Tabacum

Nicotiana tabacum L.
Tytoń


Solanaceae – Psiankowate (TM)


POCHODZENIE I OPIS

Nicotiana tabacum L. należy do rodziny Psiankowatych.

Uprawiany gatunek jest rośliną roczną, zielną, osiągającą półtora metra wysokości, mającą liście o dużej powierzchni i owalnym kształcie.

Pranalewkę przygotowuje się ze świeżych niesfermentowanych liści. W jej skład wchodzą:

– kumaryny

– kwas chlorogenowy

– sterole

– aminokwasy

– alkaloidy, z których najważniejszą rolę odgrywa nikotyna warunkująca działanie i toksyczność rośliny. Nikotyna działa porażając na zwoje układu sympatycznego i parasympatycznego.

DZIAŁANIE OGÓLNE

Od czasu sprowadzenia do Europy W połowie XVI w., tytoń stosowano leczniczo w różnych wskazaniach: w nerwobólach, porażeniach, asfiksji u niedoszłych topielców, w kolkach jelitowych, porażeniu jelit, uwięźniętej przepuklinie, podając go w różnych oryginalnych postaciach, takich jak: wlewki, czopki, dym papierosowy zbierany w lejku połączonym z mieszkiem kuchenki, do którego podłączano rurkę i której jeden koniec wkładano do odbytu.

Hahnemann, miłośnik fajki, nie prowadził badań nad działaniem patogenetycznym tytoniu. Pierwszy opis działania Tabacum opublikowali dopiero w 1831 r. jego uczniowie, Hartlaub i Trinks. Zwrócili w nim szczególną uwagę na podstawowe objawy ostrego zatrucia:

zawroty głowy ustępujące pod wpływem zamykania oczu, bóle głowy

– bladość twarzy, twarz zlana zimnymi potami

ślinotok, nudności, wymioty, nasilające się pod wpływem najmniejszego ruchu i zmniejszające się na świeżym powietrzu

– uczucie słabości w nadbrzuszu

– biegunkowe, wodniste, bezbolesne, nagle oddawane stolce
– duszność, uczucie ucisku w okolicy przedsercowej, wolne, nieregularne tętno, uczucie kołatania serca

– wielomocz

osłabienie, wyczerpanie, rzadziej pobudzenie

– lodowato zimna skóra zlana zimnymi potami.

OBJAWY CHARAKTERYSTYCZNE

A – ODCZUCIA

  • • Uczucie słabości w nadbrzuszu.
  • Uczucie lodowato zimnej skóry.
  • Uczucie ucisku w okolicy przedsercowej.

B – MODALNOŚCI

POGORSZENIE

– w ciepłym pomieszczeniu

– pod wpływem ruchu.

POPRAWA

na świeżym powietrzu.

PODSTAWOWE WSKAZANIA KLINICZNE I DAWKOWANIE

Choroba lokomocyjna (Cocculus). Na godzinę przed wyruszeniem w podróż należy podać jedną dawkę Tabacum w rozcieńczeniu 30 CH, a następnie w rozcieńczeniu 9 CH, w rytmie nudności.


Wymioty ciężarnych z towarzyszącym ślinotokiem. Lek należy podawać w rozcieńczeniu 9 CH, pięć granulek po każdych wymiotach.

UWAGA

Przewlekłe zatrucie tytoniem należy do czynników ryzyka chorób krążenia. Należałoby zatem ustalić wskazania ze strony układu krążenia, w których można byłoby stosować Tabacum.

TABACUM 1 001 min

TABACUM 2 001 min

 

 

 

 

• Choroba lokomocyjna

• Nudności, wymioty, zawroty głowy

• Kołatanie serca

• Bladość i pocenie się

 

 

OGÓLNY OBRAZ

 

Tabacum stosuje się głównie w chorobie lokomocyjnej.

 

 

OBJAWY WIODĄCE

 

Pacjent cierpi z powodu nudności, wymiotów i silnych zawrotów głowy, którym towarzyszą zimne poty. Usta wypełniają się śliną, twarz bardzo blednie; czasem jeden policzek jest czerwony, a drugi blady. Występuje gwałtowne kołatanie serca i swędzenie skóry. Chociaż taki obraz najczęściej pojawia się przy chorobie lokomocyjnej, to można go także znaleźć u ciężarnych kobiet, w chorobie Ménière’a i w chorobach serca.

 

 

OSOBOWOŚĆ TABACUM

 

Jest to lek stosowany przede wszystkim w chorobie lokomocyjnej, w związku z czym nie ma szczególnego obrazu psychologicznego.

 

 

ŹRÓDŁO LEKU

 

Tabacum wytwarza się ze świeżych, niesfermentowanych liści tytoniu Nicotiana tabacum.

Tytoń, surowiec dla Tabacum.

 

 

Zdjęcia/źródło:

https://www.helios.co.uk/shop/tabacum

 

 

 

tabacum
Znajduje się w: Materia Medica
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum