BADANIA HOMEOPATII – 10

www.homeopatia.edu.pl

Homeopata Robert Medhurst przedstawia kolejne 11 badań przemawiających na korzyść homeopatii.

Poprzednie wydania tego dziennika zawierały streszczenia niektórych godnych uwagi badań naukowych, dotyczących homeopatii. W tym wydaniu zamieszczam kolejne badania, abyście mogli pozostać na bieżąco z tą tematyką. Jeśli wykorzystujecie homeopatię w swojej praktyce klinicznej, dobrze jest znać również takiego rodzaju informacje. Tych z nas, którzy praktykują tę dziedzinę wiedzy, często prosi się o wyjaśnienie jej za pomocą czegoś więcej, niż tylko anegdoty. Wziąwszy pod uwagę trudność, z jaką nauka i ortodoksyjna medycyna akceptuje mechanizmy funkcjonowania homeopatii, posiadanie wiedzy na temat kontrolowanych klinicznie dowodów działania leków homeopatycznych, może nam znacznie ułatwić wyjaśnienie tych mechanizmów.

Badania na Ludziach

1. Frass M, Linkesch M, Banyai S, et al. Pomocnicze leczenie homeopatyczne u pacjentów z ciężką sepsą: randomizowana, podwójnie ślepa, kontrolowana placebo próba, przeprowadzona na oddziale intensywnej terapii. Homeopathy. 2005 Apr; 94, 2, 75-80. W tym badaniu, 70 pacjentów przyjętych na oddział intensywnej terapii, chorych na ciężką sepsę, było leczonych za pomocą zindywidualizowanego leczenia homeopatycznego lub placebo. Po przeanalizowaniu oznak sepsy, wydolności organów, potrzeby zastosowania mechanicznej wentylacji płuc, a także innych parametrów, po 180 dniach od wdrożenia leczenia, 76% pacjentów poddanych homeopatii spełniło kryteria przetrwania, w porównaniu do 50% pacjentów poddanych leczeniu placebo.

2. Frei H, Everts R, von Ammon K, et al. Homeopatyczne leczenie dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD): randomizowana, podwójnie ślepa, krzyżowa, kontrolowana placebo próba. Eur J Pediatr. 2005 Grudzień, 164, 12, 758-67. 83 dzieci, u których przy pomocy kryteriów DSMIV zdiagnozowano ADHD, poddano leczeniu za pomocą indywidualnie dobranych leków homeopatycznych. Przy pomocy Globalnego Indeksu Connera określono, że 63 z tych dzieci pozytywnie zareagowało na terapię. Następnie, dzieci podzielono losowo, aby otrzymywały placebo lub leki homeopatyczne przez okres 6 tygodni i po tym okresie grupy zamieniono tak, aby grupa placebo otrzymywała leki homeopatyczne i vice-versa. Pod koniec okresu objętego badaniem okazało się, że terapia homeopatyczna zapewniła znacząco lepsze efekty, niż placebo.

3. Haila S, Koskinen A, Tenovuo J. Wpływ leczenia homeopatycznego na poziom wydzielania śliny i subiektywne symptomy u pacjentów z suchością jamy ustnej: próba randomizowana. Homeopathy. 2005 Lipiec, 94, 3, 175-81. W tym ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, 28 pacjentów ze zdiagnozowaną kserostomią (suchością jamy ustnej) przypisano losowo do grupy otrzymującej placebo lub indywidualnie przepisane leki homeopatyczne. Po ocenie niestymulowanego oraz stymulowanego woskiem poziomu wydzielania śliny, a także wykorzystaniu wizualnej skali analogowej, pod koniec próby okazało się, że jedynie u 26 pacjentów wobec których zastosowano leczenie homeopatyczne (a u żadnego z grupy placebo), stwierdzono wyraźne zahamowanie objawów kserostomii. W wyniku oceny rezultatów badania, pacjenci u których zastosowano placebo, zostali poddani terapii homeopatycznej, w wyniku której u wszystkich stwierdzono wycofanie objawów choroby.

4. Sevar R. Badanie wyników zastosowania leków homeopatycznych u 455 pacjentów. Homeopathy. 2005 Październik, 94, 4, 215-21. W tym badaniu sprawdzono efekty zindywidualizowanej terapii homeopatycznej, u 455 pacjentów homeopatycznej kliniki medycznej, którzy pierwotnie zostali poddani nieskutecznemu leczeniu metodami ortodoksyjnymi lub u takich, u których nie można było zastosować ortodoksyjnej terapii medycznej. 67% osób wyniosło korzyści z terapii homeopatycznej, a 33% pacjentów było w stanie odstawić lub znacznie zredukować ilość przyjmowanych środków farmaceutycznych.

5. Baars EW, De Bruin A. Wpływ zastrzyków z preparatu Gencydo, na symptomy kataru siennego: raport na temat przyczynowego związku terapeutycznego. J Altern Complement Med. 2005 Październik, 11, 5, 863-9. W tym badaniu, 13 holenderskich lekarzy medycyny poddało pacjentów (posiadających 9-letnia historię przebiegu choroby), terapii wykorzystującej zastrzyki z preparatu Gencydo, złożonego produktu homeopatycznego. Wszyscy poza jednym pacjentem otrzymali lek przed rozpoczęciem okresu pylenia i otrzymywali go również podczas trwania tego okresu. Z grupy 13 osób, podczas trwania próby, 9 pacjentów nie stwierdziło nasilenia nosowych i poza nosowych symptomów kataru siennego, po rozpoczęciu i w trakcie trwania sezonu pylenia i tylko jeden pacjent z całej grupy, odczuwał potrzebę stosowania konwencjonalnego leku na katar sienny.

Badania na Zwierzętach

1. Ruiz-Vega G, Poitevin B, Perez-Ordaz L. Histamina w wysokich rozcieńczeniach, redukuje gęstość widmową w paśmie delta, u śpiących szczurów. Homeopathy. 2005 Kwiecień, 94, 2, 86-91. Histamina, w dawkach materialnych, stanowi stymulant centralnego systemu nerwowego, działający na receptory H1. Naukowcy sprawdzali w tym badaniu wpływ działania histaminy, w homeopatycznej potencji 30C, na wzory przebiegu snu u szczurów. W celu pomiaru efektywności działania leku (wyższej w okresach snu poza fazą REM), badacze wykorzystali analizę gęstości widmowej pasma delta w zapisie EEG snu zwierząt i stwierdzili, że histamina 30C spowodowała wydłużenie fazy czuwania, w porównaniu ze środkiem kontrolnym.

2. Sukul NC, Ghosh S, Sinhababu SP. Zmniejszenie ilości zakaźnych larw włosieni u myszy, po zastosowaniu leków homeopatycznych. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2005 Sierpień, 12, 4, 202-5. Włośnica, choroba wywoływana przez pasożyty Trichinella spiralis, występująca zarówno u ludzi jak i u zwierząt, stanowiła przedmiot badania. Myszom zainfekowanym przez pasożyty, podano nalewkę macierzystą Podophyllum, Cina 30C, Santonin 30C oraz etanol 30C jako substancję kontrolną. Po 120 dniach, myszy przebadano pod kątem obecności larw T. spiralis i porównano ich ilość z ilością przed rozpoczęciem terapii. Po 120 dniach, u myszy którym podano Podophyllum, stwierdzono redukcję ilości larw o 61% w porównaniu ze środkiem kontrolnym, u tych którym podano Santonin, stwierdzono redukcję o 81%, a u myszy którym podano środek Cina, stwierdzono redukcję ilości larw o 84%.

3. Aziz DM, Enbergs H. Stymulacja mitochondrialnej aktywności spermy bydlęcej, przy użyciu homeopatycznych rozcieńczeń monenzyny. Homeopathy. 2005 Październik, 94, 4, 229-32. Aktywność mitochondrialna jest istotnym wyznacznikiem stanu zdrowia spermy. Jest ona związana z ruchliwością plemników i w laboratoriach badawczych monenzyna jest powszechnie wykorzystywana jako inhibitor aktywności mitochondrialnej nasienia. Naukowcy przeanalizowali w tej próbie wpływ dziesiętnych potencji monenzyny, o wartościach od 5 do 14, na aktywność mitochondriów spermy pobranej od dorosłych byków. Wszystkie zastosowane potencje wykazały stymulacyjny wpływ na aktywność mitochondrialną spermy byków, a potencja 9X spowodowała najsilniejszy efekt.

Badania na Roślinach

1. Brizzi M, Lazzarato L, Nani D, Borghini F, Peruzzi M, Betti L. Biostatystyczna obserwacja wpływu wysokich rozcieńczeń As(2)O(3), na tempo i zmienność wzrostu sadzonek pszenicy. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2005 Październik, 12, 5, 277-83. Sadzonki pszenicy, poddane wstępnie działaniu subletalnych dawek arszeniku – substancji zabójczej dla tej rośliny – poddano następnie działaniu różnych potencji Arsenicum album (5X, 15X, 25X, 35X i 45X), ekwiwalentnych potencji wody i ekwiwalentnych, niewstrząsanych roztworów trójtlenku arsenu. Długości łodyg sadzonek zostały zmierzone w 7 dniu i okazało się, że 45X potencje preparatu Arsenicum oraz woda, za wyjątkiem roztworu trójtlenku arsenu, spowodowały wzrost wysokości sadzonek.

2. Binder M, Baumgartner S, Thurneysen A. Wpływ 45x potencji arsenicum album, na wzrost sadzonek pszenicy — próba powielona. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2005 Październik, 12, 5, 284-91. W powtórnie przeprowadzonej próbie, sadzonki pszenicy, poddane wstępnie działaniu subletalnych dawek arszeniku, wzrastały następnie w preparacie Arsenicum album 45X, wodzie 45X lub niewstrząsanej wodzie, a wysokość sadzonek została zmierzona po 7 dniach. Eksperyment powtórzono niezależnie 8 razy i po zestawieniu rezultatów okazało się, że sadzonki hodowane w Arsenicum 45X, wykazały wyraźne zmniejszenie wysokości, w porównaniu z 2 próbkami kontrolnymi. Jest to odwrotny wynik, niż uzyskany w poprzednich badaniach tego rodzaju, jednak potwierdza on reprodukcyjny efekt tego konkretnego leku homeopatycznego, w tych konkretnych warunkach eksperymentalnych.

2. Binder M, Baumgartner S, Thurneysen A. Wpływ 45x potencji arsenicum album, na wzrost sadzonek pszenicy — próba powielona. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2005 Październik, 12, 5, 284-91. W powtórnie przeprowadzonej próbie, sadzonki pszenicy, poddane wstępnie działaniu subletalnych dawek arszeniku, wzrastały następnie w preparacie Arsenicum album 45X, wodzie 45X lub niewstrząsanej wodzie, a wysokość sadzonek została zmierzona po 7 dniach. Eksperyment powtórzono niezależnie 8 razy i po zestawieniu rezultatów okazało się, że sadzonki hodowane w Arsenicum 45X, wykazały wyraźne zmniejszenie wysokości, w porównaniu z 2 próbkami kontrolnymi. Jest to odwrotny wynik, niż uzyskany w poprzednich badaniach tego rodzaju, jednak potwierdza on reprodukcyjny efekt tego konkretnego leku homeopatycznego, w tych konkretnych warunkach eksperymentalnych.

 

Źródło : http://www.homeopatia.edu.pl/article,badania_naukowe_10,51.html

comments
© 2015 Homeopatia Polska - Strona - Forum