Choroby reumatyczne

Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski
Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Irena Ponikowska

Choroby reumatyczne są grupą nieurazowych chorób narządu ruchu, objawiających się dolegliwościami w jego zakresie, głównie bólem, obrzękami i ograniczeniem ruchomości prowadzącym nawet do inwalidztwa.

Przyczyna większości chorób reumatycznych jest nieznana.

Za powstawanie choroby odpowiedzialne są przede wszystkim zaburzenia immunologiczne z procesem autoimmunizacji, nadmierną produkcją niektórych przeciwciał oraz syntezą licznych cytokin prozapalnych oraz tzw. mediatorów procesu zapalnego.

Częstość występowania chorób reumatycznych szacuje się ogółem na około 33%, przy czym najczęściej spotykane objawy choroby zwyrodnieniowej stawów obserwuje się w zależności od wieku u 5 do 60%, a występowanie reumatoidalnego zapalenia stawów waha się od 0,5 do 2% ogólnej populacji.

Klasyfikacja chorób reumatycznych ma charakter umowny ze względu na nieznajomość czynnika etiologicznego w przypadku większości z nich. W związku z koniecznością posługiwania się ich jednolitym podziałem i mianownictwem komisja Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego co pewien czas rewiduje klasyfikację chorób bazując na aktualnych zdobyczach nauki w zakresie ich diagnostyki.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Rzs jest przewlekle postępującą, zapalną, układową chorobą tkanki łącznej. Charakteryzuje się niespecyficznym, symetrycznym zapaleniem stawów, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań narządowych, prowadzi do niepełnosprawności, nierzadko kalectwa i przedwczesnej śmierci. Choroba występuje w różnym wieku częściej u kobiet niż u mężczyzn, najwyższa zapadalność przypada na 4 i 5 dekadę życia.

U większości początkowym objawem jest zapalenie stawów śródręczno-paliczkowych rąk oraz śródstopno-paliczkowych stóp. U około 70% chorych stwierdza się w surowicy czynnik reumatoidalny klasy IgM (postaci serologicznie dodatnie), pozostałe przypadki określa się jako serologicznie ujemne.

Pod względem przebiegu klinicznego, postępu zmian radiologicznych oraz czasu, w jakim dochodzi do rozwoju inwalidztwa rozróżnia się trzy typy choroby:

1. Typ samoograniczający się, o łagodnym przebiegu dotyczący około 5-10% chorych. Czynnik reumatoidalny jest w tej grupie ujemny lub u około 5% występuje w niskim mianie.

2. Typ charakteryzujący się niewielką progresją choroby. Występuje podobnie często, jak typ pierwszy, z tą różnicą, że czynnik reumatoidalny obecny jest u tych chorych u 60 do 90%.

3. Typ trzeci charakteryzujący się dużą progresją choroby i występuje u 60 do 90% chorych. Wysokie miano czynnika reumatoidalnego obserwuje się od początku choroby, chorzy źle odpowiadają na tradycyjne leki modyfikujące.

W przebiegu rzs z odchyleń w badaniach laboratoryjnych obserwuje się zwykle podwyższenie wartości OB, zwiększone stężenie białek ostrej fazy, obecność czynnika reumatoidalnego, niedokrwistość, leukocytozę i nadpłytkowość.

Leczenie uzdrowiskowe jest szczególnie przydatne we wszystkich rodzajach chorób reumatycznych bez podłoża zapalnego tzn. różnych typach choroby zwyrodnieniowej stawów i zespołach bólowych.

Tu skoncentrowano się na reumatoidalnym zapaleniu stawów (rzs)

Głównymi celami leczenia uzdrowiskowego jest:

1. Obniżenie nasilenia bólu.

2. Zmniejszenie aktywności procesu zapalnego.

3. Zapobieganie deformacjom stawów i przykurczom mięśni.

4. Poprawa sprawności chorego poprzez zwiększenie siły mięśniowej i poprawę zakresu ruchów w stawach.

5. Przygotowanie do zabiegów ortopedycznych oraz rehabilitacja po przebytych zabiegach.

 

Wskazania do leczenia uzdrowiskowego rzs:

Reumatoidalne zapalenie stawów we wszystkich okresach zaawansowania zmian radiologicznych (tab. 1) w 1 do 3 stopniu sprawności czynnościowej (tab. 2).

Tabela 1.Klasyfikacja reumatoidalnego zapalenia stawów wg Steinbrockera.

Okres Objawy kliniczne Zmiany w rtg
I Bez objawów. Może być miejscowa osteoporoza.
II Cechy zapalne stawów, ograniczenie ruchomości, zaniki mięśniowe. Osteoporoza przystawowa, początkowe cechy niszczenia kości w warstwie podchrzęstnej (geody zapalne).
III Zniekształcenie stawów, zaniki mięśniowe, inne zmiany pozastawowe (guzki, zapalenie pochewek ścięgnistych). Osteoporoza, wyraźne nadżerki kostne.
IV Jak w okresie III oraz zesztywnienie w wyniku zrostów kostnych. Jak w okresie III oraz ankyloza.

Tabela 2.Reumatoidalne zapalenie stawów – stopnie wydolności czynnościowej.

Stopień Ocena wydolności czynnościowej
1 Pełna sprawność ruchowa
2 Wydolność wystarczająca do wykonywania zwykłych, codziennych czynności mimo występującego bólu.
3 Sprawność wystarczająca do wykonywania tylko niektórych codziennych czynności, niemożność przygotowania posiłku, samodzielnego wychodzenia z domu.
4 Unieruchomienie w łóżku, konieczna pomoc drugiej osoby w podstawowej samoobsłudze, poruszanie się na wózku.

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego chorób reumatycznych

1. Reumatoidalne zapalenie stawów w 4 stopniu wydolności czynnościowej.

2. Znaczne zaostrzenie stanu zapalnego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (gorączka, świeże  

   wysięki, obrzęki wielostawowe).

3. Ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu rzs uniemożliwiające podstawową samoobsługę.

4. Zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu rzs .

5. Całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego i inne stany chorobowe ze wskazaniem do operacji.

6. Martwicze zapalenie naczyń.

7. Ostre i przewlekłe infekcyjne zapalenie stawów i kości.

Leczenie chorych z RZS w warunkach uzdrowiskowych

I. Balneofizykoterapia

1. Kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe o temperaturze 35-37 stopni C, co drugi dzień lub kąpiele solankowe w wannie lub w basenie, kąpiele radoczynne.

2. Okłady z pasty borowinowej o temperaturze 37 stopni na zajęte stawy co drugi dzień.

3. Termoterapia:

a) ciepłolecznictwo w formie gorących kąpieli i okładów parafinowych o temperaturze 45-50 stopni C, czas 30 minut, co drugi dzień.

b) krioterapia lokalna lub ogólnoustrojowa (zalecana przed ćwiczeniami) o temperaturze minus 100 stopni przez 3 minuty, codziennie.

4. Elektroterapia – jontoforeza z leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, prądy impulsowe małej częstotliwości – prądy diadynamiczne DF,CP, MF i CP; prądy średniej częstotliwości o częstotliwości 100 Hz, natężenie progowe, czas 10 minut; prądy impulsowe wielkiej częstotliwości (diatermia krótkofalowa, terapuls).

5. Magnetoterapia – pole impulsowe o częstotliwości 15-20 Hz, natężenie 5-8 mT, przebieg impulsów sinusoidalny.

6. Ultradźwięki (lub fonoforeza) – fala ciągła, moc 0,1-0,8 W/cm2, czas 10 minut.

Fonoforeza jest odmianą ultrasonoterapii polegającą na wprowadzeniu leków w formie żeli za pomocą ultradźwięków, najczęściej stosuje się: salicylan sodu, lignokaina lub gotowe preparaty (fastum, naproxen).

7. Masaże: klasyczny, wirowy.

8. Światłolecznictwo – naświetlanie promieniami podczerwonymi, czas 10 minut na miejsca zajęte stanem zapalnym.

9. Psychoterapia.

10. Terenoterapia – na wyznaczonych trasach o małym obciążeniu.

 

II.Kinezyterapia

1. Ćwiczenia indywidualne – redresja (likwidacja przykurczów), poprawa ruchomości poszczególnych stawów, wzmacnianie poszczególnych grup mięśni z wykorzystaniem przyrządów.

2. Ćwiczenia grupowe w sali lub w basenie z wodą mineralną, codziennie lub co drugi dzień 30-40 minut.

Program standardowy leczenia fizykalnego (przykład)

1. Kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe, o temperaturze 35 do 37 stopni, czas zabiegu 10-15 minut, co drugi dzień lub kąpiele solankowe o temperaturze 36-37 stopni, 10-15 minut, co drugi dzień.

2. Okłady z pasty borowinowej o temperaturze 37 stopni przez 30 minut, co drugi dzień lub krioterapia miejscowa codziennie.

3. Prądy diadynamiczne DF, CP, LP, katoda na miejsce bolesne, 10 minut, co drugi dzień lub codziennie.

4. Kinezyterapia codziennie.

Zabiegi uzupełniające: jonoforeza, diatermia krótkofalowa, magnetoterapia, ultradźwięki, naświetlania promieniami IR, masaż.

Czas leczenia 21-24 dni. W tym programie chory ma zlecone 2-3 zabiegów dziennie, które w trakcie leczenia należy intensyfikować. Program można uzupełnić dodatkowymi zabiegami zalecanymi w RZS.

III. Farmakoterapia

1. Niesterydowe leki przeciwzapalne (nlpz), leki przeciwbólowe i rozluźniające mięśnie.

  1. a, IL-1, IL-6).

3. Glikokortykoidy doustnie, dostawowo lub okołostawowo.

IV. Leczenie dietetyczne – profilaktyka osteoporozy, dieta bezsolna w przypadkach sterydoterapii

V. Edukacja zdrowotna – informacje o istocie choroby i związanych z tym konsekwencjach, nauka ćwiczeń oraz aktywności fizycznych zalecanych i zabronionych

VI. Monitorowanie leczenia i badania diagnostyczne

Leczenie homeopatyczne

Ze względu na bardzo dobre doświadczenia w stosowaniu leków homeopatycznych w różnego rodzaju dolegliwościach stawowych przypominających rzs wydaje się celowe rozszerzenie listy efektywnych metod terapeutycznych.

Balneofizykoterapia oraz kinezyterapia są metodami powszechnie uznanymi i od lat chorzy i zdrowi jeżdżą „ do wód”. Nikt nie kwestionuje zasadności tego rodzaju zachowań, pomimo braku „ naukowych” podstaw i dowodów na skuteczność tego rodzaju terapii. Wystarczającym powodem do kontynuacji tego leczenia jest zadowolenie pacjentów.

Terapie te opierają się na tylko na doświadczeniu a jednak funkcjonują powszechnie w świadomości jako zasadne i stosowanie ich nie podlega dyskusji.

Nie widzę w związku z tym powodów dla których nie można by rozszerzyć listy zaleceń o metodę homeopatyczną.

Poniżej zebrano najważniejsze i najczęściej stosowane w codziennej praktyce leki homeopatyczne .

Arnica montana – bóle jakby od uderzenia, ból w ramionach, brak siły w rękach przy chwytaniu, kurcze w

                              palcach rąk, nie może chodzić wyprostowany z powodu potłuczeniowego miednicy

                               pogorszenie – urazy, upadki, uderzenia, wstrząs, dotyk, po śnie, ruch, alkohol, wilgotne  

                                                      zimno

                               poprawa –połozenie się, leżenie z głową niżej tułowia, wyciągnięcie się

Belladonna – stawy obrzmiałe, zaczerwienione, błyszczące, ciążenie I odczucie porażenia w kończynach,

                       kończyny, osłabienie i chwiejny chód

                         pogorszenie - gorąco słońca, przegrzanie, przeciągi, światło, hałas, wstrząsy, ruch

                         poprawa – lekkie przykrycie, odpoczynek w łóżku, stanie, zginanie i obracanie chorych części

                                           ciała

Bryonia – stawy zaczerwienione, obrzmiałe, gorące, w podeszwach odczucie igieł uniemożliwiające chodzenie,

                obrzęki okolicy stawów łokciowych, kolana uginają się podczas chodzenia

                 pogorszenie - przy najmniejszym ruchu, przegrzanie, w pomieszczeniu, gorąca pogoda

                 poprawa - poprzez ucisk, obandażowanie, chłód, spokój, zimne napoje, leżenie na bolesnej części  

                                   ciała

Causticum –bóle kończyn górnych, szczególnie prawej , przykurcze, zdrętwienie, kurcze w łydkach, stopach,

                     ścięgnach Achillesa, osłabienie aparatu więzadłowego w stawów skokowych, rwący, reumatyczny

                     ból kończyn łagodzony przez ciepło, trzeszczenie i napięcie w kolanach, potrzeba rozciągania

                     stawów, zesztywnienie w dole podkolanowym nasilające się przy siedzeniu , palenie w stawach,

                     przykurcz ścięgien, skręcanie i szarpnięcia w kończynach, niespokojne nogi w nocy, ból w nogach

                     jak po porażeniu prądem elektrycznym

                     pogorszenie – suche, zimne, lub słotne powietrze, wiatr, przeciągi, skrajne temperatury, wysiłek

                     poprawa – zimne napoje, wilgotna, mokra pogoda, ciepło łóżka , łagodny ruch

Chamomilla – zdrętwienie i zesztywnienie rąk przy trzymaniu przedmiotów , kurcze w łydkach, gwałtowne bóle

                       reumatyczne wypędzające pacjenta z łóżka w nocy, zmuszające do chodzenia, stopy jak

                       porażone, nie może stąpać, palenie podeszew stóp w nocy

                       pogorszenie – złość, noc, zimne i wilgotne powietrze, wiatr, alkohol, narkotyki, leżenie w łóżku,  

                                               ciepłe pokarmy, przykrycie, dotyk

                       poprawa – łagodna pogoda, kołysanie, gorąco, pocenie się, zimne okłady

Colchicum – zimne kończyny, uczucie szpilek w rękach I nadgarstkach, zdrętwiałe koniuszki palców, stawy

                     gorące, zaczerwienione, obrzmiałe, sztywne, obrzęk palucha stopy, stawy palców zniekształcone,

                     palce przygięte, kolana zahaczają o siebie podczas chodzenia, obrzęk i oziębienie stop I podudzi

                     pogorszenie – ruch, dotyk , noc, wibracje, zimna i wilgotna pogoda, zmiana pogody, jesienią,

                     niewielki wysiłek umysłowy i fizyczny, od zachodu do wschodu słońca

                     poprawa – ciepło, odpoczynek, zgięcie w pół, siedzenie, po wypróżnieniu, schylanie się

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum