Tym, którzy obawiają się, że szatańskie siły wnikają do leków homeopatycznych

…Tym, którzy obawiają się, że szatańskie siły wnikają do leków homeopatycznych podczas ich wytwarzania, ponieważ stosuje się przy tym metodę wstrząsania, proponuję rezygnację z jazdy samochodami i pociągami, ponieważ i tam nie można uniknąć wstrząsów. Warto tu sobie przypomnieć, iż z magią mamy do czynienia tylko tam, gdzie istnieje świadome odwołanie się do szatana w celu uzyskania jego domniemanej – bo nigdy rzeczywistej – pomocy. Decyduje więc intencja działającego… [O. Norkowski]

Absolutnie nie jestem zwolennikiem homeopatii. Za mało na ten temat wiem. Ale lepiej, by niedouczeni absolwenci uczelni medycznych używali przysłowiowej wody święconej, aniżeli narażali ludzi na utratę zdrowia. [dr Jerzy Jaśkowski SFMRM]

O co chodzi z tą homeopatią? O co ta cała awantura?

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to o co chodzi? Oczywiście, o pieniądze!

Follow the money… to stara, dobra zasada każdego detektywa, który szuka motywu i sprawcy.

Ta okropna homeopatia odbiera lekarzom dochody, bo leczy skutecznie i bezpiecznie, przez co pacjent przestaje korzystać z prześwietlań, tomografii, biopsji, recept, piguł i operacji. To jest proszę państwa niedopuszczalne! Pacjent ma być dojną krową, bo szpitale sprywatyzowano i muszą na siebie zarabiać. Jeśli wyzdrowieje, to jego pieniądze przepadną, a szpitale i doktory pójdą z torbami! Do tego nie wolno dopuścić! Dlatego skuteczne, tanie i bezpieczne leczenie musi zostać zdelegalizowane.

ODEZWA DO WROGÓW HOMEOPATII I MEDYCYNY NATURALNEJ!
Jeśli nie podoba ci się homeopatia, akupunktura, ziołolecznictwo itp. TO ICH NIE STOSUJ! Nikt cię do tego nie zmusza.
Ty również nie zmuszaj innych, żeby leczyli się w sposób, którego nie akceptują, bo uważają go za przynoszący więcej szkody niż pożytku.

I daruj sobie pseudoracjonalistyczne, demagogiczne gadanie, że homeopatia nie zastąpi gipsu, gdy złamię nogę. To oczywiste, że nie zastąpi i nikt tak nie twierdzi, ale po założeniu gipsu lek homeopatyczny sprawi, że kość zrośnie się szybciej i nie będą potrzebne leki przeciwbólowe.

W cywilizowanym społeczeństwie każdy ma prawo decydować o tym, czy i jak będzie leczony. Zapewniam cię, że gdyby leczenie homeopatyczne kończyło się śmiercią nikt by go nie nie stosował. Tym właśnie różnią się ludzie prawdziwie racjonalni od fanatyków religijnych i pseudoracjonalistycznych, że nie składają ofiary ze swojego życia na ołtarzu irracjonalnej wiary w dogmaty religijne lub pseudonaukowe. Ty masz prawo leczyć się u onkologów i umrzeć w imię metod naukowych, a my wybieramy życie, czyli leczenie zgodne z Naturą.

Zechciej to uszanować, tak, jak szanujesz prawa homoseksualistów (nie można być tolerancyjnym wybiórczo, tylko dla homosiów, a dla stosujących medycynę naturalną już nie. Albo się jest osobą tolerancyjną i szanuje się prawa każdego, albo się osobą tolerancyjną nie jest wcale).

MEDYCYNA ALOPATYCZNA truje na większą skalę niż wszelkie znane dotąd akty ludobójstwa. Otwórz gazetę, a na pewno znajdziesz tam najnowsze doniesienie o tym, że jakaś firma farmaceutyczna została pozwana do sądu i musi wypłacić miliardowe odszkodowania. Trzeba być kompletnie zahipnotyzowanym i pozbawionym instynktu samozachowawczego lemingiem, żeby korzystać z takiej „medycyny ” i takiego „leczenia” na śmierć.

A słyszałeś kiedyś, żeby firma homeopatyczna lub zielarska była oskarżana o takie zbrodnie i musiała płacić kary?

—————————

Zasadą homeopatii jest „podobne leczyć podobnym”. Działa więc ona na podobnej zasadzie, na jakiej (przynajmniej teoretycznie) mają działać szczepionki. Podajemy minimalną, wręcz niemierzalną ilość substancji powodującej identyczne objawy, jakie występują u chorego (np. przy grypie stosuje się lek z pokrzyku wilczej jagody, ponieważ zjedzenie jego owoców powoduje gorączkę, pocenie się, dreszcze i drapanie w gardle), żeby wywołać reakcję obronną organizmu i pobudzić go tym sposobem do podjęcia walki z chorobą.

Jak działa lek homeopatyczny?

Lek homeopatyczny nie działa ilością zawartych w nim substancji chemicznych, tylko swoją siłą energetyczną, którą uzyskuje się przez potencjonowanie i dynamizację. Surowce do produkcji leków zaczerpnięte są „z natury ożywionej lub martwej”. Stosowane dawki są dawkami podprogowymi, w związku z czym substancje czasem nawet toksyczne tracą swe szkodliwe właściwości i nabierają „sił leczniczych”. Według Hahnemana im mniejsza dawka leku (odgrywa tu dużą rolę oczywiście odpowiedni sposób jego przyrządzania), im większe rozcieńczenie, czy też roztarcie, tym środek homeopatyczny działa mocniej i skuteczniej. Dzieje się to według tzw. prawa biologicznego Arndta-Schulza, które mówi, że słabe bodźce pobudzają czynności życiowe organizmu, średnie przyśpieszają, silniejsze hamują a najsilniejsze znoszą. Bardzo mała dawka leku (podprogowa) stosowana w homeopatii nie pozwala na kumulację leku w organizmie co z kolei niweluje działanie uboczne.

http://www.zielarnia.pl/medycyna-naturalna/homeopatia/
http://dagomed.com.pl/

Sam lek homeopatyczny nie leczy. Jego zadaniem jest zmobilizowanie organizmu do podjęcia obrony przed chorobą.

Homeopatia nie jest panaceum na wszystko. Są choroby, przy których homeopatia jest bardzo skuteczna i są takie, przy których stosuje się ją jedynie pomocniczo. Najskuteczniejsza jest stosowana profilaktycznie, np. u dzieci i ludzi starszych, ale potrafi również leczyć bardzo trudne do leczenia choroby, takie jak kamica nerkowa i zapalenie prostaty (bardzo skutecznie!!!).

Bez względu na rodzaj choroby i na stosowaną metodę leczenia chory powinien zdawać sobie sprawę, że sam jest odpowiedzialny za stan swojego zdrowia. Jeżeli ktoś źle się odżywia (hamburgery, coca cola, gorące kubki itp.), prowadzi niehigieniczny tryb życia (brak ruchu) i nie dba o higienę psychiczną, nie może liczyć na wyzdrowienie, nawet gdyby zastosować w jego przypadku najbardziej radykalną kurację (ewidentnym przykładem takiej kuracji jest chemioterapia, która jak widać jest praktycznie całkowicie nieskuteczna).

Homeopatia nie działa na zasadzie placebo, na co najlepszym dowodem jest jej wielka skuteczność w przypadku niemowląt i zwierząt, które nie rozumieją sugestii, niezbędnej w przypadku placebo.
Dla ludzi cynicznie okłamywanych przez tzw. pseudo-racjonalistów i mafię medyczno-farmaceutyczną, bezwzględnie (włącznie z łamaniem obowiązującego w Polsce prawa) niszczącą wszelką konkurencję na rynku usług medycznych zebrałam na tej stronie garść przydatnych informacji o homeopatii.

Jeśli chcesz żyć zapoznaj się z materiałami, które tu zebrałam i obejrzyj filmy demaskujące prawdziwe oblicze mafii medyczno-farmaceutycznej, dla której interesów biznesowych homeopatia i medycyna naturalna stanowią śmiertelne zagrożenie.

————————————————-
Wszystkie dostępne w Polsce leki homeopatyczne zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z procedurą rejestracyjną leków!
2 kwietnia Unia Europejska obchodzi Europejski Dzień Homeopatii.
Homeopatia jest LEGALNĄ, bezpieczną i uznaną w całym świecie (w tym w Unii Europejskiej) metodą leczenia. Lekarz brytyjskiej rodziny królewskiej, dr Peter Fisher jest homeopatą. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kilka szpitali homeopatycznych.

————————————————-

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił 25.07.2011 :

Samorząd lekarzy naruszył prawo

Naczelna Izba Lekarska, zabraniając lekarzom przepisywania na receptę niektórych produktów dopuszczonych do legalnego obrotu, naruszyła prawo antymonopolowe. Za praktykę naruszającą konkurencję Prezes UOKiK nałożyła na Izbę karę finansową w wysokości blisko 50 tys. zł

(…)

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło stanowisko Izby, zgodnie z którym lekarzom – za przepisywanie pacjentom produktów homeopatycznych dostępnych wyłącznie na receptę – groziło wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Analiza przeprowadzona przez UOKiK wykazała, że procedura dyscyplinarna była faktycznie realizowana wobec członków samorządu lekarskiego, którzy nie stosowali się do stanowiska.

(…)

Działania Izby mogły spowodować wycofywanie się lekarzy z przepisywania pacjentom produktów homeopatycznych na receptę – czyli do których dostęp istnieje tylko za pośrednictwem lekarza, a tym samym wyeliminowanie tych środków z rynku. Warto podkreślić, że produkty te zostały dopuszczone do legalnej sprzedaży w Polsce, a jedynym organem, który może zakazać ich obrotu jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W uzasadnieniu decyzji Prezes Urzędu stwierdził m. in., że:

-na podstawie obowiązujących przepisów prawa status leków homeopatycznych jest taki sam jak innych leków (alopatycznych);
-Stanowisko przyjęte przez NRL stanowiło dla lekarzy ordynujących leki homeopatyczne widoczną i psychologiczną barierę, mogącą zniechęcać do dalszego ich ordynowania z powodu zagrożenia odpowiedzialnością za naruszenie Kodeksu Etyki Lekarskiej;
-działanie Naczelnej Izby Lekarskiej przekroczyło jej uprawnienia, bowiem odpowiedzialność za ordynowanie określonego produktu leczniczego homeopatycznego lekarz może ponosić jedynie w przypadku zawinionego błędu diagnostycznego lub terapeutycznego, podobnie jak w przypadku ordynowania leków alopatycznych;
-zastosowanie się lekarzy do Stanowiska NRL – wymuszane groźbą sankcji dyscyplinarnych – w praktyce prowadziło do ograniczenia dostępu pacjentów do leków homeopatycznych wydawanych z przepisu lekarza;
-przyjęcie przez Naczelną Radę Lekarską Stanowiska, iż stosowanie homeopatii stoi w sprzeczności z zasadami etyki lekarskiej, wpływało negatywnie na sytuację na rynku sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych na receptę, zaburzając mechanizm konkurencji, a tym samym naruszając interes publiczny;
-poprzez wydanie Stanowiska NRL dopuścił się niejako próby „regulacji” rynku środków farmaceutycznych, bowiem skutkiem tego porozumienia jest ograniczenie konkurencji na krajowych rynkach sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych wydawanych z przepisu lekarza;
-Naczelna Rada Lekarska przypisała sobie de facto kompetencje – którymi na podstawie przepisów formalnie nie dysponuje – do weryfikowania decyzji Urzędu Rejestracji (URPLWMiPB) oraz Ministerstwa Zdrowia o dopuszczeniu do obrotu określonych produktów leczniczych.


Inny wyrok sądu w nieudanej wojnie z homeopatią:
https://pl.wikipedia.org/…/…/07_Boiron_S.A._vs._Gregosiewicz


Gwen Olsen – Big Pharma is Not Business of Health…
https://www.youtube.com/watch?v=u57bkL6UVDM

Mafia medyczna, szczepienia z dr Ghis
https://www.youtube.com/watch?v=KktVvP8yWM4

Wielki Agrobiznes i Big Pharma – Prawda o francuskiej polityce polowania na czarownice, czyli jak z homeopatii i rolnictwa ekologicznego zrobić groźną sektę:
https://www.youtube.com/watch?v=08IhpkuVxkE

Zajrzyj również na stronę „Jak pić naftę”(według pseudoracjonalistów picie nafty zaleca rzekomo medycyna naturalna – a jak jest naprawdę dowiesz się z tej strony).

Podczas epidemii cholery w roku 1849 szpitale stosujące „oficjalną medycynę” notowały 48 – 60% śmiertelność, podczas gdy szpitale stosujące leki homeopatyczne notowały śmiertelność do 3%.

Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej powstało w 2003 roku z inicjatywy środowiska lekarzy i farmaceutów absolwentów kursów CEDH. Z roku na rok rozwija się coraz prężniej i jest obecnie największym towarzystwem homeopatycznym w Polsce. W chwili obecnej PTHK liczy około 150 członków oraz blisko 1000 zwolenników wśród lekarzy i farmaceutów na terenie całego kraju.
Prawo lekarza do wyboru terapii

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej Lekarz ma prawo do swobodnego wyboru metody leczenia (art. 6 KEL).

Zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma prawo do ordynowania tych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które są dopuszczone do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej (art. 45 ust. 1).

 

 

Czytaj wiecej : https://astromaria.wordpress.com/homeopatia/

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum