Randomizowane badania kontrolowane (RBK)

Baza dowodów naukowych w homeopatii.

Systematyczne przeglądy randomizowanych badań kontrolowanych (RBK) w homeopatii.

Cztery z pięciu całościowych przeglądów RBK wykazały liczne pozytywne konkluzje. Piąty przegląd przedstawił negatywne wnioski, opierając się jednak na mniejszej selekcji badań.

Pozytywne doniesienia zostały zanotowane w 9 z 23 przeglądów RBK w konkretnych obszarach medycznych

- alergie i infekcje górnych dróg oddechowych

- biegunka dziecięca

- leczenie grypy

- niedrożność pooperacyjna

- choroby reumatyczne

- sezonowy alergiczny nieżyt nosa

- zawroty głowy

RBK w homeopatii – oryginalna opiniowana przed publikacją literatura

Do końca 2009 r. opublikowano 142 RBK: 63 pozytywne wyniki, 11 negatywnych i 68 statystycznie trudnych do weryfikacji. Obok powyższych 7 obszarów, istnieją pozytywne dowody z 2 lub więcej RBK w każdym z 3 poniższych obszarów:

- fibromyalgia

- zapalenia kostno-stawowe

- zapalenia zatok

Istnieją dowody z pojedynczych RBK (nigdzie nie obalone) na korzyść homeopatii dla takich obszarów jak:

- ostre zapalenie ucha środkowego

- zwichnięcie kostki

- zapalenie oskrzeli

- przewlekłe zmęczenie

- zespół przedmiesiączkowy

Efektywność kosztowa

Istnieją badania dowodzące, że połączenie homeopatii z konwencjonalnym leczeniem daje lepsze efekty kliniczne przy podobnych lub niższych kosztach

Obserwacyjne badania kliniczne

 

70,7% z 6544 pacjentów leczonych w homeopatycznym szpitalu w Bristolu z powodu wielu przewlekłych dolegliwości, miało pozytywne efekty.

Wielu pacjentów leczonych w Królewskim Szpitalu Homeopatycznym w Londynie mogło zredukować lub zaprzestać leczenia konwencjonalnego w następstwie leczenia homeopatycznego.

Nauki podstawowe

 

Laboratoria badawcze uzyskały dowody, że woda może zachowywać informacje o homeopatycznie przygotowywanych roztworach.

Kolejne badania wykazały, że roztwory homeopatyczne mogą wywoływać biologiczne efekty.

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum