ALERGICZNY NIEŻYT BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA

W prezentowanym przypadku trwały pozytywny wynik leczenia został uzyskany dopiero po zastosowaniu leku głębokiego działania (Pulsatilla) wybranego ze względu na zespół objawów chorobowych.

 • 19 LIPCA 1995 R.

Przypadek dotyczy młodej kobiety, Sabiny M., lat 32, skarżącej się na:

- napady kichania

- zaburzenia ze strony układu oddechowego, która pacjentka wiąże z alergicznym nieżytem błony śluzowej nosa z powodu podobieństwa tych objawów do objawów występujących u jej brata, u którego stwierdzono alergię.

 • Objawy choroby

Objawy miejscowe o charakterze czynnościowym:

- kichanie salwami, 10 do 15 razy dziennie

- nie występuje wyciek z nosa

- świąd w obrębie oczu (spojówek)

- nie podrażniające łzawienie.

Towarzyszące zwykle zaburzenia ogólne o charakterze czynnościowym w tym przypadku nie występują.

 • Badania kliniczne

Błony śluzowe nosa i spojówek prawidłowe

 • Badania laboratoryjne

- eozynofilia 15% przy poziomie leukocytów 5600

- testy alergologiczne: dodatni (drzewo oliwne klasa 3 – dermatophagoides farinae klasa 1)

 • Przeszłość chorobowa

Rodzinna:

- brat chory na alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, z towarzyszącym obniżeniem sprawności psychofizycznej (por. Przypadek pyłkowicy).

Pacjentki:

- 1 dziecko – syn w wieku 8 lat

- niedokrwistość z niedoboru żelaza, idiopatyczna (obniżony poziom apoferrytyny).

 • Inne zalecone leczenie

Nie stosowane.

 • Inne objawy charakterystyczne

- nie notuje się okresowości występowania objawów

- modalności pogorszenia nie są zaznaczone

- duża wrażliwość na zimno

- pacjentka pije dużo wody

- temperament spokojny, harmonijny, zrównoważony

- badanie kliniczne ogólne ściśle w normie

- wzrost: 160 cm, waga ciała: 50 kg.

LECZENIE

Psorinum 9 CH

Ze względu na choroby alergiczne w rodzinie 1 dawka raz w miesiącu

Poumon histamine 15CH

5 granulek wieczorem

Nux vomica 15 CH

Ze względu na napady kichania 5 granulek rano

Mangan: jedna ampułka raz w tygodniu

Siarka: jedna ampułka co drugi dzień na przemian z jedną ampułką Fosforu.

 • 3 MARCA 1996 R.
 • Ewolucja objawów

Zastosowane leczenie dało szybko dobry efekt terapeutyczny i spowodowało ustąpienie wszystkich objawów. Z powodu tej poprawy po trzech miesiącach pacjentka przestała przyjmować leki.

 • Powód wizyty

Nawrót dolegliwości od 8 dni, tym razem z następującymi objawami:

- jasna wydzielina, nie podrażniająca,  pojawiająca się parę razy w ciągu dnia

- niedrożność nosa nocą

- świąd w obrębie oczu i przewodów słuchowych

- i ponownie napady kichania

LECZENIE

Psorinum 9CH

1 dawka raz w miesiącu

Poumon histamine 15 CH

5 granulek wieczorem

Nux vomica 15 CH

Ze względu na niedrożność nosa nocą 5 granulek wieczorem

Arundo donax 15 CH

Ze względu na świąd nozdrzy przednich i obrębie przewodów słuchowych

5 granulek rano

Oligoterapia taka sama jak zalecona poprzednio.

 • 5 MAJA 1996 R.

Pacjentka poczuła się bardzo dobrze. Na początku kwietnia ponownie odstawiła leczenie i przychodzi na konsultację z powodu:

- napadów kichania

- uczucia łaskotania w obrębie podniebienia

- zaczerwienienia i uczucia pieczenia w obrębie oczu.

Poza tym Sabina zgłasza pojawienie się zaburzeń krążenia z towarzyszącym uczuciem ciężkich nóg, poszerzenia naczyń włosowatych i żylnych oraz nietolerancją na tłuszcz z objawami dyspeptycznymi. Wydaje się, że nareszcie można określić lek przewlekłego sposobu reagowania.

LECZENIE

Pulsatilla 15 CH

Ze względu na uczucie ciężkich nóg, poszerzenie naczyń i objawy dyspeptyczne

1 dawka raz w tygodniu

Poumon histamine 15 CH

5 granulek wieczorem

Sabadilla 15 CH

Ze względu na świąd w obrębie podniebienia 5 granulek wieczorem

Euphrasia 15 CH

Ze względu na uczucie pieczenia i zaczerwienienie spojówek 5 granulek rano.

 • 2 LIPCA 1996 R.

Pacjentka czuje się doskonale i prosi o kontynuację leczenia. Zalecam przedłużenie leczenia o następne trzy miesiące.

 • 4 MARCA 1997 R.

Sabina prosi o leczenie zapobiegawcze. Od zeszłego lata nie wystąpiły żadne objawy.

LECZENIE

Pulsatilla 15 CH

1 dawka w tygodniu

Poumon histamine 15 CH

5 granulek dziennie.

Leczenie oligoterapeutyczne identyczne z zaleconym podczas pierwszej wizyty.

 • 2 LIPCA 1997 R.

Sabina zgłasza się z powodu innych dolegliwości. Od czasu ostatniej wizyty nie wystąpiły żadne objawy alergiczne.

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum