Zapalenie oskrzelików u dziecka, niemowląt. ( Ulewania i duszność. Nawrót choroby. Reakcja polekowa. Wyprysk naprzemiennie. )

Zapalenie oskrzelików u dziecka. 1

Zapalenie oskrzelików u dziecka. 2

Zapalenie oskrzelików u dziecka. 3

Zapalenie oskrzelików u dziecka. 4

Zapalenie oskrzelików u dziecka. 5

Zapalenie oskrzelików u dziecka. 6

Zapalenie oskrzelików u dziecka. 7

Zapalenie oskrzelików u dziecka. 8

Zapalenie oskrzelików u dziecka. 9

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum