BADANIA Dr Robert Mathie - zindywidualizowane leczenie homeopatyczne ma korzystny wynik przewyższający efekt placebo.

Dr Robert Mathie
DR R. Mathie
Doktor psychologii, przez 25 lat napisał około 100 publikacji, książki z zakresu regulacji przepływu krwi. Przez 15 lat był doradcą naukowym brytyjskiego stowarzyszenia homeopatycznego i kierował projektami, w których zbierał dane kliniczne z lekarzami, dentystami i weterynarzami z wydziału homeopatii. Od 2016 roku jest niezależnym konsultantem naukowym
 
Prezentuje pracę badawczą:
 
Randomizowane kontrolowane badania placebo zindywidualizowanego leczenia homeopatycznego : Przegląd systematyczny i metaanaliza
Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis
DR R. Mathie badanie

Wygląda na to, że zindywidualizowane leczenie homeopatyczne ma korzystny wynik przewyższający efekt placebo.
22 badania pokazały, że leczenie homeopatyczne jest 1.5 do 2 razy bardziej korzystne jak placebo (OR=1.53 ; p=0.014)
comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum