HOMEOPATIA NIE WYKORZYSTUJE ENERGII. TO TECHNIKA INFORMACYJNA ! - [CZĘŚĆ 1]

Zródło:

https://www.monhomeomonchoix.fr/fr/actualites/lhomeopathie-nutilise-pas-de-lenergie-cest-une-technique-dinformation-interview-du-professeur-marc-henry-partie-1/

 

« HOMEOPATIA NIE WYKORZYSTUJE ENERGII. TO TECHNIKA INFORMACYJNA ! »

  – WYWIAD Z PROFESOREM MARC’IEM HENRY [CZĘŚĆ 1]

 

Mon Homéo Mon Choix miał przyjemność porozmawiać z profesorem Marc’iem Henry, czołowym badaczem w dziedzinie homeopatii. Mogliśmy dowiedzieć się więcej o złożonych mechanizmach, na których opiera się terapia homeopatyczna.

 

HOMEOPATIA NIE WYKORZYSTUJE ENERGII. TO TECHNIKA INFORMACYJNA

Źródło : Zdjęcie z filmu dokumentalnego  “ Homeopatia, inna droga ” William’a Suerinck – Profesor Marc Henri, Uniwersytet w Strasbourgu – UMR-714

 

Mieliśmy okazję pogłębić informacje, które mówią o specyfice homeopatii, omawiając działanie i mechanikę leków oraz rozmawiając o rozcieńczaniach i dynamizacji. Zapraszamy dzisiaj Państwa do zapoznania się z materiałem.

 

Zespół MonHoméoMonChoix [MHMC] – Dlaczego twierdzi Pan, że homeopatia nie jest nauką o energii ?

Profesor Marc Henry [MH] : Rzeczywiście, homeopatia nie działa na poziomie materialnym, tzn. na poziomie materii. Nie jest to technika angażująca energię, jest to technika informacyjna !

Proszę pozwolić że wyjaśnię bardziej szczegółowo : wszystkie wibracje rozchodzą się za pomocą fal, które przekazują sygnał, czy też informację. Tak właśnie działa homeopatia : wykorzystuje falę elektromagnetyczną jako propagator sygnału informacyjnego. Dochodzi do wyzwolenia się energii, która jest potrzebna do wytworzenia fali elektromagnetycznej. Jest to jednak środek, a nie cel. I odwrotnie, homeopatia to technika przekazująca informacje; najważniejsze jest więc, w jaki sposób informacje są otrzymywane i co z nimi potem robimy. Jeśli przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, możemy porównać ten sposób działania do rozprzestrzeniania się audycji radiowej :  lek może być nadajnikiem, wiadomość homeopatyczna falą, a ciało odbiornikiem tej wiadomości.

 

MHMC –  Czy może nam Pan powiedzieć coś więcej o mechanizmie działania homeopatii jako techniki informacyjnej ?

MH : Wszystko w przyrodzie odnosi się do tego, co nazywa się "fizyką pola kwantowego"; nie jest to w żadnym razie fizyka, której uczymy się na studiach inżynierskich. Kiedy mówimy o homeopatii, mamy na myśli konkretny rodzaj fizyki, która przedstawia następującą ideę: w przyrodzie pojęcie materii nie istnieje; wszystko jest wibracją. Oznacza to, że materię charakteryzuje bardziej widmo częstotliwości (fala elektromagnetyczna, wibracje) niż jej skład chemiczny (materia).

Są na to dowody: według znanego czasopisma naukowego Nature, naukowcy ogłosili, że znaleźli wodę, która znajduje się miliardy lat świetlnych od Ziemi. Jednak z tej odległości nie mamy jeszcze technicznych i technologicznych kompetencji, aby wysłać instrumenty do wykrywania obecności wody. Jak więc to wykrywamy ? Poprzez jej spektrum częstotliwości. Każda materia posiada spektrum częstotliwości, często o charakterze elektromagnetycznym.

Porozmawiajmy teraz o konkretnym przykładzie, a mianowicie o rozcieńczeniu homeopatycznym[1]. Kiedy dochodzi do rozcieńczania, wyodrębniana jest część materii, którą rozcieńcza się wodą. Ale co się dzieje z widmem częstotliwości tej materii ? Sposób, który opracowałem, polega na tym, że widmo częstotliwości nie znika. Zapamiętuje go woda w kontakcie z ciałem stałym, cieczą lub gazem. To właśnie widmo częstotliwości jest transmitowane i modyfikowane przy każdym rozcieńczeniu..

Ta teoria, którą przedstawiłem, jest problematyczna dla wielu osób; Mam na myśli zwłaszcza tych, którzy twierdzą, że homeopatia nie opiera się na nauce. Gorąco zachęcam do poświęcenia czasu na przeczytanie bogatej literatury naukowej na ten temat. Materiałów naukowych nie brakuje, jedynie chęci aby taką literaturę przeczytać!

 

Jeśli w naturze wszystko jest wibracją, możemy uzyskać dostęp do przyrody poprzez wibracje, a nie poprzez formę materialną. W tym przypadku działanie może być wykonane na odległość. Dotykamy tu obszarów relacji między wodą a świadomością. Pozwolę sobie wyjaśnić: ilość wody w żywym ciele wynosi od 97% dla mężczyzny do 96% dla kobiety. Tak więc, jeśli homeopatia oddziałuje z wodą poprzez wibracje, to homeopatia zajmuje się tymi 97% objętości, składającymi się z cząsteczek wody, ale także z widma częstotliwości, wibracji, fal elektromagnetycznych...

W homeopatii poszukujemy dwóch rzeczy : tego co jest istotne dla pacjenta poprzez jego objawy, oraz tego co jest istotne dla substancji mineralnej, roślinnej lub zwierzęcej, która generuje te same objawy, a więc ten sam zestaw informacji. Dzięki połączeniu tych informacji udaje nam się wywołać reakcję, która jest istotna dla pacjenta. Jeśli teraz uwierzymy w teorię synchroniczności[2] Carla Gustava Junga, szwajcarskiego psychiatry i twórcy psychologii analitycznej, leczenie homeopatyczne wywoła efekty, tzn. ciało zareaguje nie na wezwanie materialne, ale na wezwanie informacyjne, które jest wywołane przez leczenie homeopatyczne poprzez podobieństwo (rezonans) pomiędzy widmem częstotliwości.

 

MHMC – Pana badania wskazują że w przekazywaniu informacji ważna jest próżnia i że nie jest ona tak pusta, jak nam się wydaje. Czy może Pan nam powiedzieć więcej na ten temat?

MH : Fizyka klasyczna definiuje próżnię jako nieobecność materii, jednak nie potrafi wyjaśnić wszechobecności tej próżni we wszystkich skalach (cząsteczki, atomy, jądra atomowe).

Wyjaśnienie tego zjawiska można znaleźć w fizyce kwantowej, która mówi że cała materia jest scharakteryzowana przez widmo częstotliwości.

Tak więc, w fizyce kwantowej pola, próżnia nie jest pusta. Istnieje tam również energia, która pojawia się spontanicznie i równie szybko znika (cząstki wirtualne).

W rzeczywistości, to nasza percepcja jest zniekształcona: w naszej makroskopowej skali widzimy tylko próżnię. Na poziomie molekularnym nie istnieje jednak coś takiego jak próżnia. Mamy do czynienia z przestrzenią fluktuacji elektromagnetycznych, która jest odzwierciedleniem „koherencji fazowej”.

To dlatego mówimy, że próżnia tak naprawdę nigdy nie jest pusta.

 

MHMC – Wcześniej wspomnieliśmy o rozcieńczeniu. Ale mamy również do czynienia z inną specyfiką homeopatii, mowa tutaj o dynamizacji. Jak Pan może wytłumaczyć znaczenie dynamizacji w homeopatii?

MH : Dynamizacja jest bardzo ważna w homeopatii i to podwójnie.

Samuel Hahnemann, niemiecki lekarz i twórca homeopatii[3], postrzegał chorobę jako zjawisko dynamiczne.

Rozwijając tę myśl, Hahnemann twierdził, że dynamika zapewnia dobre funkcjonowanie i zdrowie organizmu. Jednak od czasu do czasu dynamika napotyka na problem, który powoduje stan patologiczny, czyli chorobę.

 

Rozwijając tę myśl, Hahnemann twierdził, że dynamika zapewnia dobre funkcjonowanie i zdrowie organizmu. Jednak od czasu do czasu dynamika napotyka na problem, który powoduje stan patologiczny, czyli chorobę. Kiedy jesteśmy chorzy, pojawiają się objawy lub szczególne stany emocjonalne, które są efektem zaburzonej dynamiki.

Hahnemann uważał, że organizm nie potrzebuje materii aby odzyskać właściwą dynamikę. Potrzebuje zdynamizowanej materii, którą należy przekształcić tak, aby odpowiadała dynamice choroby po to aby organizm mógł reagować na dwie dynamiki i znaleźć równowagę.

Zwykłe rozcieńczenie roztworu nie przyniosłoby takiego samego efektu. Przygotowując roztwór, należy nim wstrząsnąć i wprowadzić lek homeopatyczny w stan dynamiczny zgodny ze stanem chorobowym. Tylko wtedy roztwór może właściwie zadziałać na chorobę organizmu.

Michel Van Wassenhoven, lekarz homeopata, rzucił wyzwanie społeczności naukowej: "Co by się stało, gdybyśmy wzięli lek homeopatyczny i scharakteryzowali go za pomocą naszych obecnych technik, których używa każdy, kto zajmuje się fizyką?

Właśnie z powodu tej obserwacji rozpoczęliśmy projekt DynHom z bardzo konkretnym celem: zbadanie medycyny homeopatycznej z dużym naciskiem na działanie dynamizacji w świetle aktualnych technik naukowych.

Odpowiedź jest oczywista, w lekach homeopatycznych mamy do czynienia z dużą ilości materii !

Mamy dowód na to że rozcieńczając w rozpuszczalniku substancję wyjściową, pochodzącą z surowca macierzystego, a następnie wstrząsając roztworem, mogliśmy zaobserwować nanocząsteczki (pod mikroskopem).

Na zakończenie przypomnę i potwierdzę z całą stanowczością, że bardzo ważnym, a nawet kluczowym etapem w homeopatii jest dynamizacja, do wytworzenia której potrzebujemy: widmo częstotliwości substancji rozcieńczonej, wody, pojemnika i powietrza.

 

KONIEC PIERWSZEJ CZĘŚCI WYWIADU

Już wkrótce przedstawimy drugą część naszej rozmowy z profesorem Marc’iem Henry, który przedstawi nam swoją percepcję dzisiejszego świata nauki. Na zakończenie wykładu przybliży również swoją wizję przyszłości homeopatii.

 

Dalsze kroki : Prezentacja najnowszych książek profersora

Więcej informacji na temat badań prof. Marc’a Henry :

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=marc+henry

Więcej informacji na temat projektu DynHom :

https://www.monhomeomonchoix.fr/fr/actualites/un-crowdfunding-pour-aider-la-recherche-homeopathique/

[1] https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/le-circuit-du-medicament/article/les-medicaments-homeopathiques

[2] https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/synchronicite

[3] “Hahnemann pose les principes de l’homéopathie” Le Généraliste, 30 mai 2014, Lien :  https://www.legeneraliste.fr/actu-medicale/hahnemann-pose-les-principes-de-lhomeopathie-1

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum