Badania porównawcze.

Badania porównujące skuteczność homeopatii ze skutecznością medycyny konwencjonalnej wykazały,

że homeopatia może dawać równie dobre wyniki, jeśli nie lepsze, niż medycyna konwencjonalna.

 

Indywidualne podejście do pacjenta w leczeniu homeopatycznym

 

Depresia
W ostatnim czasie odbyło się randomizowane i kontrolowane badanie nad placebo, gdzie oceniono skuteczność leczenia homeopatycznego z indywidualnym podejściem do pacjenta oraz skuteczność fluoksetyny (znanej jako Prozac) w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej depresji u kobiet po menopauzie.1

Zarówno jedno i drugie badanie okazało się bezpieczne i bardzo różniło się od efektu placebo. Homeopatia skutkowała większą kliniczną poprawą objawów depresji niż fluoksetyna, a także poprawiła samopoczucie pacjentek w okresie menopauzy, czego nie spowodowała fluoksetyna.

Badanie to zostało przeprowadzone na 133 kobietach w publicznym szpitalu badawczym w Mexico City. Oprócz porównania homeopatii z placebo, w badaniu porównano również fluoksetynę (znaną jako Prozac) z placebo.

Według NICE lek antydepresyjny może być uznany za przynoszący "klinicznie istotną korzyść", jeśli powoduje poprawę w "skali depresji Hamiltona" o 3 punkty w stosunku do placebo, przeciwko któremu jest testowany.2 W badaniu tym, po 6 tygodniach leczenia, homeopatia była o 5 punktów skuteczniejsza w skali Hamiltona niż placebo; skuteczność fluoksetyny w porównaniu z placebo wynosiła 3,2 punktu.

Uwaga : Analiza danych uprzednio przedłożonych przez FDA wykazała że antydepresanty SSRI nie przewyższają placebo w depresji od lekkiej do umiarkowanej. Miały one jednak większy wpływ niż placebo u pacjentów z ciężką depresją.2

 

Infekcje ucha u dzieci
Pragmatyczne badanie kliniczne, randomizowane i kontrolowane, które zostało przeprowadzone w Indiach na 81 dzieciach z ostrym zapaleniem ucha środkowego wykazało że leczenie homeopatyczne z indywidualnym podejściem do pacjenta było tak samo skuteczne jak leczenie konwencjonalne takie jak: stosowanie leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, przeciwzapalnych i antybiotyków, przyjmowanych na żądanie.3

Wymienione badanie pilotażowe, randomizowane i kontrolowane miało za zadanie porównać leczenie homeopatyczne z indywidualnym podejściem do pacjenta (w którym zastosowano rozcieńczenie 1 :50.000, zwane «  LM ») do leczenia konwencjonalnego. Pacjenci w obu grupach, których stan nie poprawił się do trzeciego dnia, zostali poddani leczeniu antybiotykowemu. Wyniki oceniono na podstawie skali nasilenia objawów ostrego zapalenia ucha środkowego (OZUŚ-SOS) oraz 21-dniowego badania błony bębenkowej.

Analizie poddano wyniki 80 pacjentów, z których 40 było leczonych konwencjonalnie i 40 homeopatycznie. W grupie medycyny konwencjonalnej 40 pacjentów (lub 100%) zostało wyleczonych, a w grupie medycyny homeopatycznej 38 pacjentów (lub 95%), a 2 pacjentów (lub 5%) nie udało się wyleczyć  podczas dwóch ostatnich sesji kontrolnych. W trzeciej dobie wyleczono 1 pacjenta z grupy medycyny konwencjonalnej, a w grupie medycyny homeopatycznej 4 pacjentów.   W grupie medycyny konwencjonalnej antybiotyki podano 39 pacjentom (97,5%), natomiast w grupie homeopatycznej antybiotyki nie były konieczne.

Chociaż leczenie homeopatyczne z indywidualnym podejściem do pacjenta było oparte o szeroką gamę leków, to 85% pacjentów homeopatycznych otrzymało tylko jeden z sześciu różnych leków homeopatycznych. Biorąc pod uwagę ogólną potrzebę ograniczenia stosowania antybiotyków, HRI (Instytut Badań nad Homeopatią) życzyłoby sobie, aby to badanie zostało powielone w innych krajach i na większą skalę w celu sprawdzenia, czy podobne wyniki zostaną ponownie osiągnięte. W takim przypadku leczenie homeopatyczne z indywidualnym podejściem do pacjenta stanowiłoby alternatywę dla antybiotyków w zapaleniu ucha u dzieci.

 

Infekcje górnych dróg oddechowych
Międzynarodowe badania, przeprowadzone w wielu ośrodkach wykazały, że w podstawowej opiece zdrowotnej leczenie homeopatyczne ma porównywalne wyniki do leczenia konwencjonalnego jeśli chodzi o ostre zaburzenia układu oddechowego i ucha.4 Badania objęły 1577 pacjentów, leczonych homeopatycznie lub konwencjonalnie w 57 ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej w 8 krajach (Austria, Niemcy, Holandia, Rosja, Hiszpania, Ukraina, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone).

 

Produkty homeopatyczne bez indywidualnego podejścia

 

Zawroty głowy

W czterech badaniach klinicznych (2 randomizowane badania kontrolowane i 2 badania obserwacyjne) porównywano lek homeopatyczny „Vertigoheel” z innymi istniejącymi lekami, którymi leczy się zawroty głowy.
Metaanaliza 4 badań klinicznych, która opierała się na obserwacji liczby epizodów zawrotów głowy, ich czasu trwania i intensywności, wykazała że działanie Vertigoheelu miało podobny skutek do działania betahistyny czy nhydrynianu dimu.5

 

Obserwacja wyników pacjenta w przypadku wielu schorzeń

 

Choroby przewlekłe w medycynie ogólnej
Badanie przeprowadzone w Niemczech na 493 pacjentach leczonych przez lekarzy pierwszego kontaktu z powodu chorób przewlekłych wykazało, że homeopatia uzyskała lepsze wyniki kliniczne niż medycyna konwencjonalna, przy porównywalnych kosztach.6
 

Niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe zleciło przeprowadzenie badania mającego na celu określenie skuteczności homeopatii w leczeniu chorób przewlekłych w medycynie ogólnej, aby ustalić, czy nadal pokrywać koszty leczenie homeopatycznego. 493 pacjentów (315 dorosłych i 178 dzieci), prowadzonych przez lekarzy pierwszego kontaktu, było leczonych lekami konwencjonalnymi lub homeopatycznymi. Po przeprowadzeniu badania stwierdzono że pacjenci z grupy homeopatycznej zgłaszali większą poprawę niż pacjenci z grupy medycyny konwencjonalnej. (p=0.002). Oceny lekarzy wykazały również że dzieci miały lepszą reakcję na leki homeopatyczne niż na leki konwencjonalne (p<0.001). Pod względem kosztów nie było znaczącej różnicy między tymi grupami.

Leczone choroby obejmowały bóle głowy, bóle dolnej części pleców, depresję, bezsenność i zapalenie zatok u dorosłych oraz atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa i astmę u dzieci. Badanie to zostało opublikowane w 2005 roku i do tej pory firma ubezpieczeniowa (Innungskrankenkasse Hamburg) pokrywa koszty leczenia homeopatycznego.

HRI (Instytut Badań nad Homeopatią) chciałoby, aby badanie to zostało powielone w innych krajach i na większą skalę w celu sprawdzenia, czy podobne wyniki zostaną ponownie osiągnięte.

 

Referencje :

  1. Macías-Cortés ED i al. Individualized homeopathic treatment and fluoxetine for moderate to severe depression in peri- and postmenopausal women (HOMDEP-MENOP study): a randomized, double-dummy, double-blind, placebo-controlled trial. PLoS One, 2015 ;10(3):e0118440 | Full text
  2. Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, et al. Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med, 2008; 5(2): e45 | Full text
  3. Sinha, MN i al. Randomized controlled pilot study to compare Homeopathy and Conventional therapy in Acute Otitis Media. Homeopat. J. Fac. Homeopat., 2012; 101: 5–12 | PubMed
  4. Haidvogl M. i al. Homeopathic and conventional treatment for acute respiratory and ear complaints: A comparative study on outcome in the primary care setting. BMC Complement and Altern Med, 2007; 7:7 | Full text
  5. Schneider et al. Treatment of vertigo with a homeopathic complex remedy compared with usual treatments – a meta-analysis of clinical trials. Arzneim.-Forschung, 2005; 55(1): 23-29 | PubMed
  6. Witt C, Keil T, Selim D, i al. Outcome and costs of homeopathic and conventional treatment strategies: a comparative cohort study in patients with chronic disorders. Complement Ther Med, 2005;13: 79-86 | PubMed
comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum