Odkrycie figówkowego sposobu reagowania u małego dziecka. FMC

LE JOURNAL DE L’HOMEOPATHIE

FMC- obserwacje kliniczne: [15] Odkrycie figówkowego sposobu reagowania u małego dziecka; [16] Rozwój przewlekłego sposobu reagowania po nawrocie choroby

        Ustawiczne Kształcenie Medyczne (FMC) to obowiązkowy program dokształcający dla wszystkich lekarzy francuskich wprowadzony zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. W jego ramach starsi i bardziej doświadczeni lekarze douczają młodszych kolegów, otrzymując za to punkty. Młodsi następny Hipokratesa ucząc się też zdobywają punkty. Jedną z punktowanych możliwości przyswajania sobie wiedzy jest czytanie prasy fachowej. Wydawane przez Laboratories Boiron czasopismo „Journal de l’ Homéopathie”, od początku uczestniczące w programie FMC, stworzyło dla niego osobną wkładkę. Publikowane w niej artykuły upowszechniają od pary lat wiedzę homeopatyczną wśród lekarzy francuskich.  A teraz- dzięki uprzejmości przedstawicielstwa Laboratoires Boiron w Polsce- również i wśród naszych.

[15] Odkrycie figówkowego sposobu reagowania u małego dziecka- Philippe Marijnen, Reims

KONSULTACJA PIERWSZA

            Klarysa, 2 lata i 2 miesiące, zostaje przyprowadzona do mnie na konsultację na początku jesieni w związku z zapaleniami jamy nosowo- gardłowej powikłanymi jeszcze przez zapalenie uszu, które pojawiły się już we wczesnym niemowlęctwie.

Historia choroby

            Historia kliniczna tego dziecka wyraźnie wskazuje na figówkowy sposób rozwoju sądząc z następujących faktów:

- Klarysa, urodzona przez matkę narkomankę uzależnioną od heroiny, nosicielkę wirusa HIV oraz wirusów żółtaczki typu B i C, została zaadoptowana w wieku 9 miesięcy.

- Mała urodziła się w 37 tygodniu ciąży, z hypotropią (waga: 2,470 kg; wzrost: 47cm),  z infekcją płynu owodniowego.

- W związku z zespołem odstawienia od piersi z powodu opium, które znajdowało się  w Melku matki, dziewczynka otrzymała morfinę oraz immunoglobuliny anty- HB, by zapobiec zakażeniu żółtaczką typu B.

- Przez 6 miesięcy otrzymywała lek AZT (azidothymidine- lekarstwo używane w terapii AIDS), by zapobiec ewentualnemu zakażeniu wirusem HIV.

- Poddana wcześniejszym szczepieniom, otrzymała: Tetracoq®, Engerix B10®, ROR®, HiBest®.

Wywiad

            Wywiad z mamą dziecka ujawnia przebyte zapalenia górnych dróg oddechowych, rzadko z wysoką temperaturą, z wyciekiem początkowo śluzowym, a następnie ropnym. Towarzyszyły im zapalenia uszu początkowo zastoinowe, a następnie ostre, przewlekłe, i nieustępujące właściwie od jesieni do wiosny (mama adopcyjna jest z dzieckiem dopiero jedną zimę).

Ciąg dalszy wywiadu ujawnia, że Klarysa nie ma apetytu, je wolno, i że miała problemy z cofaniem się pokarmu, co jednak w sposób naturalny ustąpiło. Nic do odnotowania na temat innych układów. Trzeba zauważyć, że dziecko jest raczej autorytatywne, chętnie krzyczy, mało płacze.

Badanie

            Badanie wykazuje, że dziewczynka jest raczej drobna, dynamiczna, żywa, aktywna. Badanie OR nie wykazuje nic szczególnego. Jej wygląd przypomina tym wrażliwy na Siliceę.

Leczenie

            Przepisuję leczenie zapobiegające infekcjom górnych dróg oddechowych, opierając się, oczywiście, na lekach homeopatycznych o figówkowym sposobie reagowania, ponieważ ten tryb wydaje się oczywisty, same się narzucają, jeżeli weźmiemy pod uwagę szczególną historię choroby tego dziecka:

Thuja 15CH 5 granulek dziennie

Silicea 15CH 1 dawka tygodniowo

i uzupełniam o:

Echinacea 1DH+ Ribes nigrum BG MG 1DH i buteleczkę 60ml po 5 granulek dziennie

Cu, Au, Ag Oligogranul 5 graulek dziennie

KONSULTACJA DRUGA

            Rok później ponownie badałem dziewczynkę i przepisałem jej nowe leczenie na zimę. W wyniku poprzedniego już znacznie mniej chorowała przechodząc tylko kilka przeziębień bez komplikacji.

Komentarz

            Powyższe obserwacje potwierdzają możliwość przedwczesnego rozwoju osobowego sposobu reagowania opartego na reagowaniu figówkowym. W tym przypadku bardzo wcześniej został on nabyty w wyniku stosowania w okresie niemowlęcym intensywnego leczenia chemicznego, niestety koniecznego, jeśli pamiętamy o groźbie chorób oraz infekcji, na które dziecko było narażone.

[16] Rozwój przewlekłego sposobu reagowania po nawrocie choroby- Nathalie Pors- Maudire, Brest

KONSULTACJA PIERWSZA (4.11.1995)

            Po raz pierwszy Lauriane P., urodzoną 16.06.1992, spotykam w związku z powtarzającymi się (mniej więcej raz w miesiącu) ostrymi, ale nie ropnymi zapaleniami uszu, ustępującymi wyraźnie po przyjęciu Ferrum phosphoricum 9CH, co rodzice mieli okazję zaobserwować. Dziewczynka, żywa, uśmiechnięta i grubiutka, ma dobry apetyt, w tym także na cukierki, słodycze, produkty mleczne. Dobrze sypia, lecz rodzice uważają, że łatwo się męczy w ciągu dnia i jest niespokojna. Równocześnie bardzo serdeczna i zachłanna na pieszczoty. Szybko poci się jej głowa.

Badanie kliniczne

            - Brak problemów z ORL.

            - Plamki suchego wyprysku głównie na klatce piersiowej.

Wywiad

            - Rodzinny: zanikające egzemy skórne i astma u starszej siostry.

            - Osobisty: 3 miesiące karmiona piersią, reaguje gwałtownie na ukąszenia komarów, suchy wyprysk taki sam jak obecnie, kilka razy nieżyt górnych dróg oddechowych i zapalenie krtani 15 dni wcześniej.

Komentarz

            Powtarzające się zapalenia uszu, osobiste i rodzinne skłonności do egzem wskazują na przewlekły psoryczny sposób reagowania. Morfologia „okrągła”, skłonność do zapaleń górnych dróg oddechowych, serdeczność i potrzeba czułości przypominają tak Calcareę carbonicę jak Pulsatillę.

Leczenie przez 3 miesiące

Calcarea carbonica 15CH 1 dawka co drugą niedzielę

Sulphur 15 CH 1 dawka co drugą niedzielę

Pulsatilla 9 CH 5 granulek wieczorem

Mn Cu Oligranul 5 granulek rano

KONSULTACJA DRUGA (9.03.1996)

            Poprawa jest wyraźna, badania kliniczne w normie, a plamki egzemy łagodniejsze.

KONSULTACJA TRZECIA (8.10.1996)

            Ciągła poprawa. Rok szkolny w najmłodszej grupie przedszkolnej minął bez problemów, dziecko przeszło tylko jedno zapalenie uszu od początku roku. Rodzice informują, że córka została poddana w szkole szczepieniu środkiem Monovax®. Nie zwracam jednak na to uwagi i bez zastanowienia kontynuuję takie samo leczenie.

KONSULTACJA CZWARTA (21.8.1997)

            Nie widziałem małej Lauriane z początkiem nowego roku, ponieważ znacznie bardziej chorowała w ciągu roku szkolnego, przeszła nagłe zapalenie oskrzeli, dwie anginy, zapalenie uszu, które wymagało serii antybiotyków, oraz kilka nieżytów żołądka i jelit. Rodzice zauważyli, że łatwiej się męczyła i stała się prawie zmarzluchem, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wcześniej nie znosiła się ciepło ubierać. Oprócz tego pociła się w nocy na całym ciele. Podczas badania zauważyłem u Lauriane obłożony język i powiększone migdałki.

Komentarz

            Bardzo wyraźne jest teraz przewlekły tuberkulinowy sposób reagowania: wrażliwość na zimno, łatwe męczenie się, powracające dolegliwości różnych obszarów ORL i płuc. MRC tuberkulinowe jest podniesione w wyniku szczepienia BCG. Z drugiej strony pogorszenie po BCG skłania do przepisania Thui.

Leczenie

Tuberculinum residuum 30CH 1 dawka raz w miesiącu (niedziela)

Calcarea carbonica 15CH 1 dawka raz w miesiącu w niedzielę

Sulphur 15CH 5 granulek dziennie

Pulsatilla 9CH 5 granulek dziennie

Thuja 9CH 5 granulek rano

Cu Au Oligogranul 5 granulek rano, co drugi dzień

Mn Cu Oligogranul 5 granulek rano, co drugi dzień

KONSULTACHA PIĄTA (17.03.1998)

            Dziecko czuje się lepiej. W lutym przeszło tylko nieżyt górnych dróg oddechowych. Lauriane odzyskała energię i figlarność. Badanie kliniczne w normie. Przepisuję ponownie takie samo leczenie eliminując Thuję 9CH, ale pozostawiając Tuberculinum residuum 30CH.

Komentarz

            Aviaire jest w tego rodzaju przypadkach (zapalenia oskrzeli, uszu, anginy) przepisywane częściej niż Tuberculinum residuum. VAB może także być przepisany w sytuacji pogorszenia po BCG. Gdy w czasie leczenia następuje powrót choroby albo ponowne nasilenie dolegliwości, należy zbadać okoliczności, które zmieniły obszar reagowania, i przepisać odpowiedni środek bioterapeutyczny.

FMC homéopathie- observations cliniques: Philippe Marijnen Découverte du mode réactionnel sycotiqe chez un jeune efant; Nathalie Pors- Maudire Évolution du mode réactionnel chronique apres rechute „Le Journal de l’Homéopathie- Littre mensuelle d’information medicales” 1998, nr 58 Przekład i druk za zezwoleniem dyrekcji Laboratoires Boiron.

 

FMC 1

FMC 2

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum