Homeopatyczne podejście w leczeniu chorób zapalnych jelit.

 

Homeopatyczne podejście w leczeniu chorób zapalnych jelit- komentarz prof. dr. hab. Mariana Krawczyńskiego, specjalisty pediatrii i gastroenterologii dziecięcej

Homeopathic approach in treating intestinal inflammation- A Commentary by Professor Marian Krawczyński

            Artykuł prof. R.Ch. Dumonta poświęcony „nieswoistym zapaleniom jelit” jest niezwykle ciekawy, gdyż ten niejednokrotnie trudny problem diagnostyczno- leczniczy został przedstawiony w dwojakim ujęciu: medycyny konwencjonalnej i medycyny alternatywnej. Jak sam autor podkreśla, wynika to z jego bogatego osobistego doświadczenia w dziedzinie gastroenterologii pediatrycznej i nieco mniejszego, ale sięgającego 10 lat- z zakresu terapii homeopatycznej.

            Pierwszą część artykułu stanowi wywód dotyczący aktualnych poglądów medycyny konwencjonalnej na szerokie zagadnienie nieswoistego zapalenia jelit (IBD- ang. Inflammatory Bowel Disease). Autor definiuje dwa rodzaje tego procesu zapalnego: chorobę Leśniowskiego- Crohna (ang. Crohn Disease- CD) i wrzodziejące zapalenie jelit (ang. Ulcerative Colitis- UC). Problematyka znajduje wyraz w różnicowaniu obu postaci w zakresie lokalizacji procesu zapalnego, objawów klinicznych, etiologii i epidemiologii, patofizjologii oraz zasad monitorowania przebiegu choroby. Ta część artykułu przedstawia aktualną wiedzę na temat postępowania diagnostycznego, przebiegu klinicznego, żywienia i terapii obu postaci IBD. Podkreśla chwiejną dynamikę przebiegu procesu chorobowego w UC (okresy zaostrzeń i wyciszeń), symptomatologię, współistniejące choroby (np. niedokrwistość), rolę postępowania dietetycznego, zagrożenia i powikłania (np. zwężenia, przetoki) wymagające interwencji chirurgicznej. Choroba jest uwarunkowana wieloczynnikowo, gdyż dynamika jej przebiegu i manifestacja kliniczna to efekt interakcji czynników genetycznych, nadreaktywności immunologicznej, wpływów środowiskowych i stresu. Jednocześnie wskazuje, że u podstaw procesu chorobowego leży nieprawidłowa reakcja immunologiczna ustroju.

            Autor podkreśla, że niezwykle ważna jest optymalizacja diety, m.in. jej uzupełnienie zespołem witamin i preparatami mineralnymi. W diecie nie powinno zabraknąć witaminy D, nienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza DHA/ EPA, probiotyków i większej ilości warzyw, szczególnie zielonych liściastych. Natomiast wskazane jest ograniczenie skrobi, czerwonego mięsa oraz unikanie cukru i produktów przetworzonych.

            Druga część artykułu- to wielokierunkowe spojrzenie „homeopatyczne” na zagadnienie wyboru sposobu terapii z różnego punktu widzenia: patogenetycznego, histopatologicznego, przewlekłego sposobu reagowania, etiologii i według tzw. typu wrażliwego. Na podstawie wieloletniego własnego doświadczenia klinicznego autor sugeruje: By złagodzić ten problem chorobowy, można wykorzystać potencjał homeopatii, która jest wyjątkowo bezpieczna i efektywna.

            Zadaniem autora, terapia homeopatyczna musi być usystematyzowana, uwzględniająca ww. punkty i najlepiej, aby była rozpoczęta już w początkowym okresie choroby. Dla każdego punktu odniesienia autor wskazuje wiele preparatów homeopatycznych, sugerując, czym kierować się w ich wyborze. Sądzę, że dla lekarza homeopaty praktyka podane informacje są bardzo wartościowe, gdyż skupiają się na jednym ważnym, nie do końca poznanym zagadnieniu IBD, w którym lek homeopatyczny może istotnie wspomóc nie zawsze dostatecznie skuteczną terapię konwencjonalną.

            Po przeczytaniu artykułu nasuwa się refleksja dotycząca braku szczegółowej informacji na temat okresu stosowania terapii homeopatycznej i sugerowanej przez prof. Dumonta potencji (należy przypuszczać, że zgodnie z zasadami przyjętymi dla choroby przewlekłej). Nie podano również, czy autor dokonał jakiegoś opracowania naukowego, analizującego efektywność stosowanej terapii. Jak zwykle, w sytuacji polipragmazji, taką obiektywną ocenę trudno uzyskać. Brak również informacji, jaka była skuteczność kliniczna polecanych z własnego doświadczenia preparatów homeopatycznych lub jaka była ocena ustępowania objawów chorobowych w subiektywnym odbiorze pacjentów. Wiadomo przecież, że w homeopatii szczególną wagę w określeniu efektywności terapii przywiązuje się do objawów subiektywnych i ogólnego komfortu psychicznego pacjenta.

            Z podsumowania artykułu wynika niezmiernie ważne obiektywne stwierdzenie, że […] efektywne leczenie wymaga równoległej wobec terapii zmiany stylu życia i odżywiania. Powrót do optymalnego, zdrowego stylu życia i odżywiania może być prawie tak samo ważny jak znalezienie odpowiedniego leku homeopatycznego […].

            Taka opinia wskazuje, że homeopatia nie stanowi remedium na wszystko, nie może także negować sprawdzonych zasad terapii konwencjonalnej, może natomiast być jej dopełnieniem, między innymi w IBD. Potwierdza także preferowanie leku naturalnego i terapii komplementarnej, które coraz częściej są prezentowane przez luminarzy współczesnej homeopatii, między innymi dr. Petera Fishera z Royal London Hospital for Integrated Medicine (University College London Hospitals) oraz członka Royal College of Physicians.

Marian Krawczyński

AUTOR: Prof. dr hab. n. med. Marian Krawczyński, specjalista pediatrii, medycyny szkolnej i sportowej. Wieloletni dyrektor Instytutu Pediatrii i Kierownik Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM w Poznaniu. W latach 2003-2004 kierownik I Katedry Pediatrii Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej w Poznaniu. Członek komitetów i komisji PAN, wiceprezes Zarządu Głównego PTP, członek Komitetu Naukowego PTP. Autor podręcznika „Propedeutyka pediatrii” (PZWL 2009).

 

HOMEOPATYCZNE PODEJŚCIE W LECZENIU CORÓB ZAPALNYCH JELIT 1

HOMEOPATYCZNE PODEJŚCIE W LECZENIU CORÓB ZAPALNYCH JELIT 2

 

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum