wpływem najmniejszego bodźca lub zmiany np. przejścia z zimnego do ciepłego pomieszczenia lub odwrotnie), Drosera 9 CH (kaszel z zanoszeniem się), Kalium sulfuricum 9 CH (kaszel produktywny z odkrztuszaniem żółtawej plwociny, nasilający się w ciepłym otoczeniu).

China rubra – lek stosowany w przypadku występowania osłabienia fizycznego, któremu towarzyszy bladość twarzy i niskie ciśnienie tętnicze krwi. Objawy takie pojawiają się u pacjentów, którzy utracili dużą ilość płynów na skutek obfitych potów lub biegunki towarzyszącej chorobie infekcyjnej. Zalecane dawkowanie: 9 CH – 2 razy dziennie 5 granulek przez około 10 dni.

Kalium phosphoricum – lek stosowany w przypadku wystąpienia wyczerpania psychicznego, połączonego z niechęcią do pracy i uczuciem zmęczenia podczas najmniejszego wysiłku umysłowego nasilonego po przebytej infekcji grypowej. Dodatkowo może występować skłonność do silnego rozdrażnienia. Dawkowanie zalecane podobnie jak   w przypadku leku  China rubra, w razie potrzeby można  podawać naprzemiennie: China rubra i Kalium phosphoricum.

Avena sativa – lek stosowany jest w niskim rozcieńczeniu w przypadku osłabienia przebiegającego ze zmniejszonym łaknieniem. Zalecane dawkowanie: Avena sativa 5 CH – 2  razy 5 granulek przez około 10 dni.

Piśmiennictwo

 1. „La revue du CEDH”, 14 juillet 2009: 16-23.
 2. Guermonprez M., Homèopathie: Principes – Clinique – Techniques. CEDH, Paris 2006.
 3. Szczeklik A. (red), Interna Szczeklika 2012. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012.
 4. Jouanny J., Crapanne J.B., Dancer H., Masson J.L., Leczenie homeopatyczne – choroby

      ostre. Edition Boiron 1992.

AUTOR- Adam Szafiński – lek. med., specjalista medycyny rodzinnej, ISPL w Szczecinie  przy ul. Felczaka 8B7,   e-mail: adam.szafińTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Leki homeopatyczne stosowane w prewencji i leczeniu stanów grypopodobnych 1

Leki homeopatyczne stosowane w prewencji i leczeniu stanów grypopodobnych 2.jpeg

Leki homeopatyczne stosowane w prewencji i leczeniu stanów grypopodobnych 3.jpeg

Leki homeopatyczne stosowane w prewencji i leczeniu stanów grypopodobnych 4.jpeg

Leki homeopatyczne stosowane w prewencji i leczeniu stanów grypopodobnych 5.jpeg

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum