Badanie: Randomizowane, podwójnie ślepe, badania kontrolowane placeb nie zindywidualizowanego leczenia homeopatycznego: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Ocena skuteczności nie zindywidualizowanego leczenia homeopatycznego w randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach (CRT). Ocena ryzyka stronniczości i jakości publikacji

Randomizowane, podwójnie ślepe, badania kontrolowane placeb nie zindywidualizowanego leczenia homeopatycznego:  przegląd systematyczny i metaanaliza

 

Źródło: Randomised, double-blind, placebo-controlled trials of non-individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis - PubMed (nih.gov)

Robert T Mathie

Badanie Randomised

 

Wniosek:

Analiza tych badań  wykazała korzystny wpływ homeopatii.

 

Wygląda na to, że nie zindywidualizowane leczenie homeopatyczne ma korzystny wynik przewyższający efekt placebo.

 

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum