Zastosowanie leków izopatycznych oraz leków homeopatycznych w leczeniu nawracających infekcji GDO

Słowa kluczowe: infekcje górnych dróg oddechowych, leki izopatyczne, leki homeopatyczne.

Streszczenie

Infekcje GDO stanowią częsty problem zdrowotny u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przyczyną jest niedojrzałość układu immunologicznego i zanieczyszczenie środowiska, szczególnie w aglomeracjach wielkomiejskich. Przedstawione w artykule dwa przypadki dzieci z tym problemem zdrowotnym, leczonych lekami izopatycznymi i lekami homeopatycznymi, ukazują wyraźną poprawę stanu zdrowia w dłuższym okresie.

Drogi oddechowe z uwagi na ciągły kontakt ze światem otaczającym są bezustannie narażone na styczność z drobnoustrojami, zanieczyszczeniami, czynnikami toksycznymi i alergenami oraz na wahania temperatury i wilgotności. Do zakażenia dochodzi jednak dopiero w wyniku zaburzenia równowagi między zjadliwością drobnoustrojów  a mechanizmami obronnymi organizmu, gdy załamanie rozbudowanych systemów obronnych nieswoistych i swoistych pozwala patogenom na przekroczenie bariery błon śluzowych  i wtargnięcie do naszego organizmu. Układ odpornościowy ma powiązania z układem nerwowym oraz hormonalnym, logiczny wydaje się więc wpływ stresu na jego funkcjonowanie. Ponadto stan przewodu pokarmowego, który jest naturalnym narządem receptorowym układu immunologicznego, a także rodzaj bakterii, które go zasiedlają, odgrywają ważną rolę w kształtowaniu odporności. Konsekwencją załamania się tego skomplikowanego systemu homeostazy jest zapalenie.

 

 

 

PRZYPADKI KLINICZNE

Przypadek nr 1

Chłopiec, 7 lat i 3 miesiące, pierwsza wizyta w lutym 2009 r. z powodu nawracających infekcji górnych dróg oddechowych (GDO). W krótkim czasie, w chłodnej porze roku przeszedł szkarlatynę, zapalenie oskrzeli oraz kilka infekcji grypopodobnych.

Z wywiadu dotyczącego chorób w okresie wcześniejszym wynika, że w wieku niemowlęcym i małego dziecka chłopiec miał atopowe zapalenie skóry (AZS), które ustąpiło i do dziś nie ma nawrotów, oraz w czwartym roku życia, gdy poszedł do przedszkola, miał też nawracające infekcje GDO.

Wywiad dotyczący chorób w rodzinie wskazuje na podłoże atopowe u dziecka, matka ma astmę. W starszej rodzinie – zaburzenia metabolizmu pod postacią cukrzycy.

Chłopiec szczupły, karnacja śniada, ruchliwy, nawet nadruchliwy (ADHD wykluczono), dociekliwy, zadaje dużo pytań, wrażliwy, lubi być przytulany, potrzebuje okazywania uczuć przez bliskich. Zasypia długo, podczas snu często zmienia pozycję. Apetyt ma  dobry, bez szczególnych preferencji dietetycznych, ale pragnienie odczuwa małe. Należy do dzieci, którym zawsze jest ciepło. Nie poci się nadmiernie.

W czasie wizyty jest chory – od tygodnia ma katar i kaszel. Wydzielina z nosa śluzowa, biaława. Kaszel mokry, odrywający się, szczególnie nasilony rano. Nie gorączkuje. W badaniu fizykalnym nie ma odchyleń  w obrębie gardła, nie ma zmian osłuchowych, zwraca uwagę jedynie słabość mięśni posturalnych – siedzi z okrągłymi plecami, podpiera się, gdy stoi (z tego powodu został skierowany na basen). Nawracające infekcje  GDO. Podczas badania stwierdzono u dziecka podostre zapalenie błony śluzowej nosa i prawdopodobnie zatok sitowych z kaszlem z górnych dróg oddechowych.

Zalecenia:

 • Hydrastis canadensis 9 CH – 2 razy dziennie przez 7 dni (nawracający stan zapalny błon śluzowych nosa i zatok).
 • Krople robione do nosa, w skład których wchodzą 3 leki izopatyczne: Albicansan 5 D, Notakehl 5 D i Quentakehl 5 D, oraz Traumeel (zwane dalej kroplami Sanum do nosa) – 2 razy dziennie po 2 krople do każdej dziurki nosa przez 3 tygodnie.

Jak wynika z obserwacji oraz współczesnych  badań immunologicznych, leki izopatyczne mają wielokierunkowe działanie: ułatwiają eliminację różnych patogenów z błony śluzowej nosa zatok i gardła, regulują procesy gojenia oraz modulują  pracę układu immunologicznego. Działanie to utrzymuje się długo po odstawieniu leku. Bardzo ważną pozycję w terapii izopatycznej zajmują leki będące wyciągami grzybów z rodzaju Penicillium (Notakehl, Quentakehl oraz Fortakehl). Grzyby w zależności od stadium rozwoju wywierają różnorodny wpływ na układ immunologiczny. Wyciągi będące składnikami leków zawierają identyczne z obecnymi w patogenach antygeny pochodzące z mikroorganizmów niepatogennych lub form saprofitycznych. Albicansan zawiera formę saprofityczną oraz pasożytniczą Candidy albicans. Jak wynika z badań immunologicznych, kluczową rolę w zachowaniu prawidłowej odporności nieswoistej i swoistej odgrywają Toll-like receptors (TLR). Ich obecność stwierdza się na większości komórek odpornościowych i innych. Rozpoznają struktury molekularne będące komponentami patogennych mikroorganizmów (całe zestawy antygenów) i przekazują sygnał do wnętrza komórki, do jądra komórkowego. Jest to sygnał do rozpoczęcia obrony komórkowej. Działanie wielu leków izopatycznych opiera się na  wpływie na te receptory poprzez regulacje ich ekspresji lub ich pobudzenie, na przykład lek Notakehl aktywuje TLR 2 i TLR 4. Quentakehl i Albicansan również mają wpływ na te receptory.

 • Bronchalis Heel – 2 razy dziennie 1 tabletka przez 7 dni (drenaż błon śluzowych oskrzeli).
 • Berberis Homacord – 2 razy dziennie 7 kropli z łyżeczką wody przez 3 tygodnie (drenaż wątrobowo- nerkowy).

Przeprowadzono także rozmowę dotyczącą higieny otoczenia.

Po tygodniu od pierwszej wizyty stan zdrowia dobry, objawy ustąpiły.

Zalecenia przewlekłe:

 • Sulfur 30 CH – 5 granulek na przemian z Pulsatillą 30 CH – 5 granulek co tydzień przez 2 miesiące.

Sulfur – siarka wchodzi w skład większości białek w organizmie (enzymatycznych oraz strukturalnych), prawdopodobnie dlatego Sulfur jest jednym z najgłębiej działających leków homeopatycznych. Poza tym na Sulfur  wskazują: AZS we wczesnym dzieciństwie, nawracające infekcje, pacjent bardzo żywy, wręcz nadruchliwy, podpiera się, gdy stoi, termoregulacja w kierunku ciepła, w wywiadzie rodzinnym astma i cukrzyca typu drugiego.

Pulsatilla – przewlekający się nieżyt błon śluzowych (wydzieliny łagodne) u dziecka potrzebującego czułości, przytulania, częstego okazywania uczuć.

Przez dwa miesiące pacjent czuł się dobrze, nie miał infekcji, ale na początku maja 2009 r. ponownie infekcja GDO: katar śluzowy (obfity), uczucie niedrożności nosa, stan podgorączkowy, jeden stolec luźny. W badaniu fizykalnym gardło w całości rozpulchnione i pokryte wydzieliną śluzową. Bez zmian osłuchowych. Diagnoza: zapalenie błony śluzowej gardła i nosa

Zalecenia:

 • Kalium jodatum 5 CH – 5 razy dziennie 5 granulek przez 2 dni, potem 9 CH – 3 razy po 5 granulek przez 7 dni.
 • Allium cepa 9 CH – 4 razy dziennie 5 granulek przez 3 dni.

Zalecenia przewlekłe:

 • Sulfur 30 CH i Pulsatilla 30 CH – nadal co tydzień, przez 2 miesiące.
 • Jeśli po 3 dniach nie będzie wyraźnej poprawy, dołączyć krople Sanum do nosa.
 • Poumon histaminę 30 CH – 1 raz dziennie 5 granulek przez 3 tygodnie (obawa o rozwój alergicznego nieżytu nosa w okresie infekcji, a potem rekonwalescencji przypadających na okres intensywnego pylenia traw).

Po kilku dniach od wizyty, podczas porady telefonicznej zalecono krople izopatyczne do nosa 2 razy dziennie 2 krople przez 2 tygodnie.

Dolegliwości ustąpiły po tygodniu, ale miesiąc później, czyli na początku czerwca, nastąpiło zaostrzenie – uczucie upośledzonej drożności nosa przy skąpej wydzielinie, czyli głównie obrzęk błony śluzowej nosa, mowa nosowa, ponadto brak apetytu, nudności, złe samopoczucie, stolec prawidłowy. Badanie fizykalne: gardło rozpulchnione, nieco śluzu na tylnej ścianie gardła. Objawy oponowe ujemne. Brzuch lekko tkliwy. GDO – błona śluzowa nosa i gardła – stan zapalny. Dolegliwości mogą być spowodowane błędem dietetycznym. Zalecono dalszą obserwację.

Zalecenia:

 • Apis mellifica 15 CH i 30 CH – 3 razy dziennie 5 granulek przez 7 dni (nos z obrzękiem, gardło).
 • Ipeca 15 CH – 2 razy dziennie przez 5 dni (nudności).
 • Nadal Pulsatilla 30 CH i Sulfur 30 CH.

Telefoniczna informacja kilka dni później – wszystkie dolegliwości ustąpiły.

W okresie wakacji pacjent był zdrowy. Brał Sulfur 30 CH i Pulsatillę 30 CH co 2 tygodnie każdy.

Kolejna wizyta- wrzesień 2009r.

Katar z upośledzoną drożnością nosa, który pojawił się kilka dni wcześniej, a także nowy problem: brodawka na palcu czwartym stopy prawej, która została zauważona pod koniec wakacji.

Z rozważań dotyczących funkcjonowania organizmu dziecka wyniknął problem stolca – częstotliwość oddawania stolca nieprawidłowa, co trzeci dzień, czasem co drugi dzień. Zaburzeniu też uległ sen dziecka, wieczorem podczas zasypiania chłopiec odczuwa niepokój, domaga się obecności matki, a nocą wybudza się. Być może jest to związane z początkiem roku szkolnego i emocjami towarzyszącymi temu wydarzeniu.

Zalecenia:

 • Lycopodium clavatum 9 CH – 2 razy dziennie przez 6 tygodni (aby poprawić funkcję wydzielania żółci i pracę wątroby, a tym samym przywrócić regularne oddawanie stolca).
 • Nigersan 5 D – 2 razy dziennie 5 kropli z łyżeczką wody, 1 opakowanie. Według obserwacji klinicznych wielu lekarzy jest to lek skuteczny w leczeniu brodawek oraz infekcji układu oddechowego. Jednak obecnie niedostępne są szczegółowe badania immunologiczne wyjaśniające mechanizmy działania tego leku. Zawiera on wyciągi Aspergillus niger. Z doświadczeń klinicznych wynika jednak, że preparaty te muszą wpływać na poprawę wydolności nieswoistych mechanizmów odpornościowych. Można powiedzieć, że wpływając na środowisko naszego organizmu (na świat drobnoustrojów, z którymi się borykamy), pozwala przywrócić je do stanu optymalnego, a to ułatwia powrót do zdrowia.

Nigersan jest skuteczny szczególnie u osób prezentujących sposób reakcji tuberkuliniczny. Są to osoby najczęściej szczupłe mimo dobrego apetytu, porywcze, dzieci bardzo ruchliwe, lubiące zmiany w życiu i w otoczeniu, ze skłonnościami do infekcji GDO.

 • Fortakehl 5 D – 2 razy w tygodniu 1 tabletka, 1 opakowanie. Fortakehl jest lekiem opartym na wyciągach grzybowych (penicillium roqueforti). Ma wpływ, podobnie jak lek Notakehl, na mobilizację odporności w stanach zaostrzeń, ale działa głównie w obrębie jelita. Prawidłowe funkcjonowanie jelita, brak stanów zapalnych oraz właściwa flora jelitowa mają wpływ na przebieg reakcji immunologicznych związanych z odpornością i tolerancją. Lek ten działa również na TLR 2 obecne w jelitach i podnosi poziom cytokin redukujących zapalenie.
 • Sanprobi – 1 kaps. codziennie, 1 opakowanie. Probiotyk , który zawiera Lactobacillus plantarum. Prawidłowe funkcjonowanie jelita oraz prawidłowy skład bakterii odgrywają dużą rolę w procesie kształtowania odporności. Nasza cywilizacja wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska, żywności i wody, z żywnością modyfikowaną oraz przetwarzaną, co ma wpływ na biocenozę jelita.
 • Kontynuować: Pulsatilla 30 na przemian z Sulfurem 30 – co 2 tygodnie każdy.
 • Stramonium 30 CH – przed snem 5 granulek przez 2 tygodnie (zaburzenia zasypiania i snu), jeśli nastąpi poprawa, to co drugi – trzeci dzień.

Kolejna wizyta – 4 mies. później, początek stycznia 2010 r.

W ciągu czterech miesięcy od ostatniej wizyty pacjent czuł się dobrze. Wrócił dobry sen. Brodawki (bezpośrednio po wizycie pojawiła się jeszcze jedna, mała) w krótkim czasie znikły. Trwało to ok. 2 – 3 tygodni. Nie były leczone miejscowo. Pacjent oddaje stolec  codziennie. Apetyt dobry, pragnienie większe, niż było wcześniej. W szkole chłopiec ma dobre wyniki. Chodzi na zajęcia ruchowe.

Styczniowa wizyta spowodowana jest infekcją błony śluzowej nosa z wydzieliną śluzową i obrzękiem oraz odczynem ze strony węzłów podżuchwowych. Bez temperatury.

Zalecenia:

 • Apis mellifica 15 CH – 5 razy dziennie 5 granulek przez 3 dni, 3 razy dziennie 5 granulek przez 4 dni, oraz Apis mellifica 30 CH – 5 granulek na noc przez 7 dni.
 • Krople Sanum do nosa – 2 razy po 2 krople do każdej dziurki przez 2 tygodnie.
 • Sanprobi – codziennie 1 kaps., 1 op.
 • Sulfur 30 i Pulsatilla 30 – nadal co 2 tygodnie każdy.
 • Tuberculinumm 30 CH – 1 raz na miesiąc przez 3 miesiące.

Kolejna wizyta – 3 mies. Później, początek marca 2010r.

Wizyta spowodowana jest ostrą infekcją błony śluzowej nosa, tylnej ściany gardła z suchym kaszlem. Dolegliwości pojawiły się krótko po zmarznięciu. Fizykalnie obecność śluzowego zacieku na tylnej ścianie gardła, osłuchowo szmer prawidłowy. Katar tym razem łatwy do ewakuacji, niedrożności nosa nie ma.

Zalecenia:

 • Corallium rubrum 15 CH – 2 razy po 5 granulek wieczorem, 1 raz rano 5 granulek przez 5 dni, potem tylko wieczorem przez 2 dni (katar, zaciek, kaszel).
 • Apis mellifica 15 CH i 30 CH – rano i wieczorem, każde rozcieńczenie po 5 granulek przez 7 dni.
 • Tartephedreel – 2 razy po 7 kropli z łyżeczką wody w ciągu dnia przez 5 dni.
 • Poumon histaminę 30 CH – 1 raz dziennie 5 granulek przez 7 dni, 2 razy w tygodniu do końca marca (okres infekcji, potem rekonwalescencji przypada na intensywne pylenie drzew).
 • Sulfur iodatum 15 CH – 1 raz dziennie przez 7 dni, zacząć po 3 dniach (lek w tym przypadku rekonwalescencji ma korzystny wpływ na stan błon śluzowych).

Przypadek nr 2

Dziewczynka, lat 6, pierwsza wizyta miała miejsce na początku czerwca 2007 r.

Dziewczynka z C1 P1, urodzona o czasie z dystrofią, ciężar ciała 2270 g, karmiona piersią 6 miesięcy. Problemy zdrowotne: astma oraz alergiczny nieżyt nosa z częstymi nadkażeniami, przewlekłym kaszlem oraz nawracające zapalenia oskrzeli. W ostatnim roku od września do stycznia trzy razy zapalenie oskrzeli z dusznością i kilka razy bez duszności. Od kwietnia nie chodzi do przedszkola i rzadko wychodzi na spacer, przebywa głównie  w domu. Choroba zaczyna się od kataru, potem dochodzi kaszel i zapalenie oskrzeli. Temperatura najczęściej prawidłowa. Kaszel jest najpierw suchy, potem mokry, w ciągu dnia i nocą. Kaszel nocny występuje każdej nocy, ataki po północy. Ponadto chrząka w ciągu dnia. Nasilenie kaszlu od kwietnia, a chrząkanie pojawiło się nieco później. Od kilku dni chrypka. Okres wakacji wolny od dolegliwości. Choroby zaczęły się krótko po tym, jak poszła do przedszkola, czyli choruje trzy lata.

Choroby w rodzinie: nadczynność tarczycy i alergia pyłkowa u matki, nowotwory, hipercholesterolemia, żylaki, kamica nerkowa w starszej rodzinie.

Funkcjonowanie organizmu: apetyt ma dobry, lubi mięso, czekoladę, nie lubi surówek, pragnienie ma małe. Stolec codziennie. Bardzo skłonna do pocenia się, szczególnie w okolicy głowy. Sen ma dobry, śpi w pozycji na bokach i na plecach, przykryta. Lubi ruch, jazdę na rowerze, szczególnie wieczorem ma potrzebę aktywności fizycznej, łatwo się wzrusza, płacze rzewnie. W gabinecie odpowiada tylko na pytania, grzeczna, nie bawi się, zawstydzona.

W dniu wizyty też ma kaszel (nie bardzo dokuczliwy, w ciągu dnia i nocą) oraz chrząkanie bardzo dokuczliwe, częste szczególnie rano, bez zmian osłuchowych, gardło bez odchyleń.

Wyniki badań: TESTY – drzewa, trawy, pleśnie, babka, seler i cytrusy dodatnie; IgET 153 IU; RTG zatok – zgrubienie błon śluzowych; dodatni wynik na mycoplazma jeden raz w okresie wcześniejszym. W wywiadzie astma, alergiczny nieżyt nosa; nawracające zapalenia oskrzeli oraz GDO; uporczywe chrząkanie. Ogólnie układ immunologiczny funkcjonuje nieprawidłowo.

Leczenie stosowane: Flixotide od 3 lat, okresowo Berodual, Alertec i Flixonase, antybiotykoterapia – często.

Zalecenia:

 • Causticum 9 CH – 2 razy dziennie 6 dni w tygodniu, przez 6 tygodni (chrząkanie).
 • Tartephedreel – 2 razy dziennie 6 kropel, z łyżeczką wody przez 2 tygodnie (drenaż oskrzeli).
 • Pulsatilla 30 CH – 5 granulek raz na tydzień do końca lipca (przewlekły stan zapalny błon śluzowych dróg oddechowych, płaczliwa, rzewnie płacze, zawstydzona, pragnienie małe).
 • Silicea 15 CH – 1 raz dziennie 5 granulek 6 dni w tygodniu przez 2 miesiące (odporność obniżona, przewlekłość procesu, uwolnienie organizmu od negatywnych skutków przewlekłego leczenia chemicznego).
 • Flixotide 50 – kontynuować.
 • Nosaler – doraźnie.
 • Flixonase – odstawić.
 • Calium pantothenicum – 2 razy dziennie po 1 tabletce przez 2 tygodnie (chrząkanie).

Ponad tydzień później wyraźna poprawa, kaszel sporadyczny (częstotliwość dużo mniejsza). Chrząkanie – poprawa nie tak wyraźna, chociaż częstotliwość też mniejsza. Zdecydowano kontynuować zalecenia, a w razie rozpoczynającej się infekcji GDO stosować: Apis mellifica 15 CH i Belladonnę 9 CH, oczywiście konsultować przebieg infekcji z  lekarzem.

Kolejna wizyta – 3 mies. później, połowa września 2007 r.

W czasie między wizytami stan zdrowia dziecka dobry, bez kaszlu i chrząkania. Dwukrotnie, gdy zaczynała się infekcja GDO, matka podawała Apis mellifica 15 CH i Belladonnę 9 CH, po czym dolegliwości w krótkim czasie ustąpiły.

Przyczyną wizyty jest zaostrzenie – od trzech dni infekcja GDO, katar, początkowo śluzowy, potem żółtozielony, ponadto ostatniej nocy przed wizytą temperatura podwyższona, kaszel męczący, okresowo świszczący oddech oraz zaflegmienie w oskrzelach, rano wymioty. Pacjentka nie poci się nadmiernie, ma w ostatnim czasie duże pragnienie, jest jej ciepło odkrywa się nocą. Przed dwoma tygodniami wróciło chrząkanie. W badaniu fizykalnym liczne świsty i furczenia, serce przyspieszone. Matka podała Berodual i Flixotide (w okresie wakacji matka zrobiła przerwę w podawaniu Flixotidu). Zapalenie oskrzeli z obturacją. Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok sitowych. Chrząkanie.

Zalecenia:

 • Encorton 10 mg – 1 raz w dniu wizyty, ewentualnie następnego dnia i na tym zakończyć.
 • Ventolin – w dniu wizyty i dnia następnego.
 • Flixotide 50 – kontynuować.

oraz leki homeopatyczne:

 • Stannum metallicum 9 CH, Cuprum metallicum 9 CH – oba leki 5 razy dziennie, 5 granulek przez 2 dni, 3 razy 5 granulek przez 5 dni.
 • Antimonium tartaricum 15 CH – 3 razy 5 granulek przez 7 dni.
 • Calcarea sulfurica 15 CH – 1 raz dziennie 5 granulek przez 7 dni.

Poprawa nastąpiła już pod koniec następnego dnia. Osłuchowo stwierdzono: świsty ustąpiły, furczenia pojedyncze. Na kolejnej kontroli tydzień później kaszel sporadycznie, chrząkanie nadal, chociaż nie tak częste.

Zalecenia przewlekłe:

 • Phosphorus 15 CH – sobota i niedziela po 5 granulek przez 2 miesiące (chrypka, drogi oddechowe).
 • Silicea 15 CH – codziennie przez 2 miesiące (odporność).
 • Sankombi 5 D – 1 raz dziennie 5 kropli z łyżeczką wody 5 dni w tygodniu i Notakehl 5 D – 1 raz dziennie 5 kropli z łyżeczką wody przez 2 dni w tygodniu – kontynuować przez 2 miesiące.

Notakehl 5 D zalecony 2 dni w tygodniu w celu podniesienia możliwości obronnych układu immunologicznego w przypadku kontaktu z patogenami (jesień, dziewczynka chodzi do szkoły). Notakehl bierze udział w dużym stopniu w mobilizacji odporności komórkowej. Dwa dni w tygodniu wraz z pozostałymi lekami powinny zabezpieczać dziecko przed ostrymi  infekcjami. Ponadto lek ten odgrywa jeszcze jedną bardzo ważną rolę szczególnie w tym przypadku – wpływa modulująco na układ immunologiczny, a więc zabezpiecza właściwy stosunek reakcji odpornościowych do powstania tolerancji, co w konsekwencji zmniejsza skłonność do alergii i reakcji autoimmunologicznych.

Sankombi 5 D zawiera wyciągi dwóch grzybów: Aspergillus Niger i Mucor racemosus. Nie ma obecnie dostępnych szczegółowych badań immunologicznych dotyczących ich działania. Z doświadczeń klinicznych wynika jednak, że preparaty te wpływają prawdopodobnie na poprawę wydolności nieswoistych mechanizmów odpornościowych. Prawdopodobnie mają budowę superantygenów i stymulują różne rodzaje limfocytów (stymulacja poliklonalna), a te, poprzez produkcję odpowiednich cytokin, pobudzają makrofagi. Sprawne makrofagi nie tylko skutecznie bronią, ale także oczyszczają miejsce reakcji zapalnej z produktów rozpadu tkanek i drobnoustrojów. To stanowi ważny element na drodze do poprawy funkcjonowania układu odpornościowego oraz całego organizmu. Ponadto w stanach przewlekłych antygeny patogenów są trudniej dostępne dla TLR receptorów. Sankombi czyni ten kontakt łatwiejszym, a tym samym ułatwia ich wyszukanie i usunięcie.

 

 

Kolejna wizyta – ponad miesiąc później, koniec listopada 2007 r.

Ponownie infekcja GDO z temperaturą, zapalenie błony śluzowej nosa z obrzękiem, wróciło chrząkanie, które wcześniej ucichło. Kaszel suchy z górnych dróg oddechowych. Osłuchowo szmer oddechowy prawidłowy, zaczerwieniona tylna ściana gardła, serce przyspieszone. Dziecko odczuwa bardzo duże pragnienie, nie poci się.

Zalecenia:

 • Notakehl 5 D – 2 razy dziennie 5 kropli z łyżeczką wody przez 5 dni (stan ostry).
 • Aconitum napellus 30 CH – 3 dawki dziennie po 5 granulek przez 2 dni (GDO z dużym pragnieniem, bez potów).
 • Cuprum metallicum 9 CH – 4 razy w kierunku 2 razy dziennie przez 7 dni.
 • Ipeca 30 CH – na noc przez 5 dni (stan zapalny, obawa wystąpienia obturacji).

Trzy dni później kaszel jest mniejszy, duszności ani świstów nie ma, ale pacjentka skarży się na ból prawego ucha. Już nie gorączkuje. Ucho przekrwione, suche.

Zalecenia:

 • Ferrum phosphoricum 15 CH – 1 raz dziennie przez 7 dni.
 • Capsicum annuum 9 CH – 3 razy dziennie przez 5 dni.

Po kilku dniach wszystkie objawy ustąpiły, zdecydowano więc o powrocie do zaleceń przewlekłych:

 • Sankombi i Notakehl 5 D stosować wg zaleceń wrześniowych, kontynuować następny miesiąc.
 • Phosphorus 15 i Silicea 15 – kontynuować jeszcze 1 miesiąc.
 • Flixotide 50 – 2 razy dziennie do końca grudnia.

Kolejna wizyta – 3 mies. później, koniec lutego 2008 r.

Ostatnie trzy miesiące bez żadnych dolegliwości. Dziewczynka cały czas chodziła do szkoły. Obecnie jest w okresie rekonwalescencji po infekcji grypopodobnej z kaszlem bez zmian osłuchowych, kaszel z górnych dróg oddechowych. Przebieg infekcji łagodny. Podczas ostatniej infekcji pojawił się nowy objaw: afty w jamie ustnej. Matka prosi o zbadanie i dalsze zalecenia.

Zalecenia:

 • Sulfur jod 15 CH – codziennie rano 6 dni w tygodniu przez 3 tygodnie (rekonwalescencja, afty).
 • Borax 9 CH – 3 razy dziennie przez 5 dni (afty).
 • Rumex crispus 9 CH – 4 razy 5 granulek przez 2 dni, 3 razy dziennie 5 granulek przez 3 dni (kaszel wychodzący z podrażnionego gardła).
 • Tartephedreel – 2 razy dziennie 6 kropli z łyżeczką wody przez 7 dni (drenaż oskrzeli).
 • Pulsatilla 30 CH – raz na tydzień przez 3 miesiące.
 • Utilin 4 D – co tydzień 1 kaps. 1 opakowanie, a potem kontynuować D 6, tak samo dawkując.

Utilin 4 D i 6 D jest lekiem uzyskiwanym z niepatogennych odmian Bacillus subtilis. Jest to lek immunomodulacyjny, stosowany w leczeniu astmy oraz nawracających infekcji dróg oddechowych.

 • Poumon histaminom 15 CH – 1 raz dziennie 5 granulek (pylenie drzew, obecność zarodników grzybów pleśniowych – dziecko ma dodatnie testy na pyłki brzozy, traw i pleśni).
 • Flixotide 50 – kontynuować, przynajmniej w okresie zaostrzenia.

Miesiąc później (początek kwietnia 2008 r.) – kręcz szyi, prawdopodobnie po ćwiczeniach fizycznych (stawanie na głowie). Po zastosowaniu Lachnantes 9 CH  i Arniki montana 15 CH dolegliwości szybko ustąpiły.

Kolejna wizyta – 2 mies. później, koniec maja 2008 r.

W czasie między wizytami bez żadnych objawów patologicznych. Obecnie infekcja błony śluzowej nosa, bez temperatury (wydzielina surowicza) z mokrym kaszlem i chrząkaniem (zaostrzenie podczas krótkiego pobytu w klimacie górskim). Osłuchowo – szmer oddechowy prawidłowy. Tylna ściana gardła rozpulchniona.

Zalecenia:

 • krople robione do nosa Saum – 2 razy dziennie przez 3 tygodnie.
 • Pulsatilla 30 – 1 raz na tydzień przez 1 miesiąc,
 • Sulfur iodatum 15 – 6 dni w tygodniu przez 3 tygodnie (katar rekonwalescencja).
 • Poumon histaminę 15 – codziennie 1 raz 5 granulek przez 1 miesiąc.
 • Nosaler do nosa – doraźnie.

Matka mówi, że od marca, (czyli od dwóch miesięcy) nie podaje dziecku Flixotide. Jest to jej decyzja. Jednak doradzam leczenie klasyczne, a więc Flixotide 50 – 2 razy dziennie (właśnie intensywnie pyli brzoza).

Kolejna wizyta – 4 mies. później, koniec września 2008 r.

Od maja dziewczynka nie miała objawów choroby alergicznej ani żadnej infekcji. Matka odstawiła Flixotide po krótkim okresie podawania leku. Obecnie infekcja GDO o przebiegu łagodnym, kaszel, który jej towarzyszy, nie jest męczący, wychodzi z górnych dróg oddechowych. Nie ma zmian osłuchowych. Pacjentka nie poci się nadmiernie. Pragnienie jest małe.

Zalecenia z powodu infekcji:

 • Apis mellifica 15 CH i Belladonna 9 CH – kilka dni.

Zalecenia przewlekłe:

 • Tabacum 30 CH – 5 granulek wieczorem przez 5 dni codziennie, potem 1 raz na tydzień przez 6 tygodni (wpływ na dysfunkcję nerwu błędnego, które to zaburzenie między innymi obecne jest w astmie).
 • Cuprum arsenicosum 15 CH – raz na tydzień przez 6 tygodni (skłonność do obturacji, zapalenia alergicznego).
 • Phosphorus 15 CH – raz na tydzień 5 granulek przez 6 tygodni.
 • Krople do nosa robione Sanum przez 3 tygodnie.

W listopadzie 2008 r. nadal jest dobrze, nie ma żadnych objawów. Przedłużenie zaleceń: Phosphorus 15 CH, Cuprum arsenicosum 15 CH, Tabacum 30 CH – każdy lek raz na tydzień do końca grudnia.

Kolejna wizyta – 8 mies. później, połowa czerwca 2009 r.

Okres korzystny dla zdrowia. Pacjentka nie miała żadnych dolegliwości. Flixotide  z przerwami stosowała w okresie zimy i wiosny. Wizyta z powodu zapalenia gardła, zapalenie nie jest ropne, ale serce nieco przyspieszone.

Leczenie:

 • Arum triphyllum 5 CH, Belladonna 9 CH, Calcarea sulfurica 15 CH – 1 raz dziennie przez 7 dni.

Ostatnia wizyta – listopad 2009 r.

Okres lata wyjątkowo korzystny dla zdrowia, bez żadnych dolegliwości. Sterydów wziewnych pacjentka nie brała. Wizyta spowodowana infekcją GDO bez obturacji – Apis mellifica 15 CH i Belladonna 9 CH przez kilka dni.

Zalecenia przewlekłe:

 • Sulfur CH 15 – raz na miesiąc przez 4 miesiące (alergia).
 • Natrum sulfuricum CH 15 – raz na tydzień 5 granulek przez 3 miesiące.

Uczulenie na pleśnie wydaje się dominować wśród przyczyn wywołujących objawy alergii.  W chwili wizyty jest jesień, okres wysokiej emisji zarodników grzybów pleśniowych. Pacjentka ma pragnienie przeważnie małe, wrażliwość duża, nadal zamknięta, mało mówi. Chrząkanie, które powtarzało się wielokrotnie, wynika prawdopodobnie z patologii błon śluzowych, alergii, infekcji, ale także z przyczyn psychicznych (wrażliwości wewnętrznej). Leki krtani Phosphorus i Causticum były w okresie wcześniejszym skuteczne.

Konkluzja

W obu opisanych przypadkach klinicznych nastąpiła korzystna ewolucja w kierunku poprawy zdrowia. Częstotliwość infekcji – mniejsza, przebieg – łagodniejszy.

Zmniejszenie częstotliwości infekcji jest wprawdzie naturalnym zjawiskiem związanym z dojrzewaniem układu immunologicznego, nie zawsze jednak łatwym do osiągnięcia. Wydaje się, że stosowanie leków homeopatycznych i izopatycznych w okresie zaostrzeń oraz przewlekłe leczenie podłoża, mają korzystny wpływ na stan układu odpornościowego i taka strategia leczenia jest zgodna a aktualnymi tendencjami leczniczymi w medycynie klasycznej, gdzie do tego celu zmierza się, stosując również leki o działaniu immunomodulującym.

Połączenie leczenia homeopatycznego i izopatii często ogranicza konieczność stosowania u pacjentów antybiotykoterapii, co ma obecnie szczególne znaczenie, ponieważ poważnym problemem stała się narastająca lekooporność patogennych bakterii. Dlatego u progu jesieni  i zimy zachęcam do korzystania z tego rodzaju strategii leczenia.

Piśmiennictwo

 1. Hałasa M.: Wyjaśnienie skuteczności i wszechstronności działania leków Sanum:

     mikroorganizmy, odporność, homeostaza. Wykład z konferencji org. przez Sanum Polska,

     Kraków, marzec 2012.

 1. Miktus M.: Leki Sanum - wybrane aspekty praktyczne.  

     Wykład z konferencji org. przez Sanum Polska, Kraków, marzec 2012.

AUTOR: Urszula Nowotny-  lek. med., specjalista chorób dzieci, alergolog. Prywatny gabinet lekarski, 31-215 Kraków, ul F. Modrzewskiego 3/1,tel. kom. 602 458 751.

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum