Homeopatia w szpitalach

"Wyniki badań prowadzonych przez profesora Michalea Frassa wykazały, że leczenie Homeopatyczne ma wpływ na odległy wynik leczenia pacjentów leczonych z powodu sepsy na oddziale intensywnej opieki medycznej."

Homeopatia na świecie
i w Polsce

"W 2009 roku w Szwajcarii odbyło się referendum, które zaowocowało włączeniem homeopatii do obowiązkowego systemu ubezpieczeń medycznych. I jest to zapisane w Konstytucji."

NUX VOMICA Materia Medica wybranych środków leczniczych stosowanych w stanach ostrych. Część V: Nux vomica

materia medica wybranych srodk 2

materia medica wybranych srodk 1

materia medica wybranych srodk

materia medica wybranych srodk 6

materia medica wybranych srodk 5

materia medica wybranych srodk 4

materia medica wybranych srodk 3

 

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum