Homeopatia w medycynie sportowej.

Magdalena Wojciechowska

Problemy związane ze zdrowiem i rozmaitymi dolegliwościami są częścią naszej codzienności. By im zaradzić, niemal zawsze, niezależnie od podłoża tych dolegliwości, możemy sięgnąć po leki homeopatyczne. W tym artykule chciałabym poruszyć temat urazów, na które jesteśmy narażeni, uprawiając sport i oddając się rekreacji ruchowej. Coraz szersze kręgi społeczeństwa mają świadomość, jak są one ważne dla zdrowia, i w związku z tym coraz więcej ludzi podejmuje różnego rodzaju aktywność fizyczną, czy to w wymiarze minimalnym, rekreacyjnym, dla przyjemności i zdrowia, czy też w formie zaawansowanej, wyczynowej, co wiąże się z zawodami, rywalizacją i większym narażeniem na kontuzje. Aczkolwiek ryzyko urazu istnieje zawsze, zwłaszcza gdy sportem zajmujemy się okazjonalnie i sporadycznie decydujemy się na zwiększoną aktywność fizyczną. Dziedziną medycyny, która zajmuje się szeroko pojętymi urazami spowodowanymi uprawianiem sportu w różnych jego przejawach, oraz profilaktyką urazów, jest medycyna sportowa. Na tej płaszczyźnie homeopatia wydaje się szczególnie przydatna, skuteczna i szybko działająca, co niniejszym postaram się Państwu przedstawić.

Medycyna sportowa jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku. Jej zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo, zarówno zdrowym, jak i chorym, niezależnie od wieku. Zajmuje się nie tylko osobami uprawiającymi sport zawodniczo, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, które powinny być aktywne fizycznie. Dotyczy zatem zarówno sportu w ścisłym tego słowa pojęciu, jak i rekreacji ruchowej, czyli tej formy aktywności, która jest dostępna dla wszystkich i umożliwia ogólny rozwój i szerzenie kultury fizycznej.

Medycyna sportowa obejmuje swoim zakresem między innymi kwalifikację do uprawiania określonej dyscypliny sportowej z uwzględnieniem przeciwwskazań u danej osoby, okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, kontrolę efektów stosowanych metod treningu, walkę z dopingiem, ale również zapobieganie kontuzjom i urazom, leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu oraz rehabilitację i odnowę biologiczną. I właśnie tym ostatnim kwestiom będzie poświęcony niniejszy artykuł. Skupię się zwłaszcza na profilaktyce urazów w sporcie, zapobieganiu zmianom patologicznym, które mogą się rozwijać wskutek narażenia organizmu na zbyt wielkie przeciążenia, do których nasza fizjologia nie jest dopasowana.

Jednym z tematów będzie również profilaktyka emocjonalnych obciążeń, na które narażone są osoby uprawiające sport zawodniczo. Są one poddawane licznym stresom, napięciom psychicznym, konkurencji i ewentualnemu zmaganiu się z porażką. Poruszając te konkretne zagadnienia, chcę zwrócić Państwa uwagę na możliwość zastosowania leków homeopatycznych w profilaktyce i leczeniu tych właśnie dolegliwości.

Zastosowanie leków nie będzie się jednak ograniczało tylko do zawodników sportowych, ale obejmie swoim zasięgiem także pacjentów, którzy uprawiają sport jedynie  w celach rekreacyjnych i zdrowotnych, a ich stan zdrowia oraz dolegliwości nabyte wskutek przeciążenia organizmu wysiłkiem fizycznym wskazują na konieczność porady i interwencji lekarskiej.

Jednym z podstawowych czynników, na jakie są narażeni sportowcy i z którymi boryka się medycyna sportowa, na co dzień, są oczywiście urazy.

Urazem sportowym nazywamy takie uszkodzenie ciała, które powstaje w trakcie zawodów lub treningu i jest ściśle związane z aktywnością ruchową danej dyscypliny sportu czy ćwiczeń rekreacyjnych. Uraz ten może mieć różny charakter i różne są przyczyny jego powstania. Mogą to być między innymi błędy treningowe, polegające na niedostatecznym przygotowaniu kondycyjnym i ogólnorozwojowym, przetrenowanie, złe wyszkolenie techniczne lub zbyt jednostronna specjalizacja, nieodpowiednie warunki do uprawiania sportu, niewłaściwy sprzęt, złe warunki atmosferyczne, nieodpowiednia rozgrzewka lub brak odpowiednich zabezpieczeń - to czynniki, które doprowadzić mogą do powstania ostrego urazu narządu ruchu.

Znajomość zarówno mocnych, jak i słabych punktów zawodnika pozwala dostosować do nich charakter treningu, a przewidując ryzyko specyficznych urazów, można niejednokrotnie ich uniknąć lub zminimalizować możliwość ich wystąpienia. Rutynowe postępowanie pourazowe - zwłaszcza w przypadku kiedy mamy do czynienia z lekkimi kontuzjami, a po doraźnym zaopatrzeniu jest potrzeba, aby zawodnik wrócił do rywalizacji - często ogranicza się z wyboru do postępowania przeciwbólowego. Warto je wówczas uzupełniać, stosując leki homeopatyczne.

Lekiem o niewątpliwie najszerszym zastosowaniu w przypadku urazu będzie Arnica montana 9 CH lub 15 CH. Lek ten stosuje się przy wszystkich typach urazów, jakich doznają osoby czynnie uprawiające sport. Będą to zwykłe stłuczenia i siniaki, ale także naciągnięcia, skręcenia, zwichnięcia, a nawet złamania kości.

Stłuczenia powstają na skutek bezpośredniego zadziałania jakiejś siły na nieuszkodzone tkanki. W efekcie dochodzi do przerwania ciągłości naczyń kapilarnych i krwawego wylewu.  Wtórnie w miejscu urazu powstaje stan zapalny, w którym na plan pierwszy wysuwa się obrzęk. Pacjent zgłasza najczęściej żywą bolesność stłuczonej okolicy. Stłuczenie jest zazwyczaj traktowane jako błahy uraz, ale należy pamiętać, że bardzo silne stłuczenia dużych grup mięśniowych mogą powodować znaczne ograniczenie ich funkcji i, nieprawidłowo leczone, przyczyniać się do poważnych powikłań. W takiej sytuacji niezbędne jest podanie pacjentowi leku Arnica w każdym przypadku. Gdy do objawów potłuczenia i bolesności dochodzi obrzęk, a ból zmniejsza się pod wpływem zimnych okładów lub przykładania lodu, do terapii należy dołączyć lek Apis mellifica 15 CH.  W sytuacji gdy mamy do czynienia z silnym lub bardzo silnym bólem, nasilającym się przy najmniejszym nawet ruchu lub poruszaniu uszkodzoną kończyną, a poprawa następuje pod wpływem silnego ucisku i całkowitego unieruchomienia, wskazanym lekiem będzie Bryonia 15 CH.

Kolejnym rodzajem urazu są naciągnięcia i skręcenia. W urazowym naciągnięciu ścięgna nie ma wylewu krwawego. Zmiany patologiczne polegają na miejscowym stanie zapalnym spowodowanym uszkodzeniem włókien łącznotkankowych. Ból daje się dokładnie umiejscowić, a mięsień znajduje się często w bolesnym skurczu. Prawie zawsze powstają one w wyniku niefizjologicznego ruchu.

Skręcenia to urazy,  które dotyczą wiązadeł. Narażone na nie są zwłaszcza stawy zawiasowe, poruszające się w jednej płaszczyźnie. Mogą powstawać wskutek gwałtownych ruchów skrętnych  w stawie w czasie aktywności fizycznej.

W sytuacji gdy dochodzi do tego typu urazu, również lekiem pierwszego rzutu będzie zawsze Arnica montana 9 CH lub 15 CH - po 5 granulek jak najszybciej, początkowo, jeśli to możliwe, nawet co 15 minut, w miarę ustępowania objawów odstępy między poszczególnymi dawkami należy zwiększać . Przyspieszy to proces leczenia i może mieć również wpływ na zmniejszenie nawrotowości danego urazu.

Przy urazach skrętnych należy dołączyć takie leki, jak: 

  • • Bryonia 9 CH, dawkując 3 razy dziennie po 5 granulek. Decydujemy się na ten lek zwłaszcza wtedy, gdy pogorszenie bólu następuje przy najmniejszym ruchu. Pacjent odczuwa ulgę i brak bólu, w monencie, gdy uszkodzona kończyna jest całkowicie unieruchomiona lub zawiązana silnie opaską uciskową - poprawa przez bezruch i ucisk.
  • • Bardzo skutecznym lekiem w przypadku urazów ścięgien, rozcięgien i wiązadeł jest również Rhus toxicodendron 9 CH. W tym przypadku po początkowej sztywności i umiarkowanej bolesności poprawa dolegliwości bólowych następuje podczas stopniowego i powolnego ruchu. Lek dawkuje się w rytmie objawów do 5 razy dziennie po 5 granulek zmniejszając częstotliwość podawania w miarę poprawy klinicznego stanu pacjenta.

W przypadku powtarzających się mikrourazów powstających w wyniku forsownego, długatrwałego wysiłku (łokieć tenisisty, zapalenie ścięgna) zdecydowanie polecam również lek Ruta graveolens 5 CH lub 9 CH - po 5 granulek 3-4 razy dziennie. Ruta będzie znakomitym uzupełnieniem terapii sportowca także w przypadku takich dolegliwości, jak utrata elestyczności i sztywność mięśni po urazie, w trakcie leczenia i rehabilitacji. Można również aplikować ją w sytuacjach przeciążenia układu ruchu związanego  z uprawianiem sportu, w urazach ścięgien, urazach okostnej, zapalenia i skrócenia ścięgien, sztywności, bolesności i osłabienia mięśni oraz ścięgien, a także przy stłuczeniach.

Stosując u sportowców leki homeopatyczne, myślimy przede wszystkim  o zapobieganiu urazom, nawet jeżeli będzie to tylko zwykłe i bardzo często występujące zakwaszenie mięśni spowodowane wysiłkiem i nadmiernym obciążeniem. W tym celu, jako prewencję zmian pourazowych, podajemy pacjentowi lek Arnica montana - jeden raz dziennie w trakcie treningów.

Jako przygotowanie do długotrwałego i forsownego treningu, oprócz Arniki, proponuję zastosować następujące leki:

  • • Ferrum metallicum - przydatny przy słabości mięśniowej powstałej w wyniku zbyt dużego przeciążenia mięśni i przedłużającego się wysiłku fizycznego, do którego organizm jeszcze nie zdążył  się właściwie przygotować. Pacjentowi dokuczają takie dolegliwości  jak uderzenia gorąca do twarzy z silnym przekrwieniem i bardzo silne poty.
  • • China rubra - podawany w celu prawidłowej hydratacji tkanek. Ten lek potrzebny jest zwłaszcza sportowcom, którzy w wyniku dużego wysiłku fizycznego tracą dużą ilość płynów ustrojowych wraz z potem, co w konsekwencji powoduje spore osłabienie siły mięśniowej całego organizmu.

Mówiąc o urazach związanych ze sportem, nie sposób nie wspomnieć o urazach emocjonalnych, które mogą być wynikiem rywalizacji, wygrywania, odnoszenia sukcesu, ale też ponoszenia porażki. Każdy zawodnik, który pragnie wygrywać, oprócz sprawności fizycznej powinien też mieć silną i zrównoważoną psychikę. Często się zdarza, że nadmierny stres, wygórowane ambicje, zbyt duże oczekiwania względem zawodnika, a także nieumiejętność pogodzenia się z porażką powodują załamanie psychiczne, niezdolność do podjęcia wyzwania i stawienia czoła konkurencji. Osoba, która nie będzie umiała poradzić sobie z takimi wyzwaniami, nie sprosta także wymaganiom na poziomie fizycznym, ponieważ istnieje prosta zależność między płaszczyzną fizyczną i emocjonalną u człowieka. Wiadomo, że tylko sportowiec o silnych nerwach i dużej odporności na stres jest w stanie utrzymać odpowiednią kondycję, aby wygrać. I z drugiej strony w razie porażki umie się   z nią pogodzić i mimo wszystko kontynuować treningi i nadal wzmacniać swoje umiejętności sportowe. Zajmę się zatem obszarem psychiki zawodników, ponieważ także na tym polu leki homeopatyczne potrafią bardzo skutecznie i szybko pomóc.

Celem zminimalizowania tremy, pojawiającej się przed udziałem w kompetencji sportowej, w momencie gdy towarzyszą jej silne drżenia mięśniowe oraz nerwowy częstomocz, polecam lek Gelsemium 15 CH - 2 razy dziennie 5 granulek w przeddzień zawodów oraz jednorazowo 5 granulek w dzień zawodów rano. Ten lek przyda się zwłaszcza osobom, które mają dolegliwości nerwowe z powodu oczekiwania, a także mają wrażenie, że nie będą w stanie zapanować nad emocjami i swoim organizmem. To odczucie powoduje czasem wrażenie paraliżu i niemożności zapanowania nad sobą, a nawet chęć ucieczki  i poddania się bez walki. Ci sportowcy szczególnie potrzebują wsparcia ze strony innych osób, np. trenera.

W przypadku silnego pobudzenia, pośpiechu prowokowanego stresem, z towarzyszącym lękiem przed porażką i niemożnością uporządkowania myśli oraz bardzo często nerwową biegunką  należy podać pacjentowi Argentum nitricum 15 CH (w schemacie jak wyżej).

Kolejnym lekiem na silny stres związany z udziałem w zawodach, gdy pojawiają się takie dolegliwości, jak: kolka nerwowa, uczucie zaciśniętego gardła, nadwrażliwość, niepokój i bezsenność, jest Ignatia amara 15 CH - podana raz dziennie po 5 granulek najlepiej przed snem. U takiego pacjenta reakcją na stres jest często histeria, frustracja i zmienne nastroje, a na płaszczyźnie fizycznej mogą pojawić się takie objawy, jak: drętwienie, skurcze, zwiększona spastyka mięśni, tiki i drżenia.

Jeśli pacjent odczuwa bardzo silny lęk przed porażką, nie potrafi pogodzić się z  przegraną, jest nieodporny na krytykę i źle znosi rywalizację (pragnie być najlepszy), właściwym lekiem dla niego będzie Lycopodium 15 CH - podawane 2 razy dziennie po 5 granulek na kilka dni przed zawodami i jednorazowo rano w dzień zawodów. Ten lek pomoże pozbyć się tremy, niepewności, braku wiary we własne możliwości, a także doda zawodnikowi odwagi i pewności siebie oraz pomoże zaakceptować ewentualne niepowodzenie.

Przedstawione problemy i dolegliwości nie wyczerpują, oczywiście, tematu i stanowią jedynie przykład zastosowania wybranych leków homeopatycznych w najbardziej typowych i najczęściej pojawiających się wskazaniach w ramach medycyny sportowej. Wskazań do zastosowania wspomnianych, a także innych leków uzbierałoby się zapewne więcej, jako że coraz większa część populacji w naszym kraju zajmuje się sportem. I nawet, jeśli mieści się to tylko w ramach rekreacji, coraz częściej wybieramy sporty należące do tych bardziej urazogennych, jak np. narciarstwo zjazdowe, jeździectwo, biegi długodystansowe i inne. A ponieważ nie zawsze potrafimy się właściwie do nich przygotować, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju uszkodzenia ciała związane  z nadmiernym wysiłkiem fizycznym. Tym bardziej warto sięgnąć po leki, które w sposób skuteczny, szybki i trwały pomogą nie tylko zlikwidować skutki już zaistniałych urazów, ale przede wszystkim zastosować skuteczną profilaktykę w celu ich uniknięcia. Mam nadzieję, że efekty uzyskane podczas terapii zachęcą Państwa do dalszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie i do stosowania leków homeopatycznych w praktyce.

Autor: Magdalena Wojciechowska- mgr farmacji ze specjalizacją apteczną pierwszego stopnia. Pracuje w Aptece Rodzinnej w Tczewie. Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

HOMEOPATIA W MEDYCYNIE SPORTOWEJ 1

HOMEOPATIA W MEDYCYNIE SPORTOWEJ 2

HOMEOPATIA W MEDYCYNIE SPORTOWEJ 3

 

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum