×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

G. Proces leczenia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Proces leczenia homeopatycznego prawdopodobnie nie będzie monotonny, jednolity i krótkotrwały, nie będzie przypominać leczenia konwencjonalnego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, gdzie zalecza się jedynie objawy.

W skutecznym procesie leczenia naturalnego powinny stopniowo powracać siły witalne i zwiększać się poziom energii. Objawy dotyczące najbardziej istotnych organów, powinny stopniowo ustępować, a objawy bardziej powierzchowne mogą się powtarzać lub pogłębiać, aż w końcu znikną.

 

Prawo leczenia wg C. Heringa

Jeden z pionierów homeopatii w Ameryce, dr ConstantineHering zaobserwował, że objawy chorobowe ustępują w pewien określony sposób. Na podstawie wieloletnich obserwacji sformułował swoje prawo leczenia.

 

 

W przebiegu leczenia homeopatycznego objawy chorobowe powinny ustępować:

1) najpierw z narządów najważniejszych życiowo, a następnie mniej ważnych

2) ze środka na zewnątrz organizmu

3) z góry na dół organizmu

4) w odwrotnej kolejności do tej, w jakiej się rozwijały w czasie, można to porównać do obierania cebuli lub zdejmowania warstw farby.

Hering zauważył, że organizm w procesie leczenia stara się zawsze bronić te organy, które są istotne dla podtrzymania życia i nie mogą być odtworzone. Poniżej przedstawiona jest przykładowa kolejność zdrowienia poszczególnych organów. Organizm sam powinien skupić się na najpoważniejszych problemach i w poniżej przedstawionej kolejności je usuwać.

1) Mózg (zdrowie psychiczne)

2) Serce

3) Płuca

4) Nerki

5) Wątroba

6) Jelita

7) Skóra

Mogą być oczywiście wyjątki, jak rak skóry, gdzie skóra staje się priorytetem. Natomiast w większości przypadków na skórze widoczne są jedynie objawy choroby, która toczy się w środku. Po wyleczeniu objawów dotyczących głównych narządów, stan skóry powinien się tez poprawić, ale może to być ostatnie stadium leczenia.

 

 

Możliwe reakcje na leki homeopatyczne

Przy leczeniu chorób prostych lub nagłych przypadków chorobowych, łatwo jest ocenić, czy lek homeopatyczny działa, czy nie. W przypadku chorób przewlekłych, poniższe informacje są ważne dla zrozumienia procesu leczenia homeopatycznego, który może być rozłożony w czasie.

Należy podkreślić, że w przypadku chorób przewlekłych, największy kryzys w leczeniu może nastąpić krótko po rozpoczęciu terapii. Z biegiem czasu w dalszym procesie leczenia organizm się wzmacnia i rozwija większą zdolność do pokonywania choroby.

Bez względu na możliwą złożoność procesu leczenia, istnieją praktycznie cztery możliwe reakcje na podany lek:

 

1. Bez zmian

Możliwe przyczyny:

1) nie ten lek

2) nie ta potencja

3) działanie leku było zniesione przez: inny lek, inną substancję np. kamforę, pole magnetyczne

4) pacjent słabo reaguje na leki homeopatyczne (typ konstytucyjny mało wrażliwy)

5) lek wolno działa (choroba trwa długo i potrzeba czasu na jej wyleczenie)

6) pacjent o słabej witalności/sile życiowej (leczenie może być długotrwałe lub bezskuteczne, przypadki paliatywne, silne osłabienie po długotrwałej chorobie)

7) pacjent nie przyznaje, że coś się zmieniło

8) istnieje głęboka blokada: psychiczna, genetyczna lub innego rodzaju

W każdym z przypadków homeopata powinien zadecydować albo o zmianie leku albo zmianie potencji, zaproponować zmiany w leczeniu lub zmiany w diecie lub sposobie życia, które mogą mieć wpływ na działanie leków homeopatycznych.

 

2. Poprawa:

1) całkowite ustąpienie objawów

2) tylko krótkotrwała poprawa

3) krótkotrwałe pogorszenie, później poprawa

4) długotrwałe pogorszenie, ale stopniowo poprawa

5) poprawa, ale później znowu nawrót objawów

6) poprawa, lekkie pogorszenie, a później w końcu poprawa

Przed osiągnieciem poprawy lub całkowitego wyleczenia może nastąpić okres nasilenia objawów. Do decyzji homeopaty należy, czy pogorszenie powinno się przeczekać, podać inną potencję lub inny lek.

 

3. Pogorszenie:

1) szybka poprawa, potem jeszcze gorzej lub po prostu źle

Możliwa interpretacja: głęboka patologia, siła życiowa słaba, może być zalecona terapia homeopatyczna, jako komplementarna do leczenia alopatycznego, przynajmniej w pierwszej fazie leczenia

2) pogorszenie, ale pacjent jednocześnie odstawił inne leki, które brał wcześniej lub kawę czy inne używki

Możliwa interpretacja: odstawienie leków alopatycznych, które znosiły objawy, spowodowało nawrót tych objawów, nie należy sugerować pacjentowi natychmiastowego odstawiania leków, które brał od lat, dopiero po ewentualnej poprawie i konsultacji z prowadzącym lekarzem

3) znaczne pogorszenie objawów fizycznych, ale pacjent ogólnie czuje się lepiej i ma więcej sił witalnych

Możliwa interpretacja: potencja leku za wysoka lub za niska lub zbyt często podana. Należy rozważyć wysokość potencji i/lub częstotliwość podawania leku.

 

4. Zmiana lub pojawiły się nowe objawy

1) poprawa, ale pojawiły się inne stare objawy z przeszłości, ale szybko znikają

Możliwa interpretacja: reakcja na dobrze dobrany lek, objawy powinny przejść (prawo Heringa)

2) poprawa, ale pojawiają się inne nowe, bardziej powierzchowne objawy

Możliwa interpretacja: jeśli nowe objawy przeważają, można pomyśleć o innym leku

3) poprawa, ale pojawiają się gorsze objawy, głębsze niż oryginalne

Możliwa interpretacja: leczenie idzie w złym kierunku, możliwe, że trzeba będzie podać antidotum do poprzednio podanego leku

4) poprawa, ale pojawiają się nowe objawy, należące do leku

Możliwa interpretacja: możliwe, że trzeba będzie zmienić lek

5) objawy poprzednio były niewyraźne, mało określone, chaotyczne, teraz są jasne, widoczne i dobrze określone

 

Możliwa interpretacja: dobry symptom, należy się skupić w terapii na określonych konkretnych objawach.

 

 

W każdym przypadku należy skonsultować się z homeopatą, który podejmie decyzję, co do dalszego procesu leczenia.

Opracowała Anna Dąbrowska na podstawie „Homeopathicremedies, a quick and easyguide to commondisorders and theirhomeopathictretments”, Asa Hershoff, ND

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum