Homeopatia w leczeniu astmy

Dr Youngram Chung

North West Hospital, Ann & Robert H. Lurie

Children’s Hospital, Chicago

 

Astma jest poważnym problemem zdrowotnym dotykającym zarówno dorosłych, jak i dzieci.  Od kilkudziesięciu lat standardem postępowania farmakologicznego w astmie jest stosowanie tych samych leków u wszystkich chorych, niezależnie od zmienności obrazu klinicznego. Natomiast homeopatia może zająć się heterogenicznością astmy poprzez podejście terapeutyczne dostosowane do jej różnych postaci klinicznych.

 

 1. Krótkie przypomnienie w jaki sposób leczona jest astma

Astma jest chorobą charakteryzującą się przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych, którego skutkiem jest zmienna i nawracająca, ale odwracalna obturacja dróg oddechowych. Jest to choroba heterogenna o zmiennych objawach, takich jak kaszel, świszczący oddech, trudności w oddychaniu, ucisk lub ból w klatce piersiowej. Niedrożność oskrzeli może często okazać się nieodwracalna.

W aktualnych zaleceniach dotyczących leczenia astmy stosuje się te same klasy leków u wszystkich chorych, niezależnie od zmienności obrazu klinicznego. Jest to terapia uniwersalna. Na przykład, główna klasa leków stosowanych przez większość pacjentów to leki β2-adrenergiczne, działające agonistycznie [leki rozszerzające oskrzela, takie jak siarczan albuterolu, salbutamol, Ventolin], wziewne kortykosteroidy [flutykazon, furoinian mometazonu i inne]; antagoniści receptorów leukotrienowych [montelukast i inne], kortykosteroidy [w leczeniu kryzysowym lub w małych dawkach przez dłuższy czas].

Astma jest jednak chorobą heterogenną, o różnych fenotypach, co prawdopodobnie tłumaczy zmienność odpowiedzi na leczenie farmakologiczne.  Na przykład, 30-25% pacjentów źle lub wcale nie reaguje na wziewne kortykasteroidy, a nie wszyscy pacjenci dobrze reagują na antagonistów receptorów leukotrienowych. W ostatnich latach pojawiły się nowe bioterapie ukierunkowane na cytokiny TH2, które są stosowane u części pacjentów [np. anty-IgE i anty-interleukiny].

Homeopatia dobrze reaguje na zmienność objawów klinicznych u osób chorych na astmę. U pacjentów mogą występować różne czynniki wyzwalające [np.: alergie, wysiłek fizyczny, pogoda, infekcje, emocje], a objawy są zazwyczaj zmienne, np. dominujący kaszel lub świszczący oddech o różnej charakterystyce, np. hipersekrecja oskrzelowa, ból w klatce piersiowej z komponentą psycho-emocjonalną lub bez.

Podejście homeopatyczne uwzględnia heterogeniczność astmy i zmienność obrazu klinicznego.

 

 1. Leki symptomatyczne / stanu ostrego

Aby wyselekcjonować  leki homeopatyczne stanu ostrego, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czy dominującym objawem jest kaszel czy zapalenie oskrzeli?
 • Czy kaszel jest suchy czy mokry?
 • Czy kaszel przypomina charczenie?
 • Czas nasilenia objawów?
 • Pogorszenie objawów [zimne powietrze, ćwiczenia, emocje itp.]?
 • Czynniki etiologiczne [wyzwalające objawy]?

Niektóre z silnie objawowych leków homeopatycznych są identyfikowane poprzez klasyfikację opartą na ogólnej charakterystyce klinicznej:

 • Hipersekrecja: Ipeca, Blatta orientalis, Kalium carbonicum i Antimonium tartaricum
 • Skurcz i obrzęk: Arsenicum album, Lachesis mutus, Drosera, Sambucus nigra, Aralia Racemosa i Cuprum metallicum.

Wybór leku jest częścią zindywidualizowanego podejścia, które uwzględnia unikalne objawy astmy u każdego pacjenta.

W zależności od nasilenia obrazu klinicznego, leki stanu ostrego mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z beta-mimetykami, rozszerzającymi oskrzela w celu opanowania ataku.

 

 1. Leki na objawy przewlekłe

Podczas gdy leki homeopatyczne stanu ostrego mogą być skuteczne w leczeniu ataku astmy, konieczne jest zastosowanie leków sposobu reagowania przewlekłego w celu zmodyfikowania przebiegu astmy w dłuższej perspektywie. Biorąc pod uwagę że zapalenie w astmie ma charakter przewlekły, a nie tylko epizodyczny o ostrym nasileniu, ważne jest, aby skupić się na lekach o działaniu przewlekłym.

Astma jest chorobą przewlekłą. Ataki astmy są nawracające. Siła działania leków homeopatycznych polega na:

 • zmniejszeniu nasilenia i częstotliwości ataków,
 • zapobieganie atakom

 

LEKI SPOSOBU REAGOWANIA PRZELEKŁEGO PSORYCZNEGO

Epizodyczny i nawracający charakter astmy pasuje do wzorca leków sposobu reagowania przewlekłego.

Głównymi lekami sposobu reagowania przewlekłego psorycznegi są: Sulfur, lycopodium clavatum, Arsenicum album, Psorinum, Calcarea carbonica.

SULFUR

 • gdy mamy do czynienia z naprzemiennością lub następstwem choroby. Na przykład, atak astmy, następnie egzema, potem znowu astma i tak dalej. Pacjenci mają tendencję do ataków gorąca.

LYCOPODIUM CLAVATUM

 • gdy mamy do czynienia z pacjentami, mającymi problemy dermatologiczne, zaburzenia trawienne lub inne zaburzenia współistniejące lub naprzemienne

ARSENICUM ALBUM

 • astma często pojawia się po nasileniu egzemy, pacjenci odczuwają silny niepokój, często w nocy

PSORINUM

 • jest wskazany dla wrażliwych pacjentów, którzy bardzo słabo reagują na wcześniejsze leczenie astmy.

CALCAREA CARBONICA

 • ma tę zaletę, że jest zarówno lekiem działającym w trybie reakcji psorycznej, jak i lekiem działającym w trybie reakcji sykotycznej

 

LEKI SPOSOBU REAGOWANIA PSORO-TUBERKULINOCZNEGO

Podgrupa sposobu reagowania przewlekłego  często jest spotykana w astmie u dzieci i młodzieży.

Pacjenci są przeważnie szczupli, z tendencją do adenopatii, wrażliwi na zimno i skłonni do nawracających infekcji laryngologicznych. Okresowość jest często bardzo krótka, więc czas na regenerację jest również krótki pomiędzy dwoma atakami. Są to dzieci z "delikatnym" układem odpornościowym, pacjenci często mówią, że "ciągle są chorzy", zwłaszcza zimą.

Głównymi lekami są: Arsenicum iodatum, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Silicea, Sulfur iodalum, Tuberculinum.

ARSENICUM ALBUM

 • działa na astmę alergiczną

PULSATILLA

 • kiedy astma jest wywoływana infekcją laryngologiczną

NATRUM MURIATICUM

 • chorzy na astmę z charakterystycznymi schorzeniami błony śluzowej, takimi jak nieżyt nosa, na przemian z suchością błon śluzowych lub wydzieliną z nosa, z zaburzeniami odżywiania, ochotą na słone produkty, skłonnościami depresyjnymi

SILICEA, SULFUR IODATUM

 • W pediatrii należy stosować SILICEA i SULFRUM IODATUM jako leki sposobu reagowania przewlekłego , ponieważ u dzieci czynnikiem wyzwalającym ataki astmy są często infekcje laryngologiczne lub oddechowe.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UPORCZYWEGO ZAPALENIA DRÓG ODDECHOWYCH

Istnieje przekonanie że astma zaczyna się psorycznym sposobem reagowania jednak stopniowo staje się sykotyczna, jednakże:

 • Astma jest przewlekłym stanem zapalnym dróg oddechowych
 • Zapalenie dróg oddechowych utrzymuje się pomiędzy atakami.
 • Należy więc rozważyć systematyczne stosowanie leków sykotycznych we wszystkich postaciach astmy.

Patrząc na fizjopatologię astmy, możemy powiedzieć, że jest sykotyczna.

Główne leki stosowane  w sposobie reagowania przewlekłego sykotycznego to: Thuya occidentalis, Medorrhinum, Natrum sulfuricum, Nitricum acidum, Causticum.

Dostępne są również leki reagowania przewlekłego psoro-sykotycznego: Sepia Officinalis, Silicea, Calcarea carbonica.

NATRUM SULFURICUM

jest lekiem o trybie reakcji sykotycznej, bardzo często wskazanym dla osób wrażliwych na leki lub z silnymi objawami astmy:

 • Podobnie jak w przypadku wszystkich innych leków, nie jest wskazana kuracja lekowa dla osób wrażliwych na leki, mających reakcje fizyczne , często o tendencjach behawioralnych,  ważne jest aby znać  tendencje patologiczne leku.
 • Zapalenie błon śluzowych z wydzielinami, które są albo żółtawe i wodniste, albo zielonkawe i gęste.
 • Nasilenie pod wpływem zimna lub wilgoci
 • Regularne stosowanie niektórych leków [np. kortykosteroidy].

NATRUM SULFURICUM

To lek idący w kierunku sykozy. Może zapobiec lub spowolnić postęp sykozy, a nawet przekształcić stan sykotyczny w stan psoryczny. Dlatego Natrum sulfuricum powinien być rutynowo stosowany jako lek sposobu reagowania przewlekłego w leczeniu astmy. Może zmienić przebieg astmy u pacjenta.

 

PRZYPADEK AUTORA

Natrum sulfuricum powinno być stosowane długoterminowo [lata] z uwagi na przewlekły charakter astmy. Znaczącym przypadkiem w mojej praktyce jest dziecko, które przez 3 lata przyjmowało Natrum sulfuricum co tydzień. Jego astma była wywołana przez alergie, które ustąpiły wraz z astmą. Innym przypadkiem jest kobieta w średnim wieku z przebiegiem astmy od łagodnej do umiarkowanej, która przyjmowała Natrum sulfuricum co tydzień przez 18 miesięcy. Jej objawy ustały na tyle, że przez rok nie stosowała leków rozszerzających naczynia, a wyniki spirometrii po roku również uległy znacznej poprawie.

 

 1. CZYNNIKI OBCIĄŻAJĄCE

Etiologia astmy może mieć podłoże psycho-emocjonalne, zwłaszcza na tle lękowym.

 

LEKI NA LĘK I NIEPOKÓJ

Ignatia amara [niepokój, lęk i strach],

Gelsemium sempervirens [zakładanie najgorszego scenariusza, szok emocjonalny],

Argentum nitricum [niepokój, lęk i strach],

Staphysagria [słumione emocje].

 

PRZYPADEK AUTORA

U 12-letniej dziewczynki pomimo długiego leczenia adaptacyjnego występowały nawracające epizody świszczącego oddechu, ale tylko w szkole. Prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym był lęk przed szkołą. Epizody zniknęły po zastosowaniu Argentum nitricum.

 

CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę choroby współistniejące, które mogą nasilać astmę, w tym chorobę refluksową przełyku [GERD], w przypadku której możemy stosować leki objawowe, jak również leki sposobu reagowania przewlekłego. Obturacyjny bezdech senny [OSA] [u dzieci często spowodowany obrzękiem migdałków] może być leczony za pomocą:

 • Silicea 30 CH, przyjmowanie co tydzień
 • Baryta carbonica [lub Baryta iodata] 9 CH, przyjmowanie dwa razy na dzień.  Wskazany jest również zabieg chirurgiczny.

Otyłość jest ważną chorobą współistniejącą, w przypadku której musimy przyjrzeć się lekom typu wrażliwego i lekom sposobu reagowania przewlekłego w połączeniu z innymi terapiami niehomeopatycznymi.

 

PRZYKŁAD LECZENIA ASTMY

- Aby zapobiec infekcji i umożliwić powrót do zdrowia po przebytej infekcji, należy zażyć:

 • Sultur iodalum 9 CH, dwa razy dziennie podczas 10 dni, następnie jeden raz w tygodniu
 • Silicea 30 CH, jeden raz w tygodniu

 

Jeśli przyczyną jest:

- Deszczowa pogoda:

 • Dulcamara 30 CH, przyjmowanie każdego dnia lub każdego tygodnia podczas deszczowej pogody

- Alergia: leki objawowe [Apis, Histaminum, Nux vomica, Sabadilla, Allium cepa].

 

Leki na zaburzenia nastroju.

- Leki sposobu reagowania przewlekłego; psoryczne lub psoro - tuberkuliczne lub sykotyczne

- Regularne: Natrum sulfuricum 30 CH, jeden raz w tygodniu

- Leki typu wrażliwego

 

 1. Homeopatia w zapobieganiu astmy

CZY HOMEOPATIA MOŻE ZAPOBIEC ROZWOJOWI ASTMY?

Nie wykazano, aby wziewne kartykosteroidy były skuteczne w zapobieganiu progresji choroby lub przebudowy struktury dróg oddechowych. Gdybyśmy mogli zidentyfikować populacje ryzyka i wcześnie interweniować za pomocą homeopatii, moglibyśmy zapobiec rozwojowi choroby astmatycznej.

 

ZAGROŻONE* ASTMĄ OSOBY WYKAZUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCĄ HISTORIĄ RODZINNĄ:

 • Astma u rodziców
 • Alergie u rodziców
 • Zapalenie oskrzeli przed ukończeniem pierwszego roku życia [u chłopców]
 • Atopia
 • Częste leczenie antybiotykami w dzieciństwie
 • Palenie papierosów przez matkę w czasie ciąży
 • Pochodzenie [rasa biała, czarna, latynoska]
 • Wysoki BMI

*Powyższe czynniki ryzyka mogą zależeć od wieku i płci.

Identyfikacja tych czynników ryzyka w dzieciństwie może stanowić szansę na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia homeopatycznego w celu modyfikacji przebiegu lub progresji astmy u osób predysponowanych.

 

JAKA JEST MOŻLIWOŚĆ WCZESNYCH INTERWENCJI?

 • Modulowanie układu odpornościowego: Silicea, Thuya occidentalis, Medorrhinum.
 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i skoncentrowanie się na „chorych” narządach: Sulfur iodatum, Silicea +/_ leki sposobu reagowania przewleklego lub leki typu wrażliwego aby zapobiec powtarzającym się infekcjom górnych dróg oddechowych.
 • Zapobieganie rozwojowi sykozy po szczepieniu: Thuya occidentalis.
 • Leczenie czynników etiologicznych, w tym atak/zaburzenia psycho-emocjonalne.

PRZYKŁADY PREWENCJI

Dla pacjenta z nawracającymi infekcjami laryngologicznymi, leczonego antybiotykami i/lub kartykosteroidami oraz z astmą po szczepieniach, stwierdzoną w wywiadzie:

 • Silicea [15 lub 30 CH] 5 granulek jeden raz dziennie w okresie jesieni / zimy
 • Thuya occidentalis 30 CH, 1 dawka na tydzień
 • Leki sposobu reagowania przewlekłego i/lub leki typu wrażliwego
 • Natrum sulfuricum 30 CH, 1 dawka na tydzień.

 

 1. Astma dzisiaj: w którym kierunku zmierzamy

Leczenie astmy jest bardzo zróżnicowane, często z indywidualnym podejściem do pacjenta, wynikającym z uwarunkowań genetycznych. Taki zarys leczenia astmy prowadzi nas do medycyny precyzyjnej / specjalizującej się w terapiach celowanych, opartych na fenotypie [objawy, czynniki wyzwalające, atopia, wiek w momencie wystąpienia astmy], endotypie [wzorzec zapalenia], biomarkerach [tlenek azotu w wydychanym powietrzu, wydajność płuc, etc.] i genotypach łączących różne ekspresje fenotypu astmy u danej osoby.

Homeopatia już w tym momencie rozpoznaje różne kliniczne objawy astmy. Na przykład, wybór leków stanu ostrego może być oparty na obecności hipersekrecji śluzu w porównaniu z dominującymi skurczami, jak również na innych objawach już zaobserwowanych.

Czynniki wyzwalające astmę: alergeny, wirusy, przeziębienie, czynniki drażniące, wysiłek fizyczny

 • Nadpobudliwość
 • Skurcz oskrzeli
 • Obrzęk
 • Niedrożność dróg oddechowych

Skutki psychologiczne

Przewlekłe zapalenie & Przemodelowanie tkanek

Patofizjologia astmy

Leki sposobu reagowania przewlekłego i leki typu wrażliwego będą inne dla każdej osoby. Nie ma jednego leku na astmę, chociaż Natrum sulfuricum pasuje do fizjopatologii astmy i może być stosowane rutynowo u wielu pacjentów.

Homeopatia ma na celu zmniejszenie intensywności i częstotliwości ataków astmy poprzez stosowanie leków sposobu reagowania przewlekłego w połączeniu z lekami typu ostrego. W miarę odkrywania genotypów związanych z różnymi fenotypami astmy, homeopatia może być wykorzystywana do wdrażania wczesnych interwencji opartych na przewidywaniach rozwoju  astmy.

 

 1. Podsumowanie
 • Konwencjonalne leczenie astmy opiera się na tych samych lekach dla wszystkich pacjentów.
 • Homeopatia już teraz bierze pod uwagę różne objawy astmy.
 • Astma to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych. Aby pokonać stan zapalny, należy konsekwentnie stosować Natrum sulfuricum oraz leki sposobu reagowania przewlekłego.
 • Homeopatia może wpływać na przebieg astmy poprzez wczesne rozpoczęcie leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka
 • W przyszłości homeopatia mogłaby wykorzystać wiedzę wyniesioną z medycyny precyzyjnej, łącząc genotyp z fenotypem w celu zdefiniowania leku sposobu reagowania przewlekłego dla konkretnego pacjenta.
 • Ważne jest aby konwencjonalne leczenie astmy było dostępne dla każdego pacjenta. Homeopatia może zostać włączona do protokołu terapeutycznego, aby zmniejszyć  intensywność oraz częstotliwość przewlekłej astmy, a tym samym zmniejszyć potrzebę leczenia farmaceutycznego. Ponadto podejście homeopatyczne może wpływać na przebieg astmy, zwłaszcza gdy bardzo wcześnie zastosuje się leczenie u pacjentów z grupy ryzyka. 

Homeopatia może wpływać na przebieg astmy poprzez wczesne rozpoczęcie leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka.

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum