Homeopatia w leczeniu astmy - Dr Youngran Chung

Dr Youngran Chung, NorthWest Hospital, Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital, Chicago

 

Homeopatia_w_leczeniu_astmy_1.jpg

Astma jest poważnym problemem zdrowotnym dotykającym zarówno dorosłych, jak i dzieci. Przez kilkadziesiąt lat standardem postępowania farmaceutycznego w astmie było stosowanie leków tej samej klasy dla wszystkich pacjentów, niezależnie od objawów klinicznych. W tym samym czasie homeopatia umożliwia odpowiedź na heterogeniczność astmy poprzez podejście terapeutyczne, dostosowane do różnych objawów klinicznych.

 1. Sposób leczenia astmy

Astma jest chorobą charakteryzującą się przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych, powodującym zmienną i nawracającą, ale odwracalną niedrożność dróg oddechowych. Jest to niejednorodna patologia ze zmiennymi objawami, takimi jak kaszel, świszczący oddech, trudności w oddychaniu, ucisk w klatce piersiowej lub ból. Astma może powodować nieodwracalne zmiany w oskrzelach.

Aktualne wytyczne postępowania w astmie zakładają stosowanie tych samych leków u wszystkich chorych, niezależnie od zmienności obrazu klinicznego. To terapia uniwersalna, jednakowa dla wszystkich. Przykładowo, podstawową klasą leków stosowanych u większości pacjentów są agoniści receptora β2-adrenergicznego (leki rozszerzające oskrzela, takie jak siarczan albuterolu, salbutamol, Ventolin), wziewne kortykosteroidy (flutikazon, furoinian mometazonu i inne); antagoniści receptora leukotrienowego (montelukast i inne), kortykosteroidy (w leczeniu kryzysowym lub w małych dawkach przez długi czas).

Jednak astma jest chorobą niejednorodną o różnych fenotypach, co prawdopodobnie wyjaśnia zmienność odpowiedzi na leczenie farmaceutyczne. Na przykład 30-35% pacjentów reaguje słabo lub wcale na wziewne kortykosteroidy, podobnie nie wszyscy pacjenci reagują na antagonistów receptora leukotrienowego. W ostatnich latach pojawiły się nowe, celowane bioterapie wykorzystujące cytokiny szlaku TH2 stosowane u niektórych pacjentów (np. anty-IgE i anty-interleukiny). 

Homeopatia od początku reaguje na zmienność objawów klinicznych u osób z astmą. U części pacjentów mogą występować różne czynniki wyzwalające (np. alergie, wysiłek fizyczny, pogoda, infekcje, emocje), i objawy też są różne, takie jak kaszel lub świszczący oddech oraz różne cechy, takie jak nadmierne wydzielanie, ból w klatce piersiowej z komponentem psycho-emocjonalnym lub bez.

Podejście homeopatyczne uwzględnia heterogeniczność astmy i zmienne objawy kliniczne.

 1. Leki o objawowym/doraźnym działaniu

 

Wybór leków homeopatycznych o doraźnym działaniu opiera się na następujących pytaniach:

 • Czy dominującym objawem jest kaszel czy skurcz oskrzeli?
 • Czy kaszel jest mokry czy suchy?
 • Czy występuje rzężenie ?
 • Godzina pogorszenia objawów ?
 • Modalność (zimne powietrze, ćwiczenia, emocje, itp.)?
 • Czynniki etiologiczne (wyzwalające)?

Niektóre z leków homeopatycznych o ostrym działaniu są identyfikowane poprzez klasyfikację opartą na ogólnych cechach klinicznych:

 • Hipersekrecja: Ipeca, Blatta orientalis, Kalium carbonicum i Antimonium tartaricum.

 

 • Skurcz i obrzęk: Arsenicum album, Lachesis mutus, Drosera, Sambucus nigra, Aralia Racemosa i Cuprum metallicum.

Wybór leku jest częścią zindywidualizowanego podejścia, które uwzględnia unikalny obraz objawów astmy. specyficzny dla każdego pacjenta..

W zależności od ciężkości obrazu klinicznego, leki te mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z betamimetycznymi lekami rozszerzającymi oskrzela w celu opanowania ataku.

 1. Leki o przewlekłym działaniu

 

Podczas gdy doraźne leki homeopatyczne mogą być skuteczne w leczeniu ataku astmy, konieczne jest rozważenie leków na przewlekły tryb reakcji, aby zmienić przebieg astmy w dłuższym okresie czasu. Biorąc pod uwagę, że stan zapalny w astmie jest przewlekły, a nie tylko obecny w ostrym epizodzie, ważne jest, aby skupić się na lekach o działaniu przewlekłym, które mają ten cel.

Astma jest chorobą przewlekłą. Ataki astmy nawracają. Siła medycyny homeopatycznej tkwi w:

 • zmniejszeniu nasilenia i częstotliwości epizodów,
 • profilaktyce:

 

LEKI SPOSOBU REAGOWANIA PRZEWLEKŁEGO PSORYCZNEGO

 

Epizodyczny i nawracający charakter astmy mieści się w ramach tego sposobu reagowania.

Homeopatia_w_leczeniu_astmy_2.jpg

Główne leki sposobu reagowania przewlekłego psorycznego to : Sulfur, Lycopodium clavatum, Arsenicum album, Psorinum, Calcarea carbonica.

SULFUR

 • lek wskazany podczas naprzemienności objawów. Na przykład atak astmy, następnie wypryski uczuleniowe, potem kolejny atak astmy i tak dalej. U pacjentów występują objawy rozpalenia i przekrwienia.

LYCOPODIUM CLAVATUM

 • stosowany u pacjentów z problemami dermatologicznymi, dodatkowo z zaburzeniami trawienia lub innymi współistniejącymi lub naprzemiennymi zaburzeniami.

ARSENICUM ALBUM

 • Osoby Arsenicum album mają astmę, która często pojawia się po zaostrzeniu wysypki, odczuwają silny niepokój podczas ataków astmy, często w nocy.

PSORINUM

 • wskazany dla pacjentów wrażliwych na zimno, którzy bardzo słabo reagują na dotychczasowe leczenie astmy.

CALCAREA CARBONICA

 • ma tę zaletę, że jest zarówno lekiem sposobu reagowania psorycznego, jak i sykotycznego.

LEKI SPOSOBU REAGOWANIA PSORO- TUBERKULINICZNEGO

 

Podgrupa sposobu reagowania przewlekłego jest często spotykana w astmie u dzieci lub u młodych dorosłych.

Homeopatia_w_leczeniu_astmy_3.jpg

Pacjenci są często szczupli, z tendencją do adenopatii. Wrażliwi na zimno, ulegają powtarzającym się schorzeniom laryngologicznym. Okresowość jest często bardzo krótka, dlatego czas odpoczynku pomiędzy dwoma atakami również jest krótki. Są to dzieci z "wrażliwym" układem odpornościowym, pacjenci często mówią, że są "ciągle chorzy", zwłaszcza zimą.

Głównymi lekami w tym sposobie reagowania przewlekłego są : Arsenicum iodatum, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Silicea, Sulfur iodatum, Tuberculinum.

ARSENICUM ALBUM

 • działa na astmę alergiczną.

PULSATILLA

 • Astmę wywołują częste infekcje laryngologiczne

NATRUM MURIATICUM

 • Pacjenci z astmą, z charakterystycznymi nieżytami błon śluzowych takimi jak sezonowy nieżyt nosa, naprzemiennie suchość błon śluzowych lub nadmiar wydzieliny, problemy z odżywianiem, ochota na słone produkty, skłonność do depresji sprawiają, że myślimy o Natrum muriaticum

.

SILICEA, SULFUR IODATUM

 • W pediatrii przydatne jest również stosowanie SILICEA i SILFUR IODATUM jako indywidualnego leku sposobu reagowania przewlekłego, ponieważ u dzieci wyzwalaczami ataków astmy są często infekcje laryngologiczne lub oddechowe.

SULFUR IODATUM

 • jest bardzo często wskazany w astmie związanej z częstymi chorobami laryngologicznymi i chorobami układu oddechowego

WSKAZANIA W PRZYPADKU TRWAŁEGO ZAPALENIA DRÓG ODDECHOWYCH

 

Uważamy, że astma zaczyna się psorycznie, ale stopniowo staje się sykotyczna, gdyż:

 • Astma to przewlekłe zapalenie dróg oddechowych.
 • Zapalenie dróg oddechowych utrzymuje się między atakami.
 • Powinniśmy zatem rozważyć systematyczne zastosowanie

leków sykotycznych we wszystkich postaciach astmy.

Homeopatia_w_leczeniu_astmy_4.jpg

Biorąc pod uwagę patofizjologię astmy, możemy powiedzieć, że jest sykotyczna

 

Główne leki stosowane w sposobie reagowania przewlekłego sykotycznego to : Thuya occidentalis, Medorrhinum, Natrum sulfuricum, Nitricum acidum, Causticum.

Stosujemy również leki sposobu reagowania przewlekłego psoro-sykotycznego : Sepia officinalis, Silicea, Calcarea carbonica.

NATRUM SULFURICUM

jest lekiem sposobu reagowania przewlekłego sykotycznego bardzo często wskazywanym jako lek typu wrażliwego lub lek objawowy:

 • Jak w przypadku wszystkich innych leków, typ wrażliwy o cechach fizycznych i tendencjach behawioralnych nie jest ani konieczny, ani wystarczający do stosowania tego leku, ważne są patologiczne tendencje leku.
 • Zapalenie błon śluzowych z żółtawą, wodnistą lub zielonkawą i gęstą wydzieliną.
 • Nasilenie przez zimno lub ciepło I wilgoć.
 • Regularne stosowanie niektórych leków (np. kortykosteroidów). [1]

NATRUM SULFURICUM

jest „furtką” do sykozy. Jest to lek, który może zapobiegać progresji do sykozy lub ją spowalniać, a nawet przekształcać stan sykotyczny w psoryczny. Dlatego Natrum sulfuricum powinien być rutynowo stosowany jako lek sposobu reagowania przewlekłego w leczeniu astmy.

Może pomóc w zmodyfikowaniu przebiegu astmy u pacjenta.

DOŚWIADCZENIE AUTORA

 

Natrum sulfuricum powinno być stosowane długofalowo (kilka lat) z uwagi na przewlekły charakter astmy. W mojej praktyce lekarskiej pamiętam dobrze przypadek dziecka, które w każdym tygodniu przez 3 lata przyjmowało Natrum sulfuricum. Astma była wywołana przez alergie, które ustąpiły, podobnie jak astma. Inny przypadek dotyczył kobiety w średnim wieku z łagodną lub umiarkowaną astmą, która co tydzień przyjmowała Natrum sulfuricum przez 18 miesięcy. Objawy te uległy tak znacznej poprawie, że przez rok nie stosowała leku rozszerzającego oskrzela, wyniki spirometrii również uległy znacznej poprawie.

 1. Czynniki obciążające

 

PSYCHOEMOCJONALNE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE

 

Etiologia astmy może mieć podłoże psychoemocjonalne, zwłaszcza na podłożu lękowym.

Homeopatia_w_leczeniu_astmy_oo.jpg

LEKI NA NIEPOKÓJ I LĘKI:

 

Ignatia amara (niepokój, lęk z nerwowością), Gelsemium sempervirens (lęk antycypacyjny, szok emocjonalny), Argentum nitricum (niepokój, nerwowość antycypacyjna), Staphysagria (tłumione emocje).

DOŚWIADCZENIE AUTORA

12-letnia dziewczynka miała nawracające epizody świszczącego oddechu, ale tylko w szkole, pomimo odpowiedniego przewlekłego leczenia. Niepokój odczuwany w szkole był prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym. Epizody te szybko rozwiązano za pomocą Argentum nitricum.

CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE

 

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę choroby współistniejące, które mogą pogorszyć astmę, w tym chorobę refluksową przełyku (GERD), w przypadku której możemy stosować leki objawowe, a także leki sposobu reagowania przewlekłego. Zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OSA) (u dzieci często spowodowany obrzękiem migdałków podniebiennych) może być leczony za pomocą

 • Silicea 30 CH w każdym tygodniu

+ Baryta carbonica (lub Baryta iodata) 9 CH dwa razy dziennie. Może być również wskazana operacja. Otyłość jest istotną chorobą współistniejącą, dla której musimy przyjrzeć się lekom typu wrażliwego i lekom sposobu reagowania przewlekłego w połączeniu z innymi niehomeopatycznymi terapiami.

PRZYKŁAD STOSOWANIA LEKÓW W PRZYPADKU ASTMY

 

- Zapobieganie infekcjom i rekonwalescencja: w okresie zimowym należy przyjmować

 • Sulfur iodatum 9 CH dwa razy dziennie w ciągu 10 dni, następnie jeden raz w tygodniu

+ Silicea 30 CH jeden raz w tygodniu.

Jeśli etiologią jest :

- Deszczowa pogoda :

 • Dulcamara 30 CH każdego dnia lub tygodnia podczas sezonu deszczowego.

- Alergie : leki objawowe (Apis, Histaminum, Nux vomica, Sabadilla, Allium cepa).

Leki psychoemocjonalne.

- Sposób reagowania przewlekłego : psoryczny lub psorotuberkulinowy lub sykotyczny.

- Systematycznie : Natrum sulfuricum 30 CH, jeden raz w tygodniu.

- Typ wrażliwy.

 1. Homeopatia w profilaktyce astmy

 

CZY STOSOWANIE HOMEOPATII MOŻE ZAPOBIEGAĆ ROZWOJOWI ASTMY ?

 

Nie wykazano, aby kortykosteroidy wziewne były skuteczne w zapobieganiu progresji choroby lub zmianach w drogach oddechowych. Gdybyśmy mogli zidentyfikować zagrożone jednostki i interweniować w kierunku homeopatii, moglibyśmy zapobiec rozwojowi choroby astmatycznej.

OSOBY W GRUPIE RYZYKA* MOGĄ MIEĆ NASTĘPUJĄCE ZDARZENIA W WYWIADZIE RODZINNYM :

 • Astma u rodziców
 • Alergie u rodziców
 • Zapalenie oskrzeli przed ukończeniem pierwszego roku życia (u chłopców)
 • Alergia atopowa
 • Wielokrotne leczenie antybiotykami w dzieciństwie
 • Przyjmowanie nikotyny w łonie matki
 • Rasa (biała, czarna, latynoska)
 • Wysokie BMI

*Powyższe czynniki ryzyka mogą zależeć od wieku i płci..

 

Identyfikacja tych czynników ryzyka w dzieciństwie może stanowić okazję do rozpoczęcia odpowiedniego leczenia homeopatycznego w celu modyfikacji ewolucji lub progresji astmy u osób predysponowanych.

Homeopatia_w_leczeniu_astmy_6.jpg

Mechanizm skurczu oskrzeli

Homeopatia_w_leczeniu_astmy_7.jpg

Zdrowe oskrzela

Homeopatia_w_leczeniu_astmy_8.jpg 

 Zapalenie oskrzeli

 

Sposób działania oskrzeli

 

JAKA JEST MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZYCH INTERWENCJI ?

 

 • Wzmocnienie systemu immunologicznego: Silicea, Thuya occidentalis, Medorrhinum.
 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i ukierunkowanie się na "wrażliwe" organy, Sulfur iodatum, Silicea +/- leki sposobu reagowania przewlekłego lub typu wrażliwego, aby zapobiec nawracającym infekcjom laryngologicznym.
 • Zapobieganie rozwojowi sykozy po szczepieniu: Thuya occidentalis.
 • Leczenie czynników etiologicznych, w tym zaburzeń psychoemocjonalnych.

PRZYKŁADOWA PROFILAKTYKA

 

Dla pacjenta z powtarzającymi się infekcjami laryngologicznymi, leczonego antybiotykami i/lub kortykosteroidami oraz z astmą w wywiadzie po szczepieniach:

 • Silicea (15 ou 30 CH) 5 granulek jeden raz dziennie jesienią/zimą

+ Thuya occidentalis 30 CH, 1 dawka na tydzień

+ leki sposobu reagowania przewlekłego i/lub typu wrażliwego

+ Natrum sulfuricum 30 CH, 1 dawka na tydzień.

 1. Astma dzisiaj: w którym kierunku idziemy?

 

Odpowiedź na leczenie astmy jest heterogeniczna z dużym zróżnicowaniem międzyosobniczym, co częściowo wynika z genetyki. To przenosi nas w erę medycyny precyzyjnej/medycyny specjalistycznej w przypadku leczenia astmy, czyli terapii celowanych opartych na fenotypie (objawy, czynniki wyzwalające, atopia, wiek, w którym wystąpiła astma), endotypie (wzorzec stanu zapalnego), biomarkerze (tlenek azotu w oddechu, czynność płuc, itp.) i genotypach łączących różne przejawy fenotypu astmy u danej osoby. [2]

Homeopatia już rozpoznaje różne kliniczne przejawy astmy. Na przykład wybór leków doraźnych może opierać się na obecności nadmiernego wydzielania śluzu w porównaniu z dominującymi skurczami, a także na innych wcześniej omówionych objawach.

 

Homeopatia w leczeniu astmy 10

Astma: proces zapalny i obraz kliniczny 

 

Homeopatia w leczeniu astmy 11

Patofizjologia astmy

 

 

Leki sposobu reagowania przewlekłego oraz typu wrażliwego będą się różnić w zależności od osoby. Nie ma jednego leku na astmę ale Natrum sulfuricum odpowiada patofizjologii astmy i może być rutynowo stosowany u wielu pacjentów.

Homeopatia ma na celu zmniejszenie intensywności i częstotliwości ataków astmy poprzez stosowanie leków sposobu reagowania przewlekłego w połączeniu z lekami doraźnymi. Ponieważ odkryto genotypy powiązane z kilkoma fenotypami astmy, homeopatia może zostać wykorzystana do wdrożenia wczesnych interwencji opartych na przewidywaniu rozwoju tego podtypu astmy.

 1. Podsumowanie
 • Konwencjonalne leczenie astmy opiera się na stosowaniu tych samych leków dla wszystkich..
 • Homeopatia bierze już pod uwagę różne odmiany/objawy astmy.
 • Astma to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych. Aby zwalczać ten stan zapalny, ważne jest, aby konsekwentnie stosować Natrum sulfuricum i dodatkowo leki sposobu reagowania przewlekłego.

 

 • Homeopatia ma potencjał aby zmodyfikować przebieg astmy poprzez rozpoczęcie wczesnego leczenia u pacjentów z czynnikami ryzyka.
 • W przyszłości homeopatia może wykorzystać wiedzę wywodzącą się z medycyny precyzyjnej łączącą genotyp z fenotypem w celu zdefiniowania konkretnego leku sposobu reagowania przewlekłego w przypadku każdego pacjenta.
 • Ważne jest, aby w razie potrzeby kontynuować konwencjonalne leczenie astmy. Jednakże, homeopatia może być włączona do protokołu terapeutycznego w celu zmniejszenia intensywności i częstości występowania długotrwałej astmy, a tym samym zminimalizować leczenie farmakologiczne. Co więcej, podejście homeopatyczne może zapobiegać rozwojowi astmy, szczególnie gdy jest stosowane na wczesnym etapie u osób z ryzykiem zachorowania na astmę. ■

BIBLIOGRAFIA

1. Pharmacologie et matiere medicale homeopathique, D. DEMARQUE, J. JOUANNY, B. POITEVIN, Y. SAINT-JEAN, Editions CEDH, 2003.

2. Advances in asthma in 2016: Designing individualized approaches to management. J Allergy

Clin Immunol. 2017 Sep;140(3):671-680.

Pharmacogenetics of asthma: toward precision medicine. Current Opinion in Pulmonary Medicine 23(1), Jan 2017, p 12-20.

Precision medicine in asthma: linking phenotypes to targeted treatments. Chung KF. Curr Opin Pulm Med. 2018 Jan;24(1):4-10

Homeopatia ma potencjał aby zapobiegać rozwojowi astmy poprzez wdrożenie wczesnego leczenia u pacjentów z czynnikami ryzyka.

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum